Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Kringkastingsregulering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Kringkastingsregulering."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri Kringkastingsregulering

2 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 2-8. Viktige begivenheter • En kringkaster som har ervervet enerett til fjernsynssending av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning må ikke utnytte eneretten på en slik måte at en betydelig del av seerne blir fratatt muligheten til å følge begivenheten på vederlagsfritt fjernsyn. • Dersom en kringkaster underlagt norsk jurisdiksjon har ervervet enerett til fjernsynssending av begivenheter som et land som har tiltrådt EØS-avtalen har erklært for å være av vesentlig samfunnsmessig betydning og som er godkjent av EU-Kommisjonen eller EFTAs overvåkingsorgan, kan kringkasteren ikke utnytte eneretten på en slik måte at en betydelig del av seerne i vedkommende land blir fratatt muligheten til å følge begivenhetene på vederlagsfritt fjernsyn. • Første ledd omfatter avtaler om utnyttelse av enerett inngått etter 30. juli 1997 for begivenheter som finner sted etter denne lovens ikrafttredelse. Andre ledd omfatter avtaler om utnyttelse av enerett inngått etter 30. juli 1997 for begivenheter som finner sted etter denne lovens ikrafttredelse og etter at et land som har tiltrådt EØS-avtalen har gjennomført bestemmelser tilsvarende denne paragrafens første ledd. • Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av første, andre og tredje ledd, herunder fastsette en liste over begivenheter som har vesentlig samfunnsmessig betydning, samt regler om løsning av priskonflikter.

3 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 2-8. Viktige begivenheter • En kringkaster som har ervervet enerett til fjernsynssending av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning må ikke utnytte eneretten på en slik måte at en betydelig del av seerne blir fratatt muligheten til å følge begivenheten på vederlagsfritt fjernsyn.

4 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri REKLAME

5 http://www.nrk.no/norge/vil-kaste-reklamen-ut-av-ol-ovelser-1.11524710

6 http://www.aftenposten.no/meninger/Sport-er-best-pa-NRK--7463811.html#.UviNA4U3lEM

7 http://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Reklame-med-innslag-av-langrenn-417902_1.snd#.UviMmYU3lEM

8 http://e24.no/media/tv-2-tar-selvkritikk-for- reklameblemme/22758909?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

9 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 1-1. Definisjoner •Med reklame menes enhver form for markedsføring av en vare, tjeneste, sak eller idé mot betaling eller annen form for godtgjøring. Med reklame menes også innslag i fjernsyn som har til formål å fremme kringkasterens egen virksomhet. •Med skjult reklame menes muntlig eller visuell presentasjon i programmer av en vareprodusents eller en tjenesteleverandørs varer, tjenester, navn, varemerke eller virksomhet, dersom presentasjonen skjer forsettlig for å tjene reklameformål og publikum kan villedes med hensyn til presentasjonens art. Slik presentasjon anses som forsettlig særlig dersom den skjer mot betaling eller lignende godtgjøring. Med sponsing menes direkte eller indirekte tilskudd til produksjon eller sending av ett eller flere kringkastingsprogram, gitt av fysisk eller juridisk person som selv ikke er engasjert i produksjon eller kringkasting av slike program.

10 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 1-1. Definisjoner •Med reklame menes enhver form for markedsføring av en vare, tjeneste, sak eller idé mot betaling eller annen form for godtgjøring. Med reklame menes også innslag i fjernsyn som har til formål å fremme kringkasterens egen virksomhet.

11 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 1-1. Definisjoner •Med reklame menes enhver form for markedsføring av en vare, tjeneste, sak eller idé mot betaling eller annen form for godtgjøring. Med reklame menes også innslag i fjernsyn som har til formål å fremme kringkasterens egen virksomhet.

