Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerens ABC på Kunnskap.no

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerens ABC på Kunnskap.no"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerens ABC på Kunnskap.no
De fleste av CyberBooks lærermidler er nettbaserte og ligger på Kunnskap.no

2 Innlogging www.kunnskap.no (6.0)
Læremidlene kan brukes hjemme og på skolen – alt som kreves er Internett Du og elevene trenger ikke å jobbe med samme maskin hver gang

3 Systemsjekk Systemsjekken dukker opp første gang du logger deg på
Som regel står det ”Installasjonen mislyktes” ved Lydopptak. Du kan likevel jobbe med læremidlene ved å trykke ”Hjem”, nederst til venstre. Gå inn på og klikk på filen som slutter med .exe for få få til lydopptak. Trykk ”Kjør” to ganger. På skolens maskiner må sannsynligvis IKT-ansvarlig/administrator laste ned filen. Kontakt CyberBook hvis du står fast

4 Bokmetafor Læremidlene er bygd opp som bøker som er inndelt i kapitler: Velg boka du skal jobbe med Velg kapittel Bla fra side til side i kapitlet

5 1. Velg ”bok” Sånn ser bildet ut for eleven etter innlogging
Trykk på læremidlet eller ”boken” du vil jobbe med

6 2. Velg kapittel Trykk på kapittelnavn

7 3. Bla fra side til side i kapitlet
Bruk pilene øverst til høyre for å bla

8 Gjør oppgaver! Elevens svar lagres automatisk og resultatene registreres i rapporter for læreren og eleven

9 Multimediale oppgaver
Lærmidlene på Kunnskap.no er like omfattende som tradisjonelle skolebøker, men åpner for andre muligheter: ”Øvingane i NorskPluss har ein naturleg progresjon, presentert på ein liveleg måte gjennom tekst, bilete, musikk og lyd. Elevane, om dei går på skule, på vaksenopplæring eller jobbar heime på nettet, får tilbakemelding med ein gong ei oppgåve er ferdig. NorskPluss er eit viktig reiskap i skulen si undervisning for å heve lese-, skrive - og talekompetansen hjå framandspråklege elevar, " Kåre Myklebust, Svelgen oppvekst.

10 Multimediale oppgaver
Eksempel fra In Use på oppgaver hvor elevene lærer navn på kroppsdeler (A1). Alle språklige ferdigheter tas i bruk: 1. Animasjon Innfyllingsoppgave Kryssord 4. Lær å uttale ordene Lytteoppgave

11 Selvrettende oppgaver
De fleste oppgavene på Kunnskap.no er selvrettende: ”Styrken til det nettbaserte læremidlet Gilbert er vel at elevene får tilbakemelding på det de gjør med en gang, det er moderne i form av animasjoner og farger. Det treffer ungene veldig. Du kan få utskrift av hvordan du har gjort det og så evt. få ny sjanse til å gjøre ting bedre. Ungene liker litt konkurranse, så de er opptatt av å få mest mulig rett og kan sjekke dette i rapporten hele tida”. Tone Skarpnord, lærer ved Nes barneskole i Ringsaker

12 Selvrettende oppgaver
Gjør det lettere for elevene å jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå Ulike tilbakemeldinger: - positiv lyd, negativ lyd - figurer som gradvis fylles opp når du gjør ting rett - veiledende tilbakemeldinger Sparer deg for rettearbeid og gir deg tid til å veilede elevene

13 Eksempel på veiledende tilbakemelding
Fra Universell Matematikk Ungdom. Eleven har ikke fått til å fargelegge 0,6 av sirkelen og får dermed tips om hvordan det gjøres.

14 Kunnskapsløftet Alle læremidlene har klar relevans til Kunnskapsløftet
De må nevnes i årsplanene Noen av læremidlene er komplette Andre kan sidestilles med eller supplere læreverk Det går tydelig fram av produktarkene, tekstene og innholdsoversiktene på Kunnskap.no hvilke kompetansemål som dekkes Kontakt CyberBook hvis du ønsker å få tilsendt informasjon eller er i tvil

15 Kunnskapsløftet Deler av innholdsfortegnelsen til Gilbert som dekker språklæring og kommunikasjon i engelsk etter 7. trinn

16 Organisering 1. Introduksjonsfase
Viktig å introdusere nye tema og å gjennomgå nytt stoff i klassen før elevene får jobbe på data Bruk gjerne animasjoner, lydfiler og video eller løs selvrettende oppgaver som igangsettere og under gjennomganger 2. Selvstudium Stasjonsundervisning Arbeidsplan over en til to uker Sett av ca. en vanlig skoletimer per uke, i tillegg til hjemmearbeid og studietimer Samme oppgave kan gjøres gjentatte ganger

17 Organisering 3. Vurdering/oppsummering
Rapporterene fungerer som kartleggere og gir underveisvurdering Vurderingen kan skje mens elevene jobber med læremidlene. Grunnlag for elevsamtaler/konferansetimer Logg

18 Rapportene Lærere og elever har tilgang til detaljerte rapporter. De viser: hvor stor andel av oppgavene som er gjennomført tidsbruk antall feil per oppgave Rapportene kartlegger elevenes styrker og svakheter. I språkfag er det snakk om: Tekstforståelse Skriving Lytteforståelse Uttale Grammatikk Vokabular Gir et godt vurderingsgrunnlag: Underveisvurdering Sluttvurdering Egenvurdering

19 Rapport Gilbert Rapporten viser elevens resultat fra kapittel 11. Eleven har totalt gjort 52 feil! Ved nærmere gjennomsyn viser det seg at det bare er there is/there are eleven sliter med. Både elev og lærer har tilgang til rapporten.

20 Ulike tilnærminger til Kunnskap.no
A. Den enkleste måten for læreren: Lær deg hvordan du logger deg på som elev og finn fram til innholdet (se de første sidene i powerpointen!) Henvis elevene til aktuelle kapitler og oppgaver Du kan følge framgangen til elevene ved å se i de digitale arbeidsbøkene sammen med elevene

21 Ulike tilnærminger til Kunnskap.no
B. Lær deg deler av lærerrollen på Kunnskap.no Se elevrapporter og innholdet i læremidlene ved å logge seg på som lærer Lærerveiledningen på viser deg hvordan du gjør det bilde for bilde

22 Ulike tilnærminger til Kunnskap.no
C. Utnytt alle mulighetene som ligger i lærerrollen Se rapporter og innhold ved å logge seg på som lærer Lær deg å lage elevoppgaver, dvs. plukke ut kapitler det skal være spesiell fokus på og som må leves inn Hvis du virkelig vil jobbe avansert, kan du også plukke og pelle sider fra ulike kapitler og sette dem sammen til egne skreddersydde kurs Lærerveiledningen på viser deg hvordan du gjør det bilde for bilde

23 Lykke til!


Laste ned ppt "Lærerens ABC på Kunnskap.no"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google