Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag

3 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 2 Forslaget bygger på Samt skriv av 8.11 fra KRD

4 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 3 Økonomisk bakteppe

5 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 4 ”Fattige Levanger

6 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 5 Vi har en ”hard akkord”! Hadde vi hatt like mye pr innb. som landsgj.snitt hadde vi hatt 140 mill mer… Full skatteutjevning ville også vært +27 mill!

7 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 6 Statsbudsjettet og økonomiplanen Forslaget følger økonomiplanen, men større tall pga endra forutsetninger. Vi har slitt for å få på plass marginen.

8 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 7 Inntektssystemet – kort repetisjon Innbyggertilskudd (ca 7000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Innteksutj. tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Skjønns- tilsk. Kom- munal Selsk. skatt.

9 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 8 Nivå på utgiftsutjevnende tilskudd Ut fra makroøkonomiske vurderinger fastsettes et innbyggertilskudd (ca 7 000 kr). Dette tilpasses nivå på skatteinntekter, slik at økt innt. utjevning fører til redusert nivå på det utgiftsutjevnende tilskuddet Kommunene får et tillegg til innbyggertilskuddet dersom de har et større utgiftsbehov, og et fratrekk dersom de har et mindre utgiftsbehov enn gj. snittet.

10 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 9 Tallene for Levanger (Fra ”Stolp-modellen”, nov 06)

11 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 10 Kriterier utgiftsutjevningen 2007

12 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 11 Utgiftsutjevning 2007

13 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 12 Inntektsutjevnende tilskudd Skatt 100% 90% Skatt pr innb i % av landsgj Inntektsutjevnende tilskudd Trekk i tilskudd Skatt Kommune A Kommune B 55 % 35 % Skatt 55% Kommune C 55%

14 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 13 Inntektsutjevninga Vi havner her, på vel 90% av snittet!

15 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 14 Budsjettforslaget opp mot styringsperspektivene Samfunn Organisa- sjon Økonomi Tjenester

16 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 15 Samfunn Fortsatt vekst i folketall og boligbygging Eiendomsskatt fra 4,5 o/oo – 3,5 o/oo Alle bidrar Moderat økning i kommunale gebyrer Kloakkavgifta ned med 5% (redusert for 4. år på rad)

17 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 16 Tjenester Noe økt aktivitet Pleie og omsorg øker 5,6% Oppvekst +5,2% Kultur +5% Barn og familie +14,5% (men likevel krav om effektivisering) Ikke store endringer, men mye går i rett retning!

18 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 17 Organisasjon Gjennomføring av Forny 2006 Nye lederstillinger på plass Satser på økt digital kompetanse Styrket fokus på arbeidsmiljø Mål om fortsatt nedgang i sykefravær

19 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 18 Økonomi Ferdig med underskuddsdekning 2% driftsmargin på plass Ingen andre reserver Opplegg for overføring av overskudd/underskudd mellom år Fortsatt behov for effektivisering

20 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 19 Investeringer

21 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 20 Driftsbudsjettet (1)

22 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 21 Driftsbudsjettet (2)

23 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 22 Netto budsjett pr enhet

24 Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 23 Videre framdrift Foreløpig forslag legges ut på høring Innstillingsmøte i formannskapet 29.11 Kommunestyre 13.12 …og så er det jul!


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google