Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Operasjonssøstrene, tingene og operasjonsstuene Lektor Petrin Hege Eide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Operasjonssøstrene, tingene og operasjonsstuene Lektor Petrin Hege Eide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Operasjonssøstrene, tingene og operasjonsstuene Lektor Petrin Hege Eide.

2 1800 tallets Hospitaler ST. Jørgens Hospital, og St Thomas Hospital i London2

3 Fra fattigvesen til sykehus,1800 tallet 1700-1800 :Hospitalene er pleieinstitusjoner og husly for trengende Det er ingen skille mellom medisinalvesen og fattigvesen Institusjonene er lite bemannet, har ulike eiere og er neglisjerte av stor samfunnet Kirurgisk virksomhet forkommer, men er forbundet med stor dødelighet. Operasjoner ble utført hjemme eller på kirurgens kontor. Kirurger er ikke en del av det medisinske fellesskap Det finnes ingen operasjonsstuer, og ingen sykesøstre. Det er utviklet en rekke kirurgiske instrumenter 1800 Tallet : Nytt syn på mennesket, sykdom og helbredelse. Skille mellom fattigvesen og medisinalvesen (Nye sykehus i Trondheim, Rikshospitalet 1842,Haukeland sykehus 1912) 3

4 Hygiene teori fram til år 1900 Varro 116-26 f. Kr. «Yrende små dyr, som ikke er synlig for øyet, og som gjennom luften trenger inn gjennom munnen og nesen, fremkaller farlige sykdommer» (Josephsen 1976) Galen (129-199 e.Kr.) Miasmer kan også oppstå ved at luften blir forurenset nær råtnende vann, myrer, plantedeler, kadaver, slakterier og byens kloakker. Hippokrates (ca.460-359 f.Kr.) Miamatiske lære. Forurensninger av luften med sykdomsfremkallende dunster, miasmer. Thomas Sydenham 1600. Miljøets rolle For å bekjempe miasmene blir det etter Sydenhams teori anbefalt at hus skal ligge på høyder, i god avstand fra sump og myrer, med god frisk luft og gode lysforhold. Vannkilder og kloakk bør skilles ad og søppel ryddes bort. Det er med denne kunnskapen operasjonssøstrenes hygienekunnskap er tuftet. 4

5 Noen historiske fakta 5 1863 ; 90,84 % av pasientene på Hospitalene i London dør. Dødeligheten er hovedsakelig forårsaket av «Hospitalisme» som er samlebetegnelsen på sepsis, erysipelas, og pyemia. Semmelweis (1861) ”Dei Antologie, der Begriff und dei Prophylaxe des Kinderbettifibers” Joseph Lister 1867 : «A methode of Antiseptic Treatment Apllicable to Wounded Solidiers in the Present War» Louise Pasteur (1822- 1895) «Bakteriologiens far» Pasteurisering Ernst Von Bergmann : Sterilisering av instrumenter ved koking. 1860 Florence Nightingale starter sykepleieskole 1863 Notes on Nursing, Notes on Hopitales 1860. Sykesøstrene starter renoveringen av hospitalene og blir spesialister på renhold og antiseptikk. Det bevises at ved å utføre operasjoner i rene rom går infeksjonsraten ned. For å opprettholde kontroll over operasjonsrommene, blir Operasjonsstuer etablert og operasjonssøstrene blir rekruttert.

6 Hvorfor ble sykesøstrene valgt ? Sykesøstrene, var faglærte dannede kvinner Som faglig forsto viktigheten av god hygiene, og som kunne vaske Sykesøstrene som ble tatt med på operasjonsstuene ble eksperter på den Antiseptiske og Aseptiske teknikk. «Aseptiken blev liketydig med et gnuggande och ett skrubbande av næstan osannolikt slag. Den omfattade så vel operasjonsrommen som personal och patienter» (Ollson. 1993 s 49) 6

7 Operasjonssykepleie i Norge Marie Joys 1872-1944 F. 1872-19447

8 Operasjonssøstrene bor på/ved operasjonsstuene Operasjonsstuene er opersjonssøstrenes hjem Tilstedeværelse 24 timer i døgnet De får førstehånds kjennskap til rommet og utstyret De får første hånds erfaring med all kirurgisk virksomhet De får bestemme kleskode og adferd De eier rommet. 8

9 Det sterile rom 9

10 Sykepleie faglige rom 10 Det sterile rom Synlig renhet Lett vaskbare materialer Strippet for alt som kan samle støv God mulighet for lufting Vaske /steriliserings prosedyrer for utstyr, rom, pasient og personalet Steril adferd Mulighet for å skille mellom rent og urent Oversikt/ orden/ kontroll Egne rom for urent Funksjonelle rom : Pasienten i sentrum God plass rundt pasienten Gode lysforhold Kun de møblene som absolutt trengs Møbleres på en bestemt måte Oversikt/orden/ kontroll Alt på rett plass /tilgjengelighet Pasientflyt/instrumentflyt/godsflyt/ Søppelflyt/personalflyt/

11 Faglige rom Bilde 1.Dagligstue 1900. Bilde 2 Ellis Island hospital 190211

12 Sykesøster Borghild Hillestads bok «Operasjonsstue teknikk» utgitt for første gang i 1954. Der skriver Dr. Carl Semb på s. 9 i forordet: «Operasjonsstuen er opersjonssøstrenes domene. Den ledende operasjonssøster har ansvar for operasjonsstuen som helhet, med alt det utstyr som er nødvendig for dens drift. Hun må vite alt om materiell og holde det ferdig til bruk når det trengs….» 12

