Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag

3 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Forslaget bygger på Samt skriv av 8.11 fra KRD

4 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Økonomisk bakteppe

5 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene ”Fattige Levanger

6 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Vi har en ”hard akkord”! Hadde vi hatt like mye pr innb. som landsgj.snitt hadde vi hatt 140 mill mer… Full skatteutjevning ville også vært +27 mill!

7 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Statsbudsjettet og økonomiplanen Forslaget følger økonomiplanen, men større tall pga endra forutsetninger. Vi har slitt for å få på plass marginen.

8 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Inntektssystemet – kort repetisjon Innbyggertilskudd (ca 7000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Innteksutj. tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Skjønns- tilsk. Kom- munal Selsk. skatt.

9 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Nivå på utgiftsutjevnende tilskudd Ut fra makroøkonomiske vurderinger fastsettes et innbyggertilskudd (ca kr). Dette tilpasses nivå på skatteinntekter, slik at økt innt. utjevning fører til redusert nivå på det utgiftsutjevnende tilskuddet Kommunene får et tillegg til innbyggertilskuddet dersom de har et større utgiftsbehov, og et fratrekk dersom de har et mindre utgiftsbehov enn gj. snittet.

10 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Tallene for Levanger (Fra ”Stolp-modellen”, nov 06)

11 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Kriterier utgiftsutjevningen 2007

12 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Utgiftsutjevning 2007

13 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Inntektsutjevnende tilskudd Skatt 100% 90% Skatt pr innb i % av landsgj Inntektsutjevnende tilskudd Trekk i tilskudd Skatt Kommune A Kommune B 55 % 35 % Skatt 55% Kommune C 55%

14 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Inntektsutjevninga Vi havner her, på vel 90% av snittet!

15 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjettforslaget opp mot styringsperspektivene Samfunn Organisa- sjon Økonomi Tjenester

16 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Samfunn Fortsatt vekst i folketall og boligbygging Eiendomsskatt fra 4,5 o/oo – 3,5 o/oo Alle bidrar Moderat økning i kommunale gebyrer Kloakkavgifta ned med 5% (redusert for 4. år på rad)

17 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Tjenester Noe økt aktivitet Pleie og omsorg øker 5,6% Oppvekst +5,2% Kultur +5% Barn og familie +14,5% (men likevel krav om effektivisering) Ikke store endringer, men mye går i rett retning!

18 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Organisasjon Gjennomføring av Forny 2006 Nye lederstillinger på plass Satser på økt digital kompetanse Styrket fokus på arbeidsmiljø Mål om fortsatt nedgang i sykefravær

19 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Økonomi Ferdig med underskuddsdekning 2% driftsmargin på plass Ingen andre reserver Opplegg for overføring av overskudd/underskudd mellom år Fortsatt behov for effektivisering

20 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Investeringer

21 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Driftsbudsjettet (1)

22 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Driftsbudsjettet (2)

23 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Netto budsjett pr enhet

24 Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Videre framdrift Foreløpig forslag legges ut på høring Innstillingsmøte i formannskapet Kommunestyre …og så er det jul!


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google