12 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-1. Varighet, innhold • Reklameinnslag skal samlet ikke overstige 15 prosent av kringkasterens daglige sendetid. Kongen kan gjøre unntak fra denne bestemmelse for sending av tekstplakater i lokalfjernsyn. • Det kan ikke sendes reklameinnslag i tilknytning til barneprogram eller reklameinnslag som særlig er rettet mot barn. • Kringkastere kan ikke sende reklame for livssyn eller politiske budskap i fjernsyn. Dette gjelder også tekstfjernsyn. • Kongen kan gi nærmere regler om utsending av, innholdet i, omfanget av og tilsynet med reklamesendinger. • Meldinger fra kringkasteren i forbindelse med egne programmer og tilleggsprodukter direkte avledet av disse programmene skal ikke regnes med i varigheten av reklametiden etter første ledd. Det samme gjelder meldinger om offentlige tjenester og vederlagsfrie innslag om veldedige formål. • Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om varigheten av meldinger og innslag etter femte ledd, samt om forbud mot å avbryte program for å sende andre meldinger eller utdrag av andre program.

13 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-1. Varighet, innhold • Reklameinnslag skal samlet ikke overstige 15 prosent av kringkasterens daglige sendetid. Kongen kan gjøre unntak fra denne bestemmelse for sending av tekstplakater i lokalfjernsyn. • Det kan ikke sendes reklameinnslag i tilknytning til barneprogram eller reklameinnslag som særlig er rettet mot barn

14 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri Kringkastingsforskriften § 3-1 •§ 3-1.Varighet •Reklameinnslag skal samlet ikke overstige 15 prosent av den daglige sendetid. Reklameinnslag skal samlet ikke utgjøre mer enn 20 prosent per klokketime. Reklameinnslag i form av telekjøp eller lignende direkte tilbud til seerne om salg, kjøp eller leie av produkter eller tjenesteytelser kan likevel samlet ikke overstige en time av den daglige sendetid. Ingen reklameinnslag kan sendes utenfor reklameblokkene med unntak av sendinger som omfattes av forskriften § 3-7 femte ledd, andre punktum.

15 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri Kringkastingsforskriften § 3-1 •§ 3-1.Varighet •Reklameinnslag skal samlet ikke overstige 15 prosent av den daglige sendetid. Reklameinnslag skal samlet ikke utgjøre mer enn 20 prosent per klokketime. Reklameinnslag i form av telekjøp eller lignende direkte tilbud til seerne om salg, kjøp eller leie av produkter eller tjenesteytelser kan likevel samlet ikke overstige en time av den daglige sendetid. Ingen reklameinnslag kan sendes utenfor reklameblokkene med unntak av sendinger som omfattes av forskriften § 3-7 femte ledd, andre punktum.

16 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri •”Kanalen får nemlig lov til å sende 12 minutter reklame hver time, og det er de selv som bestemmer når reklamen skal komme. Det åpner for reklamepauser også under øvelsene. –20% av 60 minutter = 12 minutter •SV og ungdomspartiet SU mener det er en dårlig idé. De mener det fortsatt skal være lov å sende reklame før og etter øvelsene, men de vil at regjeringen skal forby reklame mens øvelsene pågår i store mesterskap.”

17 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-1. Varighet, innhold •Meldinger fra kringkasteren i forbindelse med egne programmer og tilleggsprodukter direkte avledet av disse programmene skal ikke regnes med i varigheten av reklametiden etter første ledd. Det samme gjelder meldinger om offentlige tjenester og vederlagsfrie innslag om veldedige formål.

18 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-2. Særregler om reklame i fjernsyn • Reklameinnslagene i fjernsyn skal hovedsakelig sendes i blokker mellom programmene, og skal klart atskilles fra den ordinære programvirksomhet ved et særskilt lyd- og bildesignal. • Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om plassering av reklameinnslag.

19 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-7.Plassering av reklameinnslag i fjernsyn •Overføringer av gudstjenester kan ikke avbrytes av reklameinnslag. •Dersom program kan avbrytes med reklame etter denne bestemmelsen skal avbruddet plasseres slik at programmets verdi og integritet ikke forringes. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på naturlige opphold i programmet og programmets varighet og art.

