Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utvidet sikkerhet Norge i Sikkerhetsrådet Samråd i Trondheim, 19. april 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utvidet sikkerhet Norge i Sikkerhetsrådet Samråd i Trondheim, 19. april 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utvidet sikkerhet Norge i Sikkerhetsrådet Samråd i Trondheim, 19. april 2001

2 2 Forestillinger om konflikt og sikkerhet Torbjørn L. Knutsen Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

3 3 Sikkerhetsrådets mandat ”For å sikre raske og effektive tiltak fra de Forente Nasjoners side overdrar medlemmene til Sikkerhetsrådet hovedansvaret for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. De er enige om at Sikkerhetsrådet under utøvelsen av dette ansvar handler på deres vegne.” – FN-pakten, kapittel V, artikkel 24

4 4 Sikkerhetens mange sider Territoriell sikkerhet Økologisk sikkerhet Økonomisk sikkerhet Sosial sikkerhet Politisk sikkerhet

5 5 Vår sammensatte utfordring ”Et sammensatt konfliktbilde krever en sammensatt og langsiktig satsing. Det kreves en innsats over et bredt spekter. (…) Bruk av tvangstiltak og militære virkemidler må understøttes av en innsats på det politiske, humanitære og utviklingspolitiske området.” – Utenriksminister Thorbjørn Jagland i Stortinget, 14. november 2000

6 6 Det internasjonale konfliktbildet Nils Petter Gleditsch Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

7 7 Sikkerhetsrådets oppgaver ”FN-pakten gir Sikkerhetsrådets 15 medlemsland hovedansvaret for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet på vegne av alle FNs medlemmer.” ”Sikkerhetsrådet forholder seg i stadig økende grad også til regionale og andre konflikter som har sitt utspring i interne stridigheter.” – Utenriksminister Thorbjørn Jagland i Stortinget, 14. november 2000

8 8 Internasjonale og interne konflikter

9 9 – Store og mindre konflikter, 1946-99 Hva er virkelige kriser?

10 10 Konfliktutviklingen over tid 1946–99

11 11 Områder med fred og ufred etter den kalde krigen

12 12 Konflikter i Afrika ”Konflikter i Afrika vil utvilsomt fortsatt prege Sikkerhetsrådets dagsorden i vår periode. (…) Vi vil sette et særskilt fokus på Afrikas utfordringer.” – Utenriksminister Thorbjørn Jagland i Stortinget, 14. november 2000

13 13 Fattigdom og konflikt ”[Vi vil] fokusere på de underliggende årsaker til konflikter og krig – som fattigdom og underutvikling (…) Fred skaper utvikling. Utvikling forutsetter fred.” – Utenriksminister Thorbjørn Jagland i Stortinget, 14. november 2000

14 14 Det internasjonale flyktningebildet Nina Birkeland Geografisk institutt, NTNU

15 15 Tvungen migrasjon Konvensjonsflyktninger: 14 millioner –FNs flyktningekonvensjon av 1951 & 1967-protokollen Internt fordrevne: 20-25 millioner –Retningslinjer for beskyttelse av internt fordrevne (1998)

16 16 Konvensjonsflyktninger: hvor flykter de fra? De 10 største produsentlandene

17 17 Internt fordrevne – de største krisene

18 18 Afrika: internt fordrevne Situasjonen på det afrikanske kontinent Årsaker til flukt: –krig, miljø, sult, mangel på utvikling Forebygging

19 19 Angola Internt fordrevne i Angola Sikkerhetsrådets sanksjoner – virkningen på internt fordrevne

20 20 Internt fordrevne og Sikkerhetsrådet Ansvar for internt fordrevne i FN systemet? Støtte opp om Francis Dengs mandat Utvikle verktøy for vurdering av internt fordrevnes rolle og situasjon i konflikter

21 21 Politisk sikkerhet: Demokratisering Håvard Strand Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