13 Holdninger 13 « Så må eg seie deg ein ting, det at folk er ærlege, redelige og gjer sitt beste og vil det beste. Og set si æra i å gjera så godt arbeid at ein kan sjå seg i spegelen og seia dette er eg bekjent av, så bra skal det vera. Ein skal ikkje behandle andre dårlegare enn du vil at dei skal behandle deg eller dine. Det er viktig. Då prøver du å gjere ditt beste».( Informant nr.1)

14 14

15 15

16 Vaskeprosedyrer for alt. 16

17 Den sterile adferd 17

18 Kir. B Haukeland sykehus. 18

19 Operasjonssykesøstrene utvikler en hygienisk teknikk, som viser seg i : Sykepleiefaglig Omsorg for pasientene Sykepleiefaglig Omsorg for tingene Sykepleiefaglig Omsorg for rommene I tillegg utvikler de førstehånds erfaring med de kirurgiske teknikkene 19

20 Fra Operasjonsstuer til Operasjonsavdelinger 20

21 21

22 Fra teknikk til teknologi 22

23 23

24 Framtidens operasjonsstuer 24

25 Takk for meg !

26 Litteratur Anker L. 2012: Somatiske sykehus i Norge ca. 1830-2000. I Rom for helse-hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Helse og omsorgsdepartementet. 2012 Boge J. 2008. Kroppsvask i sjukepleia. Avhandling for graden philisophie doctor. Universitetet i Bergen. Carstens S. 2012 Rammevilkår og drivere i helsebyggeriet. I Rom for helse-hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Helse og omsorgsdepartementet. 2012 Dåvøy, G. Eide, P. Hansen, I. 2009 Operasjonssykepleie. Gyldendal Norsk Forlag AS Grundendemann et al. 1978. Operasjonspasienten. Universitetsforlaget.Aktietrykkeriet-Oslo Original tittel: The surgical patient. Behavioral conceps for the operating room nurse. Mosby Company. Hedlund Per.1974: Infektioner på sjukhus. Almqvist & Wiksell Førlag AB Heidegger Martin 1951. Tænke bygge bo. Dansk oversettelse. Sproget og ordet. Hans Reitzels forlag, København. Hillestad B :1954. Operasjonsstueteknikk. Fabritius & Sønner Forlag. Oslo Hillestad B: 1978. Operasjonsstueteknikk. Fabritius Forlagshus. Oslo Hopen Torbjørg, Jansen siv,B.G, Engelvik Terje, Olsen Marit V.(2013) Et historisk blikk på anestesisykepleie i Norge. ALNSF. Oslo. Flisa Trykkeri. Høiland Mette (1996)Operasjonssykepleie i over 40 år. Norsk sykepleieforbund, LOS. Jordåen R. 2012 Helsebygg i Norge en historisk oversikt. I Rom for helse-hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Helse og omsorgsdepartementet. 2012 Joys, M. 19 30 Erindringer Lockertsen Jan, T Avisartikkel (operasjonssykepeleie) Martinsen Martinsen K., Wærness K. 1979. Pleie uten omsorg? Pax forlag A/S Oslo Melby K. 1990. Kall og Kamp. J.W. Cappelens Forlag A.S. Nightingale F. 1863. Notes on Nursing Nightingale F. 1863 Notes on Hospitales Nissen R.Lærebog I sygepleie for Diakonisser.Trykt som Manuskript for Diakonissehuset I Kristiania. Ny utgivelse av Gyldendal Akademisk 2000 Norby, Halvor, 2012. Etiske dilemmaer i helse og omsorgsarbeid. Gyldendal Norsk forlag AS. Oslo Ollson, Å. (1993)Alltid steget føre. Hundra år vid operaationsbordet. Federativs Førlag, Stockholm Storesund A. 2004 Oppfattninger om sykdomsårsaker på siste del av 1800-tallet.Michael nr 1 2005 Wyller I.1990. Sykepleiens historie I Norge. Gyldendal Norske forlag. Centaltrykkeriet Østerås A.s Lov om pasientrettigheter 1999 nr. 63 Valmot O.R. 2013: Fremtidens operasjonsstue. Teknisk Ukeblad nr. 39 nov.2013 26

27 Hva er unikt med operasjonssykepleien ? «Å bo, er de dødeliges måte å være på jorden. Å bo, er først av alt å oppholde seg ved tingene» Martin Heidegger,1951 Å bo er å verne om tingene. Tingene som skal vernes eller tas vare på må være betydningsfulle og verdifulle for at det skal utløse bofasthet. Når de flinkeste sykesøstrene blir tatt med inn på operasjonsstuene for å bebo dem, er det teknikkene som gjør det mulig å benytte kirurgiske instrumenter uten å påføre pasientene dødelige infeksjoner de er satt til å verne om» Det er kunnskapen om og anvendelsen av den antiseptiske og aseptiske teknikken som gir operasjonssykepleierne legitimitet. 27


Laste ned ppt "Operasjonssøstrene, tingene og operasjonsstuene Lektor Petrin Hege Eide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google