Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen Våre felles utfordringer og løsninger? Idrettsdirektør Rune Titlestad Felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen Våre felles utfordringer og løsninger? Idrettsdirektør Rune Titlestad Felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen Våre felles utfordringer og løsninger? Idrettsdirektør Rune Titlestad Felles ledermøte BOPP 14. Mars 2007

2 © Bergen kommune Fagsjef aktivitet i Idrettsetaten Tone Nybakken Bergen – en by i bevegelse Rune Hegdal, kror ved Wilds Minne skole i Kristiansand Erfaringer, utfordringer og anbefalinger med idrett og fysisk aktivitet i skole og SFO

3 © Bergen kommune

4 IDRETTSETATEN Nivå 2 Idrettsetaten Idrettsdirektør Rune Titlestad Idrettsdirektør Rune Titlestad Økonomi/personal/merkantil Olaf Netland/Berit Sivertsen/ Hildegunn Odland (fra 1.mai) Økonomi/personal/merkantil Olaf Netland/Berit Sivertsen/ Hildegunn Odland (fra 1.mai) Fagavdeling Aktivitet Tone Nybakken, Frode Karlsen, Ronny Lockert,Kurt Forsberg og Nina Øverberg Fagavdeling Aktivitet Tone Nybakken, Frode Karlsen, Ronny Lockert,Kurt Forsberg og Nina Øverberg Fagavdeling Drift Geir Berntsen Fagavdeling Drift Geir Berntsen Fagavdeling Anlegg Jan Haugland Overingeniør Terje Fredheim Steinar Bergsvik Fagavdeling Anlegg Jan Haugland Overingeniør Terje Fredheim Steinar Bergsvik Sone Fana/Ytrebygda Bård Alfstad 17,7 årsverk Sone Fana/Ytrebygda Bård Alfstad 17,7 årsverk Sone Bergenhus/Årstad Åge Nilssen 47,2 årsverk Sone Bergenhus/Årstad Åge Nilssen 47,2 årsverk Sone Fyllingsdalen Trond Fjeldstad 14,9 årsverk Sone Fyllingsdalen Trond Fjeldstad 14,9 årsverk Sone Arna/Åsane Magne Magnesen 14,9 årsverk Sone Arna/Åsane Magne Magnesen 14,9 årsverk

5 © Bergen kommune Sentral utfordring i samfunnet Fysisk inaktivitet blant voksne og barn

6 © Bergen kommune Uteaktiviteter i skole og fritid Etter L97 vet vi at det på skolene er langt flere barn for hver kvadratmeter uteplass enn tidligere. Dette er et resultat av at skolebygg moderniseres og bygges ut, uten at utearealet økes og bedres. Dette står i kontrast til planer som fokuserer på barns behov for bevegelse, og fri utfoldelse.

7 © Bergen kommune Utsagn om barn og idrett Mange barn kan rett og slett ikke leke, de mangler trening i lekemotorikk. Dette gjør at de faller utenfor når de er sammen med andre barn, sier Kari Aaasen Gundersen, HIA For å hjelpe disse barna, kan det være nødvendig med pedagogisk tilrettelegging. Hun etterlyser flere kvalifiserte gymlærere i grunnskolen.

8 © Bergen kommune Barn, bevegelse oppvekst Motorisk flinke barn er ofte de mest populære i klassen. De er tryggere på sin egen sosiale rolle. Tendensen er at de som har best motorikk, også gjør det best på prøver i norsk og matematikk.

9 © Bergen kommune Oppdragelse ”Det kreves innsats fra en hel ”landsby”for oppdra ett barn”

10 © Bergen kommune Aktiv fri leik og ”Måle krefter” gjennom konkurranseidrett for barn

11 © Bergen kommune 7-åringens daglige tidsbruk i min.(1998) 600 min 720 min 120 min 12 min

12 © Bergen kommune Minst 20 timer fysisk aktivitet hver uke i skole,SFO og fritid

13 © Bergen kommune 7 steg frem for Bergen Byrådet sitt visjonsprogram – ”7 steg frem for Bergen” –viser hvordan vi skal skape fremtidens Bergen. De 7 steg er: Norges beste by for barn og unge En mer fremtidsrettet kommune Mer samarbeid i Bergensregionen Beste by for kunnskap og skaperkraft Bedre byutvikling for fremtiden Nordens mest spennende kulturby En bedre omsorgsby for fremtiden

14 © Bergen kommune

15 BERGEN KOMMUNE HOVEDMÅL PÅ IDRETTSFELTET ”Aktivt tilrettelegge, stimulere og utvikle anlegg, aktivitet og tiltak for idrett og annen fysisk utfoldelse.”