20 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri •Spillefilm eller film laget for fjernsyn, fiksjonsbaserte serier og programmer samt nyhetsprogram kan avbrytes av reklameinnslag én gang for hver programsatte periode på minst 45 minutter. Fiksjonsbaserte serier og programmer med kortere varighet enn 45 minutter kan avbrytes én gang av reklame dersom avbruddet ikke varer mer enn 60 sekunder. Dersom det skjer avbrudd med reklameinnslag i program etter bestemmelsene i dette ledd, kan programmet ikke i tillegg avbrytes med programtrailere eller andre meldinger fra kringkasteren.

21 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri •I teater- og konsertoverføringer kan det kun sendes reklameinnslag i naturlige pauser i selve arrangementet. I andre programmer som består av flere fullendte deler eller hvor det forekommer naturlige pauser, kan det sendes reklameinnslag mellom de fullendte delene eller i de naturlige pausene i selve arrangementet eller begivenheten, forutsatt at den enkelte del av programmet varer i minst 20 minutter.

22 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri •I sendinger fra lagidretter med pauser fastlagt i idrettens regelverk kan reklame kun sendes i spillets pauser. I sendinger fra øvrige idretter kan kringkasteren selv fastsette tidspunktet for reklameavbruddene. •Andre programmer kan avbrytes av reklameinnslag dersom programmet varer i 45 minutter eller mer, og den enkelte del av programmet varer i minst 20 minutter. •Medietilsynet avgjør tvilstilfelle etter denne paragraf.

23 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 1-1. Definisjoner • Med sponsing menes direkte eller indirekte tilskudd til produksjon eller sending av ett eller flere kringkastingsprogram, gitt av fysisk eller juridisk person som selv ikke er engasjert i produksjon eller kringkasting av slike program.

24 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-4. Sponsing • Dersom et program er sponset, skal det opplyses om dette ved inn- og/eller utannonseringen av programmet. Opplysninger om sponsor kan gis i form av sponsors navn, varemerke eller logo. • Innhold og presentasjonsform i sponsede program må være slik at kringkasterens redaksjonelle integritet opprettholdes fullt ut. • Sponsede program skal ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester, herunder ved å inneholde spesielle salgsfremmende henvisninger til slike produkt eller tjenester, jf. likevel § 3-5. • Nyhets- og aktualitetsprogrammer kan ikke sponses. • Kringkastingsprogrammer kan ikke sponses av fysiske eller juridiske personer hvis hovedaktivitet er å produsere, selge eller leie ut produkt eller tjenester det er forbudt å reklamere for etter norsk lov eller regler gitt i medhold av norsk lov. Politiske partiorganisasjoner kan ikke sponse kringkastingsprogram. • Kongen gir i forskrift nærmere regler om sponsing av kringkastingsprogrammer, herunder regler om sponsing i Norsk rikskringkasting AS.

25 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-4. Sponsing • Dersom et program er sponset, skal det opplyses om dette ved inn- og/eller utannonseringen av programmet. Opplysninger om sponsor kan gis i form av sponsors navn, varemerke eller logo. • Innhold og presentasjonsform i sponsede program må være slik at kringkasterens redaksjonelle integritet opprettholdes fullt ut.

26 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-4. Sponsing •Sponsede program skal ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester, herunder ved å inneholde spesielle salgsfremmende henvisninger til slike produkt eller tjenester, jf. likevel § 3-5.

27 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-4. Sponsing •Nyhets- og aktualitetsprogrammer kan ikke sponses.

28 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.jus.uio.no/iri § 3-4. Sponsing •Kringkastingsprogrammer kan ikke sponses av fysiske eller juridiske personer hvis hovedaktivitet er å produsere, selge eller leie ut produkt eller tjenester det er forbudt å reklamere for etter norsk lov eller regler gitt i medhold av norsk lov. Politiske partiorganisasjoner kan ikke sponse kringkastingsprogram.


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Kringkastingsregulering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google