Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen
Våre felles utfordringer og løsninger? Idrettsdirektør Rune Titlestad Felles ledermøte BOPP 14. Mars 2007 © Bergen kommune

2 Bergen – en by i bevegelse
Fagsjef aktivitet i Idrettsetaten Tone Nybakken Bergen – en by i bevegelse Rune Hegdal, kror ved Wilds Minne skole i Kristiansand Erfaringer, utfordringer og anbefalinger med idrett og fysisk aktivitet i skole og SFO © Bergen kommune

3 © Bergen kommune

4 IDRETTSETATEN Idrettsdirektør Rune Titlestad
Nivå 2 Idrettsetaten Idrettsdirektør Rune Titlestad Økonomi/personal/merkantil Olaf Netland/Berit Sivertsen/ Hildegunn Odland (fra 1.mai) Fagavdeling Aktivitet Tone Nybakken, Frode Karlsen, Ronny Lockert,Kurt Forsberg og Nina Øverberg Fagavdeling Drift Geir Berntsen Fagavdeling Anlegg Jan Haugland Overingeniør Terje Fredheim Steinar Bergsvik Sone Fana/Ytrebygda Bård Alfstad 17,7 årsverk Sone Bergenhus/Årstad Åge Nilssen 47,2 årsverk Sone Fyllingsdalen Trond Fjeldstad 14,9 årsverk Sone Arna/Åsane Magne Magnesen 14,9 årsverk © Bergen kommune

5 Sentral utfordring i samfunnet
Fysisk inaktivitet blant voksne og barn 20 % overvekt blant voksne Pakistanske kvinner 50% Vektøkning blant barn og ungdom 50% av alle barn og unge går eller sykler aldri til skolen/jobben! Noen barn er veldig aktive Noen er veldig inaktive © Bergen kommune

6 Uteaktiviteter i skole og fritid
Etter L97 vet vi at det på skolene er langt flere barn for hver kvadratmeter uteplass enn tidligere. Dette er et resultat av at skolebygg moderniseres og bygges ut, uten at utearealet økes og bedres. Dette står i kontrast til planer som fokuserer på barns behov for bevegelse, og fri utfoldelse. © Bergen kommune

7 Utsagn om barn og idrett
Mange barn kan rett og slett ikke leke, de mangler trening i lekemotorikk. Dette gjør at de faller utenfor når de er sammen med andre barn, sier Kari Aaasen Gundersen, HIA For å hjelpe disse barna, kan det være nødvendig med pedagogisk tilrettelegging. Hun etterlyser flere kvalifiserte gymlærere i grunnskolen. © Bergen kommune

8 Barn, bevegelse oppvekst
Motorisk flinke barn er ofte de mest populære i klassen. De er tryggere på sin egen sosiale rolle. Tendensen er at de som har best motorikk, også gjør det best på prøver i norsk og matematikk. © Bergen kommune

9 ”Det kreves innsats fra en hel ”landsby”for oppdra ett barn”
Oppdragelse ”Det kreves innsats fra en hel ”landsby”for oppdra ett barn” © Bergen kommune

10 ”Måle krefter” gjennom konkurranseidrett for barn
Aktiv fri leik og Etter stabilt fall i deltakelsen i organisert idrett siden 1992 har deltakelsen nå stabilisert seg. Tendensen viser at jenters deltakelse øker mer enn guttene Deltakelsen øker mest blant de yngste aldersgruppene. ”Måle krefter” gjennom konkurranseidrett for barn © Bergen kommune

11 7-åringens daglige tidsbruk i min.(1998)
© Bergen kommune

12 Minst 20 timer fysisk aktivitet hver uke i skole,SFO og fritid
Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen – lokalt samarbeid Daglig mer tid til egenorganisert idrett og fysisk aktivitet Areal og anlegg må gjøres tilgjengelig Mer og bedre gym Hva med IL Er kommunen på næringslivets og private sektors side eller til for fellesskapets interesser? Arealer der folk bor og tilgang til marka og grønt-korridorer Tenke utnytting av andre typer arealer/områder og bygninger © Bergen kommune

13 7 steg frem for Bergen Byrådet sitt visjonsprogram – ”7 steg frem for Bergen” –viser hvordan vi skal skape fremtidens Bergen. De 7 steg er: Norges beste by for barn og unge En mer fremtidsrettet kommune Mer samarbeid i Bergensregionen Beste by for kunnskap og skaperkraft Bedre byutvikling for fremtiden Nordens mest spennende kulturby En bedre omsorgsby for fremtiden © Bergen kommune

