Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergens medisinske forskningsstiftelse Internasjonaliseringsmidler for medisinsk forskning ved UiB & HB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergens medisinske forskningsstiftelse Internasjonaliseringsmidler for medisinsk forskning ved UiB & HB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergens medisinske forskningsstiftelse Internasjonaliseringsmidler for medisinsk forskning ved UiB & HB

2 Opprettelse og formål opprettet av Frank Mohn A/S 24.12.2004 har som formål å støtte forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalfag og klinisk medisinsk virksomhet – såkalt ”translasjonsforskning” skal også kunne bidra til tiltak for å styrke rekruttering av særlig kvalifiserte forskere til medisinsk forskning i Bergen

3 Økonomi grunnkapital ved opprettelsen = 50 MNOK donator har økt grunnkapitalen ytterligere staten har skutt til gaveforsterkningsmidler forvaltningskapitalen pr 21.12.2006 var ca 204 MNOK

4 Styreoppnevning og -sammensetning Fem medlemmer oppnevnt av: Helse Bergen HF (2) Universitetet i Bergen (2) Frank Mohn AS (1) Disse oppnevner også hver sin vararepresentant Sammensetning Ole Bjørn Tysnes (leder) Vidar Martin Steen Helge Wiig Ernst Omenaas (Grete Tell)

5 Forskningsprosjekter Samarbeider med Bergen Translational Research Grant Program (TMRC - http://translation.uib.no/) - ikke egne utlysningerhttp://translation.uib.no/ Styreleder i stiftelsen har status som observatør i styringsgruppen for TMRC I årets TMRC-utlysning er samarbeidet beskrevet slik: "Bergen Medical Research Foundation is a co-sponsor of the Bergen Translational Research Grant Program..."

6 Tildelinger 2006: Njølstad/Molven - 2,0 MNOK 2007: Njølstad/Molven, Bjerkvig & Jonassen 4,8 MNOK Forpliktelser medregnet tidligere tildelinger 11,8 MNOK 2008: 6,8 MNOK (hvorav 2 MNOK er til nytt TM-prosj.) Fra 2010 – en total årlig ramme på mer enn 10 MNOK gitt at avkastningsforutsetningene holder

7 Internasjonaliseringsformål 2006: Felles utlysning med Bergens forskningsstiftelse, 6 søknader hvorav søknaden fra Gülen Arslan ble innvilget 2007: Utlysning kunngjort vha fakultetet og HB, 3 søknader, ingen innvilget 2008: Nytt opplegg – samarbeid med fakultetet – 300.000 kr + ubrukte midler fra i fjor

8 Det medisinske fakultet skal, i tråd med anbefalinger gitt av NFR’s evalueringsutvalg: arbeide for å bedre ressurstilgangen til medisinsk forskning stimulere til å utvikle faglig strategisk planlegging arbeide for å øke internasjonalisering stimulere eksperimentell forskning, nye forsknings- områder og bruk av nye, avanserte vitenskapelige teknikker (hentet fra fakultetets forskningsmelding av 12.09.2007)

9 Stiftelsen ønsker å stimulere til tiltak for å bygge ut og styrke de medisinske forskningsmiljøenes relasjoner, nettverk og samarbeid med internasjonalt ledende forskningsmiljøer

10 Om ulike internasjonaliseringstiltak tildelinger skal primært nyttes til forskningsopphold i utlandet, men kan også nyttes til invitasjon av gjesteforskere, og andre internasjonaliseringstiltak* søknader kan innvilges med inntil 300.000 kr i støtte for ett år tiltak må starte opp i 2008, men kan strekke seg inn i 2009 hvis nødvendig *)workshops, symposier, nettverkssamlinger, posisjonering til FP7 (partner/koordinator), professor II,

11 Fra fjorårets utlysning Ordningen er forbeholdt medisinske forskningsmiljø med tilknytning til Universitetet i Bergen og Helse Bergen Internasjonaliseringstiltak som har som målsetting at de medisinske forskningsmiljøene i Bergen skal kunne ta i bruk ny forskningsmetodikk og -teknologi raskere enn det ellers hadde vært mulig, vil bli prioritert Søknader om utenlandsopphold bør gjelde ettårige tiltak - utenlandsopphold som er kortere enn 4 måneder, vil ikke komme i betraktning

12 Ny ordning unngå store søknadsprosesser med et høyt antall søknader, der svært få har mulighet for å kunne bli innvilget rettet mot utvalgte forskningsmiljøer med høyt prioriterte internasjonaliseringstiltak ledelsen ved Det medisinske fakultet og HUS bistår stiftelsen med å nominere et begrenset antall søkermiljøer fortsatt konkurranse om tildelingene, men mellom et mindre antall kvalitetssikrede søknader


Laste ned ppt "Bergens medisinske forskningsstiftelse Internasjonaliseringsmidler for medisinsk forskning ved UiB & HB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google