Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei = Heiplanen Hva, hvorfor, litt hvordan. Muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei = Heiplanen Hva, hvorfor, litt hvordan. Muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei = Heiplanen Hva, hvorfor, litt hvordan. Muligheter

2

3 HVA? Del av nasjonal strategi for å sikre villreinens leveområder OG lokalt utviklingsrom. Skal oppnås via: Regional planlegging etter «ny» Pbl. - tematisk, retningsgivende, ikke juridisk bindende plan på regionalt nivå - oppfølging og juridisk bindende vedtak via kommuneplanprosesser En av 9 tilsvarende planer i Norge. Disse er de første større regionale planene i Norge etter «ny» Pbl. Vedtatt i fylkestingene ca. juni 2012.

4 HVORFOR?  Internasjonale avtaler (Bern konvensjonen)  Stortingsmeldinger, inkl. «Fjellteksten» (Bruk og vern)  Oppfølging via prosjektet/rapporten ”Villrein og samfunn” – som gir strategier og anbefalinger for å sikre villreinens framtid i Norge  «Bestilling» fra Md = Regional planlegging! Planen er altså en regional oppfølging av et nasjonalt mål. Hovedmål : Sikre villreinens leveområde (ikke tradisjonelt vern) og rom for lokal utvikling.

5 Utfordringer og spørsmål i planleggingen Måtte finne omforente løsninger med stort vedtakspotensial – pga 17 kommuner og 5 fylkesting.. Sentrale spørsmål: -Hvor mye bør/kan styres regionalt, og hvor mye lokalt? -Hvordan oppleves regional planlegging lokalt? Forholdet kommune – fylkesmann og fylkeskommune -Hvilke konflikter/tema kan og bør løses i denne 1.generasjons-planen? Planprogrammet la opp til mer enn vi klarte å få til -Hvordan bidra til lokal utvikling samtidig som villreinen sikres?

6 Planen innebærer: «Hensynssoner» med retningslinjer er brukt som regionalt styringsverktøy for arealbruk Gir rammer for arealforvaltningen i heiområdene. Avklaring i kommuneplanbehandlingen hvor/hvordan villreininteresser skal ha fortrinnsrett. «Sikrer» dermed viktige deler av villreinens leveområder også utenfor verneområdene Åpner for bruk av nye muligheter for næringsutvikling gjennom aktiv bruk av nye virkemidler i pbl §11-7, b (areal for spredt bolig, fritids- eller næringsbebyggelse mm)

7 Utfordringer Ta i bruk muligheter innen LNF b i kommune-/arealplanleggingen. Få gode nok faglige konsekvens- utredninger (og aksept for disse..) til å avklare villrein-interesser i forhold til næringsvirksomhet (småkraft, aktivitet, bygninger mm), både i randsonen og i NVO Få i stand et godt samarbeid om «fjellforvaltning» mellom fylkene. Det er lagt opp til årlige samordningsmøter. Mer er på gang. Planen skal være et virkemiddel for både «vern» og «bruk». Videre behandling av kommuneplaner og enkeltsaker vil vise om den fungerer som tenkt.

8 Erfaringer En regional plan er ikke en ferdig løsning, men et viktig skritt i en ønsket retning. Ordførere vil. Og det vil svært mange andre også – svært positiv vilje til å finne gode løsninger, som ofte er kompromisser. Det nytter å få på plass regionale kompromisser. Les Mds vedtaksbrev om endringer i Heiplanen.


Laste ned ppt "Regionalplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei = Heiplanen Hva, hvorfor, litt hvordan. Muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google