Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk handelspolitikk mellom fisk, bønder og demonstranter FHLs årskonferanse 4. April 2006 Arne Melchior, NUPI Om norsk handelspolitikk, med fokus på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk handelspolitikk mellom fisk, bønder og demonstranter FHLs årskonferanse 4. April 2006 Arne Melchior, NUPI Om norsk handelspolitikk, med fokus på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk handelspolitikk mellom fisk, bønder og demonstranter FHLs årskonferanse 4. April 2006 Arne Melchior, NUPI Om norsk handelspolitikk, med fokus på fiskerinæringens interesser Tekstreklame: www.nupi.nowww.nupi.no –Eks.: NUPI-notat 698, WTO-forhandlingene om markedsadgang for industrivarer og fisk (NAMA)

2 Tre hovedpilarer i handelspolitikken for fisk WTO –Doha-runden: Tidsfrist april/ 2006 EØS/avtalene med EU –Delvis tollfritak under EØS, antidumping-tiltak, tvistesak i WTO EFTAs frihandelsavtaler –Ambisiøs strategi, avtale med Korea nylig undertegnet

3 Hva betyr de for sjømateksporten? EU – det viktigste markedet –Men: Fallende andel over tid –EU-25 67% i 1996, 61% i 2004 Frihandelsavtaler: Kan dekke andre store markeder –Eksempel Korea, Japan, Kina, Russland, Ukraina WTO – alle de andre – 149 medlemmer –Promillemarkeder – øker i betydning over tid

4 EFTAs frihandelsavtaler – ”parallellisme”/ eksportinteresser I dag: 15 avtaler (8 droppet ved EU-utvidelsen) –2 Asia (Singapore, Korea), 2 Amerika (Chile, Mexico), 11 Balkan/ Middelhavsområdet Forhandlinger med 5 –Canada, Egypt, SACU/Sør-Afrika, Thailand, GCC (Gulf Cooperation Council) (planer Algerie) Lang kandidatliste –Kina, Japan, India, Russland, Ukraina, Mercosur m.fl. Tidligere: Parallellisme i forhold til EU Nå: Sterkere uavhengighet og eksportfokus

5 Hva skjer videre? EFTA-politikken: I tråd med fiskerinæringens interesser –Island også drivkraft i EFTA –2006: Islands formannskap –Island: Bilaterale drøftinger med Kina Den nåværende regjering: Ikke signaler om endring i politikken –Hvis alle planer realiseres, vil mange viktige markeder dekkes av frihandelsavtaler

6 Frihandelsavtaler eller WTO? Kan frihandelsavtaler undergrave WTO? –Svar: Ja, dersom WTO stopper opp Norsk politikk: Følge begge spor –Frihandelsavtaler bør være et supplement, ikke et alternativ –Frihandelsavtaler: Ikke med 150 land –Vi bør arbeide for et ikke-diskriminerende handelssystem

7 Mellom fisk og bønder i WTO Fisk, ”NAMA” Lavest mulig toll Kutt i anvendt toll, ikke bare i ”luften” Gjerne tolltak Færrest mulig unntak Landbruk Beholde høy tollBeholde høy toll Helst kutt bare i ”luften” i tollsatsene Tolltak er det verste av alt Viktig med unntak

8 Er det en motsetning? Ja, til syvende og sist –Hongkong, desember 2005: Kobling skrevet inn i teksten Norge er bare en av mange aktører, men av betydning som en stabeis på landbrukssiden Skal man oppnå bedre markedsadgang for fisk, må man også godta økt markedsadgang på landbrukssiden –Kanskje ikke så dumt å fjerne ekstreme tollsatser –28% av tollsatsene over 100%!

9 Viktig: WTO dels en ”papirtiger” Stor avstand mellom bundet og anvendt toll –Fisk: Et land midt på treet i WTO har 34% bundet toll, 14% anvendt Avstand mellom bindinger og praksis også på landbruksområdet –Landbruksstøtte kan ”trylles bort” gjennom å fjerne målpriser –Beholde toll, fjerne målpris, liten reell endring

10 Forskjell bundet/MFN anvendt

11 Eksempel: Simulering av et tenkt WTO-resultat for fiskeritoll

12 WTO: Hva skjer nå? Frist for enighet 30. april, frist for avtale i 2006 Det trengs radikale endringer i formelle forpliktelser for at det skal slå mye ut i praksis Norge bør bidra til at WTO ikke går for sakte –WTOs problem: Går i stå dersom u-landene bestemmer tempoet

