Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meta- og grunnopplysninger Dag Wiese Schartum. Utgangspunkter “Infrastruktur” betegner et nett av ressurser for felles bruk i et samfunn Når ressursene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meta- og grunnopplysninger Dag Wiese Schartum. Utgangspunkter “Infrastruktur” betegner et nett av ressurser for felles bruk i et samfunn Når ressursene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meta- og grunnopplysninger Dag Wiese Schartum

2 Utgangspunkter “Infrastruktur” betegner et nett av ressurser for felles bruk i et samfunn Når ressursene gjelder informasjonsbehandling, kan betegnelsen “informasjonsinfrastruktur” benyttes Informasjonsressurser kan gjelde ulike nivåer; fra fysiske/tekniske strukturer til selve den informasjon mv som behandles Den rettslige spørsmålene kan gjelde flere nivåer, jf ekomloven, e- forvaltningsforskriften, personopplysningsloven mv (jf nedenfor) Her vil jeg kun være opptatt av det øverste nivået; spesielt “metadata”, “felles legaldefinisjoner” og “grunnopplysninger” (eller “-data” eller “-opplysninger”) Nærmere bestemt handler dette om hvorledes det innen jusen kan være introdusert opplysningstyper og begreper som skal anvendes felles i (deler av) samfunnet, dvs på tvers av rettsområder. Utgangspunktet er imidlertid at opplysninger og begreper er område- spesifikke Mulige rasjonaliseringseffekter gir likevel et press i retning av felles begreper og informasjon

3 Metaopplysninger i jusen “Metaopplysninger”: Opplysninger som er utformet med det formål å beskrive andre opplysninger, gjerne på tvers av institusjoner, sektorer mv Metaopplysninger kan f.eks. brukes i jusen for å skape plikter til å produsere opplysninger som letter forventning om eksistensen av, beskrivelse av, gjennfinning av og henvisning til (andre) opplysninger Metaopplysning i/om: Består av opplysningstyper: Har verdier/forekomster: “Sakliste”, jf kommuneloven §§ 32 og 68 Saksnummer, møtedato, tittel osv Sak 34/2005, 02.11.05, Spørsmål om bygging av sykehjem... Hvordan personopplysninger blir behandlet (pol § 18) Ansvarlig, formål, opplysningstyper, mv A-etat, arbeidsformidling, arbeidserfaring mv Metaopplysninger kan være definerte

4 Felles legaldefinisjoner Legaldefinisjoner er definisjoner av begreper som bindende er fastsatt i en lov eller forskrift, …dvs lovgiver har fastlagt betydningen av begrepet I noen tilfelle er legaldefinisjoner gjentatt i flere regelverk, og skaper derfor en felles definisjon og begrepsforståelse på tvers av sektorer og/eller situasjoner “Dokument”: jf forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven “dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring eller overføring” “Personopplysning” “Personregister” (pol og offl) Andre eksempler er:

5 Grunnopplysninger (-data) Grunnopplysninger = “faste” opplysninger, særlig vedrørende personer og virksomheter og som derfor kan brukes felles på tvers av etater og sektorer At de er “faste” betyr at de er “fortolkningsfrie”, dvs at opplysningene fortolkes likt uavhengig av rettslig kontekst mv Noen opplysningstyper er fortolkningsfrie fordi de: 1) Beskriver en “naturgitt tilstand”: Kjønn, alder, død 2) Følger av en gyldig, autorativ avgjørelse: Gift, skilt, innvilget alderspensjon, mv De fleste opplysningstyper er imidlertid kontekstavhengige og gjenstand for fortolkning, vurdering og argumentasjon. “Vurderings-” og “argumentasjonsrommet” er viktig for å mene noe om hva som er rettferdig (vi diskuterer om personen er “forsørger” eller ikke, bl.a. ut i fra konsekvensene av ulike mulige forståelser) Vi kan bestemme at noe skal være grunnopplysninger, dvs løftes ut av “vurderingsrommet”. Opplysningen blir i så fall av kategori 2, jf ovenfor. Dersom det ikke er truffet gyldig bestemmelse om grunnopplysning, vil opplysning- ens kontekstsensitivitet alltid kunne gi ulike rettslige forståelser av opplysningstypen.


Laste ned ppt "Meta- og grunnopplysninger Dag Wiese Schartum. Utgangspunkter “Infrastruktur” betegner et nett av ressurser for felles bruk i et samfunn Når ressursene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google