Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosessen ved forhandlinger og inngåelse av handelsavtaler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosessen ved forhandlinger og inngåelse av handelsavtaler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosessen ved forhandlinger og inngåelse av handelsavtaler
Avdelingsdirektør Sveinung Røren

2 EFTAs handelsavtaler 21 handelsavtaler 6 samarbeids-erklæringer
Pågående prosesser i EFTA (India, Russland, Ukraina, Hong Kong, Indonesia, Malaysia og Algerie) EFTA har inngått handelsavtaler med (ikrafttredelsestidspunkt i parentes): Albania (undertegnet desember 2009, ratifisering ikke lagt frem for Stortinget) Chile (1. desember 2004) Egypt (1. august 2007) Israel (1. januar 1993) Jordan (1. september 2002) Kroatia (1. april 2002) Libanon (1. januar 2007) Makedonia (1. mai 2002) Marokko (1. desember 1999) Mexico (1. juli 2001) Det palestinske området (1. juli 1999) Singapore (1. januar 2003) Sør-Korea (1. september 2006) SACU (1. mai 2008) (Botswana, Lesotho, Namibia og Sør-Afrika) Tunisia (1. august 2005) Tyrkia (1. april 1992) Canada (1. juli 2009) Colombia (undertegnet november 2008, men ratifisering ikke lagt frem for Stortinget) Gulf Cooperation Council (undertegnet juni 2009, ratifisering ikke lagt frem for Stortinget) Peru (ferdigforhandlet, men ikke undertegnet) Serbia (undertegnet desember 2009, ratifisering ikke lagt frem for Stortinget)

3 Hvorfor forhandle handelsavtaler?
Legge grunnlaget for verdiskaping og økt handel. Styrke norsk næringsliv i et globalt marked. Eliminere diskriminering av norske varer og tjenester. (EU parallellitet) Utenriks- og utviklingspolitikk

4 Valg av land

5 Forberedelser og gjennomføring
Initiering/forstudie: Indonesia, Malaysia, Vietnam, Russland Forhandlinger: Kina, India, Hong Kong, Ukraina, Algerie Signering/ratifikasjon: Peru/Columbia, GCC, Serbia, Albania

6 En forhandlers hverdag
Norsk industri FORHANDLINGER HANDELSAVTALE

7 Innholdet i avtalene (a) Legal and horizontal issues
(b)   Trade in goods (c)    Trade in services (d)    Investment (e)    Technical standards and SPS measures (f)     Intellectual property (g)    Trade facilitation (h)    Competition (i) Public procurement (j)     Other cooperation issues (k) Environment and Labour Standards Handelsavtaler kan variere veldig i omfang! Nyere handelsavtaler omtaler en rekke temaer som menneskerettigheter, miljø og arbeidstakerrettigheter og har bl.a. bestemmelser for varer, tjenester, offentlig anskaffelser og etableringer. Avtalene bygger på det multilaterale regelverket og går lengre enn WTO-regelverket på enkelte områder. Handelsavtaler er dynamiske og kan utvikles over tid.

8

9 NHD må komme til enighet med:
Departementene i Norge Konsultasjoner med det sivile samfunn De øvrige EFTA-landene Sveits, Island og Liechtenstein Tredjeland

10 Prosessen NORGE EFTA TREDJELAND

11 Vanskelige forhandlingsområder
Investeringsbeskyttelse Immaterielle rettigheter Miljø, arbeidstakerrettigheter menneskerettigheter, CSR.

12 Eksempel: IPR Soria Moria II:
” Regjeringens posisjon er at handelsavtalene ikke må innskrenke partenes adgang til å gi tvangslisenser for legemidler etter TRIPS-avtalen. Regjeringen legger videre til grunn at de fattigste landene ikke påtvinges bestemmelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS-avtalen når det gjelder patentbeskyttelse, beskyttelse av fortrolige testdata og plantesortbeskyttelse..”

13 Sveits Farmasøytisk industri en av de viktigste industriene i Sveits
Sveit ønsker TRIPS pluss!

14 Eksempel på en handelsavtale
Sør-Korea Den mest moderne avtalen EFTA har forhandlet Sør-Korea er; Norges tredje største handelspartner i Asia, femte største handelspartner utenfor EU og Nord-Amerika, og Norges sjette største eksportmarked for varer. Handelsavtalen med Sør-Korea har bidratt til å styrke Sør-Koreas betydning som eksportmarked for Norge. Avtalen trådte i kraft 1. september 2006 Økning i eksport på over 40% siden avtalen trådte i kraft, økning fisk, maskineri skipsutstyr, jern og metall. Økt import 63% Innen 1. januar 2013 vil Sør-Korea ha fjernet toll for ca. 99 prosent av alle industrivarer.

15 Temasider om handelsavtaler

16 Spørsmål?


Laste ned ppt "Prosessen ved forhandlinger og inngåelse av handelsavtaler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google