Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 1 Brukerundersøkelse 2006 Orientering Driftskomiteen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 1 Brukerundersøkelse 2006 Orientering Driftskomiteen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 1 Brukerundersøkelse 2006 Orientering Driftskomiteen

2 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 2 Forutsetninger og rammer Sektorene skole, barnehage og PLO Skole brukt verktøy fra Utdannings- direktoratet, foreldreundersøkelse og elevundersøkelse. Elevundersøkelse obligatorisk for 6. og 9, vi utvida til 5. til 10. Foreldreund. Ikke obligatorisk Nettbasert, passord delt ut til alle

3 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 3 Forutsetninger forts Barnehage og PLO verktøy fra KS Barnehage valg mellom nett og papir. PLO papirversjon Gjennomført mars 2006

4 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 4 Barnehage 296 svar fordelt på 24 barnehager Privat og kommunal barnehager likebehandla Resultat samla godt og på linje med andre kommuner i nettverket Snitt 5,3 på generelt spørsmål, variasjon fra 4,9 til 5,9 mellom barnehagene Alle tall er gitt til barnehagene Tema for videre utvikling i hver enkelt barnehage Viser at Levangers satsing på private barnehager ikke fører til mindre tilfredshet hos foreldra

5 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 5 Sammenlign med nettverket

6 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 6 Skole - foreldre

7 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 7 Elever ungdomsskolen

8 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 8 Elever barneskolen

9 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 9 Skole Noe varierende deltakelse Ungdomstrinn overvekt av Nesset U Elever er litt over snitt nettverk, foreldre litt under. Uro rundt skolesituasjon i Levanger kan ikke spores i disse talla.

10 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 10 Pleie og omsorg Papirskjema i frankert konvolutt Beboere inst ikke med, metoden ikke egna 53 svar fra pårørende, 107 fra brukere hjemmetjeneste Gruppert etter hvor tjenesten er ytet Alle resultat er gitt ut til enhetene og diskutert der. Vårt valg med mye ”tung” omsorg i hjemmebasert kan påvirke resultata.

11 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 11 Hjemmetjeneste

12 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 12 Pårørende institusjon

13 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 13 Elev og foreldre Hovedtall skolevis

14 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 14 Nasjo n a l t Levang er Skog n Halsa nMule Neshei m Okkenh augTuvÅsenFrol Antall253342623411093165 Snitt trivsel3,253,183,093,423,483,283,403,383,072,96 Snitt fysiske rammer2,642,522,283,042,42,682,642,92,242,34 Elever - Barnetrinn

15 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 15 Elever - ungdomstrinn Nasjon al t Levan g e rNessetSkogn Ytterø yÅsenFrol 3502081181966 Snitt trivsel3,243,293,313,403,293,313,26 Snitt fornøyd med fysiske rammer2,492,462,512,212,762,112,05

16 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 16 Foreldre - kjønn

17 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 17 Foreldre

18 Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 18 Foreldre


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Brukerundersøkelse 2006 – Driftskomiteen 27.09.06 – Ola Stene 1 Brukerundersøkelse 2006 Orientering Driftskomiteen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google