14 © Bergen kommune

15 BERGEN KOMMUNE HOVEDMÅL PÅ IDRETTSFELTET
”Aktivt tilrettelegge, stimulere og utvikle anlegg, aktivitet og tiltak for idrett og annen fysisk utfoldelse.” © Bergen kommune

16 Prioriterte brukergrupper: Barn og ungdom Familier Toppidrett
Prioriterte grupper Prioriterte brukergrupper: Barn og ungdom Familier Toppidrett © Bergen kommune

17 © Bergen kommune

18 Tid Organisering av skolehverdagen
Organisert og egenorganisert aktivitet før, under og etter skoletid © Bergen kommune

19 Plass,rom, anlegg, areal til fysisk aktivitet der barna er
Tilrettelegging av inne- og uteaktiviteter for leik, idrett og fysisk aktivitet i skole og fritid © Bergen kommune

20 Skoggruppen Vi må frakte utstyr opp og ned. Stigen ble en morsom leke på vei ned igjen © Bergen kommune

21 SKOGGRUPPEN HØST 2002 Vi hogger ved, kløyver og lagrer veden for senere turer i skogen Vi brenner bål og koser oss med ostesmørbrød Carl Fredrik er i gang…. © Bergen kommune

22 Uteaktiviteter i skole og fritid
Å si at verdiskapingen skjer i lokalsamfunnet, er vel ikke å ta munnen for full når en ser hva disse eksemplene har i seg av positive ting - særlig når det gjelder helhetstenking, arealbruk, samarbeid og ikke minst AKTIVITET! Eksemplene viser at det nytter, så lykke til! © Bergen kommune

23 Hvordan er bildet i 2010? I Norge har vi en kultur hvor bevegelse,
egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har hatt en framtredende plass. For å kunne ivareta dette er det viktig å fokusere på sikring av arealer, plasser og tid for den den frie leken og uteaktiviteter både i skole og fritid. © Bergen kommune

24 Hvordan er bildet i 2010? Skolens uterom og nærmiljøanlegg bør i større grad bidra til økt fysisk aktivitet i hverdagen slik at grunnlaget for bedre psykisk og fysisk helse, samt tryggere og triveligere oppvekstvilkår for barn og ungdom blir sikret. © Bergen kommune

25 Hvordan er bildet i 2010? Alle beslutningsnivåer har et ansvar for at dette kan bli en realitet Det er også viktig at foresatte tar tilstrekkelig ansvar for å være gode rollemodeller for barn.Ta barna med på tur, lek med dem ute, vær fysisk aktiv sammen med barna. La barna bli glad i naturen! . © Bergen kommune

26 Kompetanse blant foreldre, personell i skole, SFO, BHG og frivillige
© Bergen kommune

27 Idrett og matematikk Undersøk hvordan du kan trekke inn’
Matematikk og idrett i undervisningen. Velg da en idrett, ikke flere. Velg en øvelse i friidrett, ikke flere. Velg enten fotball, basket eller volleyball, ikke to av disse. © Bergen kommune

28 Realfag og idrett Lek og lær med svømming og tall    kl Lek og lær med svømming og tall    kl Tall og svømming – helse kl Hva med vårt tilbud i Bergen? © Bergen kommune

29 Hvordan få allsidig idrettslig aktivitet i skolehverdagen
Involvere og engasjere barn og ungdom i fysisk aktivitet så tidlig som mulig Skolemiljøet må åpnes for fysisk aktivitet Styrke det lokale samarbeidet mellom skole, SFO, foreldre idretts- og friluftslivsorganisasjoner m.fl. Eksempler på livsstilsykdommer Eks. diabetes – påviselig sammenheng ned i 6 årsalder Overvekt – 40 0g 9 år – påvirker helsetilstand Ikke kostrelatert – inaktivitetsrelatert Idretten ønsker å være fremste bidragsyter etc. Idretten en naturlig operatør Idrettslaget – nyttiggjøre kompetansen hele dagen Frivillighet – verdiregnskap prosjektet Det å være aktiv – opplevelse, mestring, deltakelse sammen med andre – i seg selv en egenverdi © Bergen kommune

30 Aktivitetstilbud 1-2 kl Lek/fysisk aktivitet i ulike miljøer
3-7 kl Basistrening i ulike miljøer og innføring og opplæring i idrett og friluftsliv. 8-10 kl Allsidig idrettslig aktivitet og friluftsliv i samspill med ungdom VGS Allsidig idrettslig aktivitet og friluftsliv i samspill med ungdom © Bergen kommune

31 Blir det typisk norsk å være dorsk ?
“Det blir ikke gode oppvekstmiljø kun på flate underlag” Ta naturen i bruk ! Gå hem og gjorr nokke! Start i dag ! © Bergen kommune


Laste ned ppt "Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google