22 22 Definisjon av demokrati Politisk deltakelse –Faktisk deltakelse i valg Politisk beskyttelse –Begrensninger på den utøvende makten Politiske muligheter –Rekruttering til politiske verv

23 23 Deltakelse i valg Rekruttering til politiske verv Begrensninger på den utøvende makten LavHøy Lukket Åpen Stabile autokratier Stabile demokratier Illustrasjon av modellen

24 24 Andelen demokratier i verden

25 25 Brudd på menneskerettighetene Folkemord fordelt på ulike regimetyper, 1900–87

26 26 Politisk sikkerhet: Politisk tillit Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

27 27 Hvorfor er politisk tillit viktig? Demokratiet er avhengig av at systemet oppfattes som legitimt og at sentrale samfunnsinstitusjoner har tillit blant befolkningen Hvis tilliten til de demokratiske institusjoner er så svak som mange hevder – hva er årsaken? Forklaringer: historiske forhold samtidige begivenheter (økonomiske og politiske) Datakilder: Verdiundersøkelsen 1995–97

28 28 Tiltro til politiske partier

29 29 Tiltro til parlamentet

30 30 Tiltro til rettsvesenet

31 31 Tiltro til FN

32 32 Hvor godt fungerer det politiske systemet?

33 33 Oppslutning om demokratiet som styreform

34 34 Miljøsikkerhet Jennifer Bailey Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

35 35 ”War is bad for plants, animals and other living things…” Krig er miljøfiendtlig Men, er miljø en årsak til krig? (altså, noe for Sikkerhetsrådet?) – motto fra 1960-tallet

36 36 Er knapphet en viktig årsak til krig? ”Nasjoner har ofte kjempet for å hevde (…) kontrollen over (…) viktige miljøressurser.” –Vår felles framtid, Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987, s. 210 ”Krigene i det neste århundre kommer til å handle om vann.” –World Bank 1995

37 37 Knapphet som årsak til krig er omstridt Kompleks årsakskjede –Levy 1995: ”There appear to be no interesting mechanisms that are purely and discretely environmental.” Kan også føre til samarbeid

38 38 Miljøfaktorer spiller likevel en viss rolle i konflikter Gjennom mellomliggende faktorer Mulige unntak –”Fotballkrigen” –Vannkonflikter i Midtøsten –Enkelte fiskerikonflikter –Klimaendring

39 39 Konklusjon Sikkerhetsrådet bør ikke ta opp miljøsikkerhet som et eget emne Men, miljøet –kan være en faktor i konflikter –bør tas i betraktning i avgjørelser –kan gi Sikkerhetsrådets beslutninger større legitimitet

40 40 Sosial sikkerhet Tanja Ellingsen Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

41 41 Hva er sosial sikkerhet? Ethvert individs rett til å bevare tradisjonelle språk, kultur, religion, skikker, sedvaner og identiteter –Buzan, Wæver & de Wilde (1998: 119). Security: A New Framework For Analysis

42 42 Land med store kulturelle minoriteter

43 43 Diskriminering av kulturelle grupper i ulike regioner, 1998

44 44 Kulturelle konflikter, 1946-99

45 45 Kulturelle konflikter fordelt på region

46 46 Spredning av kulturelle konflikter

47 47 Hva kan FN og Norge gjøre? Faktorer som kan bidra til fred: –Autonomi –Økonomisk jevnere fordeling –Bygging av institusjoner, demokrati, anerkjennelse av minoritetsrettigheter –Selvstendige føderasjoner, proporsjonal valgordning FN og Norge kan bidra ved: –Diplomati –Bistand –Sanksjoner –Militær intervensjon

48 48 Suksess avhenger av flere faktorer God kjennskap til situasjonen i landene Troverdighet Politisk vilje Problem: Suverenitetsprinsippet versus humanitære rettigheter

49 49 Slutt Presentasjonen finnes på NTNUs nettsider: www.ntnu.no


Laste ned ppt "1 Utvidet sikkerhet Norge i Sikkerhetsrådet Samråd i Trondheim, 19. april 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google