Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 17. januar 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 17. januar 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 17. januar 2014
om samisk i barnehage og skole

2 Barnehageloven §2 tredje ledd
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

3 Merknader til § 2, tredje ledd
I samiske barnehager er det en forutsetning at det er personale som kjenner samisk språk og kultur. Barnehagen skal ha som ett av sine formål å styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og formidle samisk kultur. I norske barnehager der det går samiske barn, bør de av foreldrene som ønsker det kunne forvente at barnehagens ansatte har kjennskap til og legger vekt på at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold.

4 Kommunens ansvar Barnehagelovens § 8, tredje ledd
Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.

5 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Del 1 omhandler barnehagens samfunnsmandat og sier som følger: barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal være en integrert del av det samiske samfunn og synliggjøre mangfoldet, frodigheten og variasjonene i et samiske samfunnet. De skal ha vedtektsfestet at barnehagen har som formål har som formål å styrke barns identitet som samer ved å bruke samisk språk og formidle samisk kultur, levesett og samfunnsforhold. I barnehager utenfor de samiske distriktene har foreldre og barn rett til å forvente at barnehagens personale har kjennskap til og legger vekt på at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold.

6 Kompetanseutvikling for barnehageansatte lulesamisk område
Startet opp høsten 2010 i samarbeid med daværende høgskolen i Bodø nå Universitetet i Nordland ifm Handlingsplan for samiske språk Hver kursrekke har 3 samlinger, og vi har til nå gjennomført 10 4 kommuner og ca 20 barnehageansatte har deltatt i løpet av denne tiden Vi sliter med å få kommunenivået til å være med

7 Kompetanseutvikling for barnehageansatte sørsamisk område
Startet opp i 2009 i samarbeid med FmNT og HiNT ifm Handlingsplan for samiske språk FmST ble samarbeidspart i 2010 Hver kursrekke har 3 samlinger, og vi har til nå gjennomført 14,- snart 15 samlinger. 10 kommuner og barnehageansatte har deltatt i løpet av denne tiden Etter hvert har også ansatte fra kommunenivået kommet med

8 Samiske tall forteller
I 2006 var det 12 barn i lulesamiske barnehager og lulesamiske avd. i norske barnehager. Så steg tallet til 27 i 08,09 og 10 for så å gå ned til 17 i 2011 I 2006 var det 17 barn i sørsamiske barnehager og sørsamiske avd. i norske barnehager. Tallet steg til 31 i 2009 for så å gå ned til 16 i 2011 Begge språkene er avhengig av stabile språkressurser. Forsvinner de får tilbudet til barna vanskelige kår. Statistikk er avhengig av nøyaktige rapporteringer, og blir akkurat så god og troverdig som rapporteringene er.

9 Overgang fra barnehage til skole for samiske barn
For at barna skal få en best mulig overgang er tidlig og presis informasjon viktig for og fra alle parter Barnehagen skal orientere om hvor barnet står språklig og orientere om det de har jobbet med i barnehagen slik at skolen er kjent med barnets samiskspråklige ståsted og kunnskapsnivå Kunnskap om regelverk er viktig å ha med seg både for skoleledelsen og for foreldrene Allerede ved innskrivingen må foreldre orientere skoleledelsen om hva de ønsker for sitt barn når det gjelder samisk språk. Når skolen vet, er det større mulighet for å legge forholdene til rette både når det gjelder lærekrefter og materiale

10 Tilskuddsordninger for barnehager
Hvem kan få tilskudd? Barnehager med samiske avdelinger. Frist 1.febr. 2014 Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring. Åpen søknadsfrist til 15.september 2014 Prosjekter og utviklingsarbeid Frist 1.april 2014 Samiske barnehager Frist 1.febr. 2014 Samiske leker og pedagogisk materiell Frist 1. april 2014 – snarvei til stipend og tilskudd ligger på startsiden


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 17. januar 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google