Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FNs konvensjon om barns rettigheter. Disposisjon •Om PRESS •Om barnekonvensjonen •Historie •Norge og barnekonvensjonen •Ordliste •Rapportering •Tillegsprotokoller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FNs konvensjon om barns rettigheter. Disposisjon •Om PRESS •Om barnekonvensjonen •Historie •Norge og barnekonvensjonen •Ordliste •Rapportering •Tillegsprotokoller."— Utskrift av presentasjonen:

1 FNs konvensjon om barns rettigheter

2 Disposisjon •Om PRESS •Om barnekonvensjonen •Historie •Norge og barnekonvensjonen •Ordliste •Rapportering •Tillegsprotokoller •3 hjørner

3 Hva er PRESS? -Uavhengig organisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år -Strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter -Lokalt, nasjonalt og internasjonalt -Hovedtema: -Barn på flukt -Demokrati & deltakelse -Psykisk helse -Handel & finans «PRESS – Redd Barna Ungdom har som mål å arbeide for en verden der barns rettigheter, slik disse er formulert i FNs konvensjon om barnets rettigheter, er innfridd.»

4 Hva er barnekonvensjonen? • Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter • Fremmer barns beste • Skrevet under eller ratifisert av alle land • Unntatt USA, Somalia og Sør-Sudan

5 «All wars, just or unjust, disastrous or victorious, are waged against the child.» - Eglantyne Jebb

6 Eglantyne Jebb (1876-1928) •1919: Grunnla den første Redd Barna-organisasjonen •Den første barnekonvensjonen i 1923

7 Historie • Etter 1945 blir menneskerettigheter nedfelt i en rekke internasjonale erklæringer og konvensjoner • 1959: Erklæringen om barns rettigheter blir vedtatt av FNs generalforsamling • 1979: Arbeidsgruppe for utarbeiding av konvensjon om barnets rettigheter nedsatt under FNs menneskerettighetskommisjon • 20. November 1989: Barnekonvensjonen vedtas enstemmig av FNs generalforsamling

8 Norge og barnekonvensjonen • 26. Januar 1990: Norge signerer barnekonvensjonen • 8. Januar 1991: Norge ratifiserer barnekonvensjonen • 10. Juni 2003: Norge inkorporerer i alt lovverk

9 Men hva er barnekonvensjonen? • Egen menneskerettighetskonvensjon for barn fordi barn har behov for spesiell beskyttelse • Omfatter både sivile og politiske, økonomiske og sosiale rettigheter • Består av 52 artikler • Gjelder alle under 18 år • Barnets beste kommer alltid først

10 • Delt i fire hovedområder av rettigheter: • Barn har rett til liv og helse • Barn har rett til skolegang og utvikling • Barn har rett til omsorg og beskyttelse • Barn har rett til deltakelse og innflytelse Men hva er barnekonvensjonen?

11 En liten ordliste •Signering – sier at man er enig, men forplikter seg ikke til noe •Ratifisering – en stat forplikter seg til å følge konvensjonen på lik linje med andre lovverk •Inkorporering – tar inn i lovverk •Konvensjon vs. erklæring

12 Rapportering •Plikt til å rapportere til FN •Første rapport etter to år •Deretter hvert femte år •Organisasjoner leverer skyggerapporter i tillegg

13 Tilleggsprotokoller •Tillegg til barnekonvensjonen –Må signeres og ratifiseres for seg selv(?) •To tilleggsprotokoller i 2002: –Salg av barn og seksuelt misbruk –Barn i væpnet konflikt

14 Klagemekanisme •Internasjonale domstoler(organer?) som kan overprøve nasjonal praksis –Den europeiske menneskerettsdomstolen –Menneskerettighetsdomstolen i Haag •Ønsket egen for barns rettigheter

15 •Arbeidet ble startet i 1989 •Satt ned arbeidsgruppe av Menneskerettighetsrådet i 2010 •Forslag vedtatt i FN 17. juni 2011 •Norge med klare betenkeligheter og passiv i forarbeidet –Samlet opposisjon mot regjeringens praksis

16 HURRA! Endelig fikk barn klage!

17 28. februar 2012 •Barn kan klage på sine rettighetsbrudd til FNs barnekomité •35 land har signert Slovakia, Slovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Uruguay, Brasil, Chile, Tyskland, Marokko, Montenegro, Spania, Østerrike, Belgia, Finland, Italia, Luxembourg, Maldivene, Mali, Peru, Albania, Kapp Verde, Malta, Romania, Thailand, Makedonia, Tyrkia, Andorra, Paraguay, Mauritius, Liechtenstein, Argentina, Kypros, Madagaskar og Senegal. •10 land må ratifisere for at det skal tre i kraft –Kun to land har ratifisert Gabon, Tyskland og Thailand

18 Men Norge vil ikke være med…

19 3 hjørner

20 Påstand 1: Det er viktig at barns stemme blir hørt i samfunnet

21 Påstand 3: Barn må alltid få bestemme hvor de skal bo etter en skilsmisse

22 Påstand 4: Man må innføre stemmerett for 16- åringer i Norge

23 Påstand 5: Voksne kan tale på vegne for barn, for voksne vet hvordan det er å være barn, de har jo vært det selv

24 Påstand 6: Asylbarn trenger ikke asylintervju, da de kun er medfølgende sine foreldre og ikke har rett på asyl på eget grunnlag

25 For mer informasjon: www.press.no pressrbu.wordpress.co m


Laste ned ppt "FNs konvensjon om barns rettigheter. Disposisjon •Om PRESS •Om barnekonvensjonen •Historie •Norge og barnekonvensjonen •Ordliste •Rapportering •Tillegsprotokoller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google