16 © Bergen kommune Prioriterte grupper Prioriterte brukergrupper: Barn og ungdom Familier Toppidrett

17 © Bergen kommune

18 Tid Organisering av skolehverdagen Organisert og egenorganisert aktivitet før, under og etter skoletid

19 © Bergen kommune Tilrettelegging av inne- og uteaktiviteter for leik, idrett og fysisk aktivitet i skole og fritid Plass,rom, anlegg, areal til fysisk aktivitet der barna er

20 © Bergen kommune Skoggruppen Vi må frakte utstyr opp og ned. Stigen ble en morsom leke på vei ned igjen

21 © Bergen kommune SKOGGRUPPEN HØST 2002 Vi hogger ved, kløyver og lagrer veden for senere turer i skogen Vi brenner bål og koser oss med ostesmørbrød Carl Fredrik er i gang….

22 © Bergen kommune Uteaktiviteter i skole og fritid Å si at verdiskapingen skjer i lokalsamfunnet, er vel ikke å ta munnen for full når en ser hva disse eksemplene har i seg av positive ting - særlig når det gjelder helhetstenking, arealbruk, samarbeid og ikke minst AKTIVITET! Eksemplene viser at det nytter, så lykke til!

23 © Bergen kommune Hvordan er bildet i 2010? I Norge har vi en kultur hvor bevegelse, egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har hatt en framtredende plass. For å kunne ivareta dette er det viktig å fokusere på sikring av arealer, plasser og tid for den den frie leken og uteaktiviteter både i skole og fritid.

24 © Bergen kommune Hvordan er bildet i 2010? Skolens uterom og nærmiljøanlegg bør i større grad bidra til økt fysisk aktivitet i hverdagen slik at grunnlaget for bedre psykisk og fysisk helse, samt tryggere og triveligere oppvekstvilkår for barn og ungdom blir sikret.

25 © Bergen kommune Hvordan er bildet i 2010? Alle beslutningsnivåer har et ansvar for at dette kan bli en realitet Det er også viktig at foresatte tar tilstrekkelig ansvar for å være gode rollemodeller for barn.Ta barna med på tur, lek med dem ute, vær fysisk aktiv sammen med barna. La barna bli glad i naturen!.

26 © Bergen kommune Kompetanse Kompetanse blant foreldre, personell i skole, SFO, BHG og frivillige

27 © Bergen kommune Idrett og matematikk Undersøk hvordan du kan trekke inn’ Matematikk og idrett i undervisningen. Velg da en idrett, ikke flere. Velg en øvelse i friidrett, ikke flere. Velg enten fotball, basket eller volleyball, ikke to av disse.

28 © Bergen kommune Realfag og idrett Lek og lær med svømming og tall 1. - 4.kl Lek og lær med svømming og tall 5. - 7.kl Tall og svømming – helse 5. - 9.kl Hva med vårt tilbud i Bergen?

29 © Bergen kommune Hvordan få allsidig idrettslig aktivitet i skolehverdagen Involvere og engasjere barn og ungdom i fysisk aktivitet så tidlig som mulig Skolemiljøet må åpnes for fysisk aktivitet Styrke det lokale samarbeidet mellom skole, SFO, foreldre idretts- og friluftslivsorganisasjoner m.fl.

30 © Bergen kommune Aktivitetstilbud 1-2 kl Lek/fysisk aktivitet i ulike miljøer 3-7 klBasistrening i ulike miljøer og innføring og opplæring i idrett og friluftsliv. 8-10 klAllsidig idrettslig aktivitet og friluftsliv i samspill med ungdom VGSAllsidig idrettslig aktivitet og friluftsliv i samspill med ungdom

31 © Bergen kommune Blir det typisk norsk å være dorsk ? “Det blir ikke gode oppvekstmiljø kun på flate underlag” Ta naturen i bruk ! Gå hem og gjorr nokke! Start i dag !


Laste ned ppt "© Bergen kommune Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen Våre felles utfordringer og løsninger? Idrettsdirektør Rune Titlestad Felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google