Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap i HiNT Utvalget for utdanningskvalitet Onsdag 11. september 2013 Ove Taranger Nesbø, PL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap i HiNT Utvalget for utdanningskvalitet Onsdag 11. september 2013 Ove Taranger Nesbø, PL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap i HiNT Utvalget for utdanningskvalitet Onsdag 11. september 2013 Ove Taranger Nesbø, PL

2 Entreprenørskap i utdanningen Interdepartemental handlingsplan KUD, KRD & NHD Viktig premissgiver og kunnskaps- kilde for HiNTs oppgaveløsning Figuren under forklarer hva en legger i «Entreprenørskap i utdanningen» Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet. Entreprenørskapskompetanse er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. (Nyskaping i utdanningen) Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap -Oppgave fra vår eier

3 Vi identifiserte tidlig at vår høgskolens oppgave er (minst) todelt: Alle våre studenter skal utvikle kompetanse relatert til nyskaping i arbeids- og samfunnslivet Alle studenter som vil skal få trening i entreprenørskap Utvikle Personlige egenskaper og holdninger relatert til kreativitet og nyskaping Utvikle Personlige egenskaper og holdninger relatert til kreativitet og nyskaping Erfare og lære å bruke entreprenørielle arbeidsmetoder Erfare og lære å bruke entreprenørielle arbeidsmetoder Kunnskap om og ferdigheter innen nyskapingsprosesser Kunnskap om og ferdigheter innen nyskapingsprosesser Alle som skal jobbe i arbeidslivet Mer for potensielle etablerere Velge fag relatert i innovasjon & entreprenørskap Delta aktivt på gründer-camper og lignende arrangementer Etablere studentbedrift eller ordinær bedrift Implementert i alle studieplanerReelt valgbart for alle HiNT-studenter «Nyskaping i arbeidslivet»«Entreprenørskap» Aktuelle spørsmål er: Har vi forstått samfunnsoppgaven? Er vi enig i virkeligbeskrivelsen? Tror vi at «Innovasjon og entreprenørskap» bare er for de som skal etablere egen bedrift? Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap -Todelt oppgave

4 2013 Vår Prosjektledelse og rapportering HP Fase 1 Oppstart og fundament HP Fase 1 Oppstart og fundament Evalu ering 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst Evalu ering HP Fase 2 Tema / mål HP Fase 2 Tema / mål HP Fase 3 Tema / mål HP Fase 3 Tema / mål HP Fase 4 Tema / mål HP Fase 4 Tema / mål Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap -Masterplan

5 Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap -i arbeidslivet og ved HiNT A.Nyskapingsprosesser B.Innovasjon C.Entreprenørskap

6 Nyskapingsprosesser i skolen - Hva kan det være? Levere Utvikle Fokusere Utforske Akt. 1 Forstå kontekst Akt. 1 Forstå kontekst Akt. 2 Observer & analyser Akt. 2 Observer & analyser Akt. 3 Oppdag behov Akt. 3 Oppdag behov Akt. 4 Beskriv funn Akt. 4 Beskriv funn Akt. 5 Skisser løsning Akt. 5 Skisser løsning Akt. 6 Bygg scenarier Akt. 6 Bygg scenarier Akt. 7 Spør brukerne Akt. 7 Spør brukerne Akt. 8 Skaff ressurser Akt. 8 Skaff ressurser Kilde/ide: «Innovating with people», Norges Designråd

7 A: Nettbasert undervisning. Bruk av videokonferanse (Lync) og samarbeidsteknologi for å legge til rette for læringssituasjoner på tvers av tid og sted. B: Multimediainnhold. Utvikling av mulitimedie-innhold som lyd, bilder, animasjoner, video mm for bruk i undervisningen. C: Samarbeidsteknologi i klasserommet. Bruk av verktøy som tillater samtidig redigering av tekst, presentasjoner, regneark, tankekart mm. D: Pedagogisk bruk av Fronter. Utvikle læringsressurser som spørreskjema, diskusjonsforum, digital vurdering, flervalgstester og medstudentvurdering. Innovasjon i skolen - Hva kan det være? Bruk av digitale verktøy i pedagogisk arbeid Hvordan skal vi karakterisere vår egen utviklingsprosess for å ta i bruk digitale verktøy? Nyskaping? Innovasjon? Entreprenørskap?

8 Utdanning om entreprenørskap Utdanning for entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap Sammen med partnere kan en høgskole utvikle et (flere) fagmiljø(er) som forsker på, underviser i og legger til rette for nyskaping, innovasjon og entreprenørskap Forske på Legge til rette for Undervise i Entreprenørskap i skolen - Hva kan det være?

9 Entreprenørskap i skolen - Fra børs til katedral og mye mellom der Tradisjonelle ideelle foretak Ideelle foretak med inntekts- givende aktiviteter Sosiale foretak Foretak med samfunns- ansvar Foretak med CSR Corporate Social Responisbility Tradisjonelle kommersielle foretak VelforeningaNKS/Helselag Pors Fotball Noen ASHøgskoler og universitet ChoiceRema 1000 Sosialt motiv ● Intressentperspektiv ● Fortjensten reinvesteres i foretaget ● ● Fortjenestemotiv ● Aksjonærperspektiv ● Utbytte fordeles til aksjonærer Ideelt motiv Fortjeneste motiv Kilde: Yvonne von Friedrichs (MIUN.SE) basert på Hybridspektrum (Dawans et al. 2009)

10 Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap -To oppgaver + en til To hovedoppgaver Innovasjon og entreprenørskap skal implementeres i alle fagemner!!!! Entreprenørskapsutdanning skal være reelt valgbar for alle HiNT- studenter!!!! Faglig og pedagogisk utvikling Innovasjon & Entreprenørskap i kreative utdanninger Multimedia, Musikk, Teater + Rock City Anne Wally Ryan PL Samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner for økt verdiskaping ØOL, LiT + MiUN Britt Paula Mørkved PA Innovasjon & Entreprenørskap i grønne næringer LiT + TFoU Jorunn Grande PL NI&E HiNT Prosjektet/Programmet NI&E HiNT Prosjektet/Programmet A I&E i alle fagemner A I&E i alle fagemner B Entrepr.utd. valgbar for alle B Entrepr.utd. valgbar for alle C I&E Utviklings- prosjekter C I&E Utviklings- prosjekter I&E i kreative utdanninger Samfunns- entrepr. I&E i grønne næringer

11 Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap -Status Gjennomarbeidet oppgavebeskrivelse God forankring i HiNTs ledelse Bra forankring i avdelingene? Entusiasme og forståelse i enkelte fagmiljøer Brukbart nasjonalt nettverk Brukbart samarbeid med regionale utviklingsaktører (KPNT, UE etc) Gode prosesser i enkelte fagmiljøer Svært gode og relevante utviklingsprosjekter God kopling til entreprenørskaps- utdanningene ved ØOL og LiT Svært godt grunnlag for Venture Cup 2014 Referansegruppen er ikke etablert Noe svak forankring enkle avdelinger/fagmiljøer Manglende entusiasme og forståelse i enkelte fagmiljøer Identifiserte men ikke implementerte «verktøy for innovasjonsprosesser» i fagutdanningene Svak forskningsfaglig forankring innen noen fagområder og temaer Få ildsjeler identifisert og engasjert pr i dag


Laste ned ppt "Nyskaping, innovasjon og entreprenørskap i HiNT Utvalget for utdanningskvalitet Onsdag 11. september 2013 Ove Taranger Nesbø, PL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google