13 EUs toll- gjennomsnitt for fisk 2003  Enkle gjennomsnitt  Veiede gjennomsnitt lavere  Tollkvoter ikke tatt hensyn til  Søkerland utelatt

14 WTO kan hjelpe oss overfor EU Tollreduksjoner: Det ligger an til WTO-løsning som betyr at EUs toll for fisk kan bli betydelig redusert –Regneeksempel: Tollsnitt fra 12 til 5% –Fordel, selv om tollpreferanser for hvitfisk undergraves –Men ikke tollfrihet uten EU-medlemskap Bedre konflikthåndtering –Mulig å ta opp dumpingsaken i WTO Anti-dumping: Forhandlinger og tvistesak –Kanskje noen små skritt i Doha-runden

15 Globaliseringen, demonstrantene 2005: NGO-protester mot norske WTO-krav for fisk og industrivarer –”Aggressive” tollreduksjoner –Fratar u-landene handlefrihet –Fratar u-landene tollinntekter –Fører til for sterk omstilling Attac’s arbeidsplan 2006: –”Det mest utviklingsfiendtlige Norge gjør i WTO er å kreve markedsadgang for spesielt fisk og tjenester.”

16 Men industrialiseringen er bra for u-land Sterk vekst i u-landenes andel av verdenshandelen med industrivarer Liberalisering vil øke denne ytterligere Dårlig råd å stoppe denne prosessen Kina, men også andre Tollinntekter et poeng, men mest for de fattigste

17 U-landene trenger markedsadgang U-landene møter høye hindringer for sin eksport U-landene har selv høy toll som begrenser handelen mellom dem Men også i industrilandene er tollen for u- landsvarer ofte høyere enn ellers –Eksempel: Klær – høy toll i EU og USA U-landene trenger bedre markedsadgang Hva har dette med fisk å gjøre??

18 1) Fisk er en u-landssektor U- lands andel MUL andel Tekstiler/ klær 532.8 Fisk523.2 Industri290.6 Landbruk320.9 * U-landene trenger markedsadgang også for fisk * Fiskeeksporterende u- land er alliansepartnere i WTO * Men de er også konkurrenter

19 2) Debatten er om u-land mer enn om fisk Globaliseringen betyr at egne næringsinteresser spiller mindre rolle enn før i debatten Landbruk: Mer om u-land enn norsk sysselsetting Fisk: Ikke nok å argumentere med egeninteresse –Er frihandel med industrivarer bra for u-land? –Er det noen motsetning mellom friere handel med fisk og miljøet? –Er det fornuftig med landbruksreform i Norge? –Er landbruksliberalisering bra for u-land?

20 De norske institusjonene Fare for at tilliten til handelspolitikken undergraves –NGOene er oftere på døren til politikerne enn interesseorganisasjonene –”Handelsrettet bistand” nytt vekstområde –”Snart bare Frelsesarméen uten egen handelspolitikk” Myndighetene gjør for lite for å legitimere handelspolitikken –Analyse, debatt, høyere profil –Det trengs mer fagkompetanse i det handelspolitiske apparatet –Departemental arbeidsdeling neppe optimal?

21 Departementene Hva har for eksempel Kåre Willoch, Trygve Lie, Per Kleppe, Jens Evensen, Reiulf Steen, Arne Skauge og Kaci Kullman Five til felles? –Svar: De var handelsministre –Fra 1990: Handelsminister i UD –Fra 1996: Nærings- og handelsminister Dagens system har klare svakheter til tross for stor innsats fra mange –Det trengs økt prioritet og ytterligere styrking av fagkompetansen –Byråkratisk tilnærming: For nærsynt

22 Noen perspektiver Sannsynlig at WTO går saktere Frihandelsavtaler vil øke i betydning Myndighetene: Bør oppgradere handelspolitikken Fiskerinæringen: Viktig pådriver –Bør oppgradere profilen, handelspolitikk + fiskeriforvaltning og miljø


Laste ned ppt "Norsk handelspolitikk mellom fisk, bønder og demonstranter FHLs årskonferanse 4. April 2006 Arne Melchior, NUPI Om norsk handelspolitikk, med fokus på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google