Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 1 Budsjett 2010 Presentasjon av rådmannens forslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 1 Budsjett 2010 Presentasjon av rådmannens forslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 1 Budsjett 2010 Presentasjon av rådmannens forslag

2 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Budsjettforslaget baserer seg på 2 dokumenter 2

3 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 10 000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Inntektsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Små- Kom- tilsk. Skatt Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Distr. Tilsk Sør- Norge. Skjønns- tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk.

4 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 4 Rammetilskudd (utgiftsutjevning 2010)

5 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 5 Rammetilskudd (Utgiftsutjevning) 09

6 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Marginalverdier utgiftsutjevning 6

7 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 7 Skattenivå og inntektsutjevning

8 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Prioriteringer i økonomiplanen •Uønsket deltid0,3 •1000-årsjubileum0,4 •Helårseffekt økt lærertetthet2,4 •Styrking dagtilbud 1,0 •Oppfølging PO-plan3,0 •Omsorgslønn0,1 •Opptrapping kulturskole0,2 •Styring helse/rehabilitering0,5 •Styrking av margin5,6 8

9 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Inndekning av omprioriteringer •Stillingsreduksjon stab (helårseffekt fra 2010)0,3 •Effektivisering administrasjon 1,0 •Stillingsreduksjon kultur (helårseff. fra 2010)0,3 •Redusert aktivitet kultur (unntatt kulturskole)0,2 •Effektiviseringstiltak Innherred samkommune 1,7 •Økt eiendomsskatt 8,0 9

10 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Endring fra øk.plan til budsjett •Kompensert 0,7 mill for fysisk aktivitet i grunnskolen •Inntektsbortfall ressurskrevende tjenester pleie og omsorg kompensert med 1,5 mill Begge deler som følge av statsbudsjettet 10

11 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Gebyrer •Økning i avløpsgebyr for å komme opp på sjølkost igjen •Økning i feiegebyr •For øvrig liten endring i gebyrene utover justering for prisstigning 11

12 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Fellesinntektene 2010 12

13 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Ramme til fordeling 13

14 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Finanskostnader •Forventa rentefot 2010 3,7 % •Minimumsavdrag 14

15 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Fordeling av fellesinntektene etter finans 15 Hovedoversikt driftRegnskapBudsjettRevidertØ.planBudsjett Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr20082009budsjett 20092010 Andel Politisk5 5856 194 6 2366 1131,0 % Rådmannen m/stab6 7286 5306 5386 4896 6161,1 % Næringsutvikling3 9073 3703 3793 5022 1840,4 % Felleskostnader9 13618 61015 67617 52818 5363,1 % Kirken6 6737 000 7 4167 0851,2 % NAV13 39614 54714 66215 14114 6782,5 % Innvandrertjenesten8381 0631 2711 4421 4500,2 % Sum oppvekst233 548227 898240 707252 500248 51241,5 % Sum pleie og omsorg179 406185 110190 898200 433196 81332,9 % Kultur14 74817 17517 40517 77517 3672,9 % Drift / anlegg-13-824-566-876-914-0,2 % Bygg og eiendom6 1626 0526 4456 8507 0141,2 % Kom. Teknikk (VannAvløp)000000,0 % Kom. Teknikk (Vei,P,P)6 4746 2576 2876 4896 4161,1 % Brann/feiervesen9 6169 93510 05010 50610 0341,7 % Helse-rehab19 34426 23826 72428 01326 4644,4 % Innherred Samkommune30 18530 26231 12530 385 5,1 % SUM RAMME545 733565 417583 795609 828598 753 Driftsmargin/resultat0-4 1360-5 672-4 357

16 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Forventa årsverk neste år 16

17 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Årsverksutvikling i Levanger 17

18 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 18 Investeringene

19 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Investeringer (forts) 19

20 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Investeringer (forts 2) 20

21 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Investeringene (forts 3) 21

22 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Oppsummert 22 •Krevende budsjett, men ikke krise •Barnehager videreføres med full dekning •Skolene har fått en påplussing for økt lærertetthet og mer fysisk aktivitet, kriteriemodellen gjør at endring blir litt ulik •Ikke funnet rom for økt bemanning PPT – må samhandles bedre •Barnevern videreføres på høyt nivå •Stramme budsjett pga mer krevende brukere og prisstigning

23 Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene Videre oppsummering •Dagens aktivitetsnivå i pleie og omsorg videreføres •Ikke rom for forventa økning i ressurskrevende tjenester selv om inntektsbortfall er kompensert •Bemanningsnorm i brannvesenet må endres til minimum etter lov og forskrift •Store investeringer gir aktivitet •Krav om effektivisering/bedre ressursutnyttelse over alt •Vi bruker over 1 milliard kr til beste for innbyggerne våre – forventningene er store, ambisjonene er høye – nøkkelen er at de 1000 årsverkene vi har er motivert og kompetent! 23


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 1 Budsjett 2010 Presentasjon av rådmannens forslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google