Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogrammet. Intensjonsavtalen Bidra til å redusere energibruken i eksisterende og ny boligbebyggelse, næringsbygg og offentlige bygg gjennom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogrammet. Intensjonsavtalen Bidra til å redusere energibruken i eksisterende og ny boligbebyggelse, næringsbygg og offentlige bygg gjennom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsprogrammet

2 Intensjonsavtalen Bidra til å redusere energibruken i eksisterende og ny boligbebyggelse, næringsbygg og offentlige bygg gjennom energiøkonomisering og energiomlegging, bedre bygge- og isolasjonsløsninger m.v. Bidra til å utvikle og ta i bruk lavutslipp- og nullutslippløsninger for nye bygg Styrke bruken av fornybare energikilder, utnytte spillvarme, gjenvinne energi og videreutvikle fjernvarmeanlegg med sikte på å fase ut fossile energikilder

3 Bakgrunn (utfordringene) og forutsetninger (bl.a. mål) Forventede virkninger av tiltakene - måloppnåelse Forventninger til statlige myndigheter Organisering – aktører og parter Informasjon Tiltak - tematisk Om etterprøving, revisjon

4 Nærmere om innholdet Bakgrunn og forutsetninger – utfordringen (klimautslipp, andre miljødimensjoner som nærmiljø, kvalitet i utearealer osv.) – forankring i politiske vedtak m.m. – Organisering – parter Handlingsprogram – pågående og planlagte tiltak - tematisk – framdriftsplan – kostnader/finansieringsplan/parter Informasjon Om forventninger til staten Forventede virkninger på kort og lang sikt

5 Fra handlingsprogram til avtale Partene lokalt/regionalt med bykommunen som sentral aktør inngår avtale med staten Evnt. flere avtaler med hver by/byområde

6 Framdriftsplan Nov 2008Jan 2009Mars 2009April/mai 2009Juni 2009 Nettverk samlinger Byenes handlings- programmer Nettverk samlinger Politisk møte Inngåelse av avtaler P

7 2009/20102011201220132014 Framdriftsplan - Gjennomføring – etterprøving – revisjon av HP – nye avtaler osv Nettverksamlinger 2-3 ganger pr år Årlige politiske møter

8 BYENE/byområdene Politisk møte Stat, byer, FK, KS Politisk møte Stat, byer, FK, KS Administrativt møte Stat, byer, KS Administrativt møte Stat, byer, KS Nettverk 1 Areal og transport i byregioner Nettverk 1 Areal og transport i byregioner Nettverk 2 Stasjonær energi i bygg Nettverk 2 Stasjonær energi i bygg Nettverk 3 Forbruks- mønster/ avfall Nettverk 3 Forbruks- mønster/ avfall Nettverk 4 Klima- tilpasning Nettverk 4 Klima- tilpasning Koordinering Depter, KS Koordinering Depter, KS Faglig støtte Programledelse MD Programledelse MD INFO 16.10.2008


Laste ned ppt "Handlingsprogrammet. Intensjonsavtalen Bidra til å redusere energibruken i eksisterende og ny boligbebyggelse, næringsbygg og offentlige bygg gjennom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google