Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for kunnskapsbasert praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for kunnskapsbasert praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for kunnskapsbasert praksis
Presentasjon for styringsgruppen Monica W. Nortvedt

2

3 Styringsgruppen for senteret:
Lene Bakke Monica W. Nortvedt Ernst Omenaas, Helse-Bergen Magne Ervik, Bergen Kommune Berit Rokne Hanestad, UiB Margareth Haagensen, HiB Hildegunn Lygren, HiB Gro Jamtvedt (observatør), NAKS Anders Bøhn (observatør), studentparlamenter

4 Tilknyttet senteret Strategiplanen:
Sammensetningen av senterets ansatte skal vise en tverrfaglig profil som gjenspeiler avdelingens oppgaver. Foruten kompetanse innen helse- og sosialfagene direkte er det spesielt behov for informasjonskompetanse innen fagområdet kunnskapsbasert praksis. En forskningsbibliotekar innen fagfeltet vil være avgjørende for å ivareta og utvikle dette området.

5 Tilknyttet senteret Senterleder/1.amanuensis Monica W. Nortvedt
Førstekonsulent Kristin Lahnstein Professor Judith Clare Programleder/1.amanuensis Marit Graue Programleder/1.amanuensis Anne-Mette Magnussen Professor II Frode Thuen Professor II Johanne Sundby Professor Arild Raaheim Professor Trond Riise 1.amanuensis Gro Jamtvedt Høgskolelektor Hildegunn Lygren Høgskolelektor Birgitte Graverholt Bibliotekar Bente Tveito Bibliotekar Lena Victoria Nordheim

6

7 Stipendiater Skape et faglig miljø Internasjonalt fokus
Legge til rette for gjennomføring Innkalt alle veilederne Skreddersy PhD kurs

8 Esther Hjälmhult, Institutt for videreutdanninger
Eva Langeland, Institutt for videreutdanninger Bjørg Hafslund, Institutt for radiografi Eva Fredriksen, Institutt for fysioterapi Grete Oline Hole, Institutt for sykepleie Marjolein Iversen, Institutt for sykepleie Jorunn Drageset, Institutt for sykepleie Tobba Sudmann, Inst for vernepl og sosialt arbeid Per Arne Rød, Inst for vernepl og sosialt arbeid Ingrid O Spjeldnes, Senter for kunnskapsbasert praksis Kjersti Alsaker (kontor UiB) Simon Neby (kontor Rokkansenteret)

9 Førstelektorprogram

10 Ansatte med FoU tid Samfunnsarbeid og sosial marginalisering
1.amanuensis Anne-Mette Magnussen Helsefaglig kompetanse i profesjonell praksis 1.amanuensis Marit Graue

11 Hovedfokus høsten -06 Fra ide til prosjekt Skrivekurs Metode

12 FoU innen KBP Prosjektutdanningene Evalueringsmetodikk
Stipendiat utlyst Fagringer for KBP, HUS Systematiske oversikter Fyllingsdalen undervisningssykehjem STUDENTAKTIVITET

13 Preoperative forberedelser Overvåkning av pasienter
Prosjekt for sykepleiere: Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis Et samarbeidsprosjekt for mellom Haukeland Universitetssykehus og Høgskolen i Bergen Kreftavdelingen Post 1, 2 Post 2 syd deltaker Post 1 + polikl. deltaker deltaker student Mottak av pasienter Ernæring til kreftpasienter Stell av stråleskadet hud deltaker deltaker deltaker Ingunn Eikeland Britt Jorun Tjore Audhild Christensen Nevrologisk avdeling student Omsorg til pasienter med maligne hjernetumorer Smerte-behandling deltaker Senter for kunnskaps- basert praksis (HiB) dagers kurs For deltakere, ringledere, prosjektgr og styringsgr. - Månedlig veiledning For ringledere deltaker Åse Humberset Eldbjørg Oma Nevrokirurgisk avdelingen Preoperative forberedelser Overvåkning av pasienter med SAH deltaker student deltaker Sidsel Bragstad e Aina Onarheim ASI

14

15 Studieplan for en mastergrad i KBP (NOKUT)
Oppstart høsten 2007? Videreutdanning ”Å arbeide og undervise KB” Kull 4 høsten 2006 100 har gjennomført Nytt kull vår 07

16 Planer for nye videreutdanninger
Forskningsmetode vår 07 KBP for bibliotekarer (planlegges) KBP for journalister, pasientforeninger???

17

18 Bidrar med undervisningen ved AHS
Seminarer for praksisveiledere Seminarer for praksis Seminarer for ledere i praksis Invitert til å holde innlegg på konferanser Fagdager på høgskoler Holder konferanser KBP-15. mai + 5. mai Jobber med formidling på nettsidene Brosjyre for senteret ”Profileringsutstyr”

19 Kunnskapsbasert praksis, internasjonalt
Universitetet i Oxford, York, Madrid, Australia, Nederland, Canada Professor ansatt fra januar 2006 Flere gjesteprofessorer i 2006

20 Fokus fremover Nettverk nasjonalt/internasjonalt Søke eksterne midler
Senter for hele HiB –(5. februar 2007) Studentaktivitet


Laste ned ppt "Senter for kunnskapsbasert praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google