Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen
Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen To deler: Si litt om status på fakultetet Om tre rapporter Spørsmål/kommentarer gjerne til slutt NW

2 NW

3 Fakultet for helsefag 530 tilsatte 5000 studenter 7 institutter
2 campus 9 bygninger NW

4 Dekan Dir Stab Pro dekan FoU Pro dekan Studie Inst RT Inst EO Inst BF
SS ØK SS SA SS HR Inst RT Inst EO Inst BF Inst HEL Inst FYS Inst SP Inst AV S S S S S S S S S S S NW

5 Prodekan Prodekan Intern utlysning
FoU (50%) Studie (50%) Intern utlysning Ledere for henholdsvis fakultært FoU-utvalg og Studieutvalg Representere fakultetet henholdsvis i sentralt FoU-utvalg og Studieutvalg NW

6 Stab Ledet av fakultetsdirektør (Tormod Furuseth, fung.)
FoU-administrasjon 1 seniorrådgiver (Elin Anthonisen) 2 rådgivere (Inger Johanne Flatland, ekstern utlysning) Strategi/fakultetssekretær 1 styrearbeid/IDF/utredning (Ewelyn Jordal) 1 kvalitetssikring/strategi (Inger Langeggen) 1 kommunikasjon/webredaktør (Marit Christiansen) 1 seniorrådgiver (Lars Albertsen) Introdusere Tormod NW

7 Seksjonssjefer Human Resources (HR) (Anne Blikra)
Økonomi (Simen Nørstebø) Studieadministrasjon og internasjonalisering (Claudia Talgo) Fordelt på tre geografiske områder - hver sin ”gruppeleder” NW

8 Instituttene Antall ansatte/studenter og leder
Radiografi og tannteknikk – 20/231 (Agnes Vinorum) Ergoterapi og ortopediingeniør – 26/332 (Mona Dahl) Fysioterapi – 38/623 (Nina Bugge Rigault) Atferdsvitenskap – 45/868* (Unni Henriksbø) Bioingeniør og farmasi – 46/375 (Hans Christian Åsheim) Helse, ernæring og ledelse – 85/1059* (Kari Almendingen) Sykepleie – 135/1770* (Dag Karterud) * Med studielederområder NW

9 Utdanningsprogrammer
14 bachelorprogrammer 7 masterprogrammer 17 videreutdanninger 1 Ph.d.- program NW

10 FoU Forskningsprogrammer Satsingsområder Helse og empowerment
Mat, ernæring og samfunn Læring i komplekse systemer Helse, omsorg og velferd (HOV) Storbyprogrammet Eldre og helse Legemidler og miljøfaktorer Rehabilitering/habilitering Reproduktiv helse hos menn Barn, familie og hverdagsliv Velferd og helse Livskvalitet i et livsløpsperspektiv Kommunikasjon og helseveiledning Smerteforskning Verdighet og etikk NW

11 Instituttråd 7-9 medlemmer (inklusiv instituttleder)
UF-tilsatte (2 evt 3) TA-tilsatt (1) Studenter (2) Eksternt medlem (1 evt 2) Valg av ansatte og studenrepresentanter Ekstern(e) oppnevnes av styret Studieledere observatører på møter Årlige seminarer NW

12 Utvalg ved HiOA FoU-virksomhet Studieutvalg Internasjonalt utvalg
NW

13 Utvalg under FoU-virksomhet
Ved institusjon og fakultet FoU-utvalg Doktorgradsutvalg Ved institusjon Forskningsetisk utvalg Publiseringsutvalg Utvalg for kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap Avvente nedsettelsen av de tre utvalgene ved institusjonen. Kan FoU-utvalget ta disse? NW

14 FoU-utvalg Ved institusjon Ved fakultet Prorektor FoU (1) - leder
Prodekaner for FoU (4) Representant for senter og forskningsprogrammer (1) Ekstern representant (1) Stipendiat (2) Studenter (1) Sekretær: Avdelingsdirektør v/Avdeling for forskning og bibliotek eller den vedkommende bemyndiger Prodekan for FoU (1) - leder UF-tilsatte (2-3) Stipendiat (1) Student (1) Eksterne representant (1) Sektretær: Fakultetsdirektør eller den vedkommende bemyndiger NW

15 Doktorgradsutvalg Ved institusjon Ved fakultet
Rektor eller en som bemyndiges (1) - leder Dekaner/prodekaner for FoU og senterleder (4-5) Representant fra hvert ph.d.-program (3-5) Stipendiat (1) (Oppnevenes av stipendiatforum) Ekstern representant fra annet ph.d.-miljø (1) Sekretær: Avdelingsdirektør v/Avdeling for forskning og bibliotek eller den vedkommende bemyndiger Prodekan FoU eller en person dekan bemyndiger (1) - leder Faste medlemmer (3-5) Stipendiat (1) Ekstern representant (1) Sekretær: Fakultetsdirektør eller den vedkommende bemyndiger NW

16 Studieutvalg på institusjonsnivå
Prorektor for studier (1) - leder Prodekaner for utdanning (4) Teknisk- administrativ tilsatt (1) Studenter (2) Ekstern representant (1) Sekretær: Avdelingsdirektør for Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger Godkjenne program- og emneplaner og vesentlige endringer i planene på master og ph.d.-nivå Fastsette overodnede retningslinjer tilknyttet studiene ved HiOA Bidra til å videreutvikle studiekvaliteten Samarbeide med læringsmiljøutvalget, internasjonalt utvalg og FoU-utvalg Holde årlige seminarer om studiekvalitet NW

17 Studieutvalg ved fakultet for helsefag
Prodekan for studier (1) – leder UF-representanter for instituttene (7) Teknisk-administrativt representant (1) Studentrepresentanter (2) Ekstern representant (1) Sekretær: Seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger Godkjenne program- og emnepaner og vesentlige endringer t.o.m. bachelornivå samt videreutdanninger Godkjenne mindre endringer på master- og ph.d.-nivå Fastsette retningslinjer tilknyttet studier ved fakultetet Fastsette hvilke studier som skal evaluereres eksternt Avgi høringsuttalelser til nasjonale rammeplaner Påse at studiekvaliteten blir ivaretatt Behandle årlige rapport om studiekvalitet NW

18 Internasjonalt utvalg
Institusjonsnivå Sammensetning Prorektor for FoU og internasjonalisering (1) – leder Prodekaner med ansvar for internasjonalisering (4) UF-tilsatt med bred erfaring fra internasjonaliseringsarbeid (2) Ekstern representant (1) Student (1) Sekretær: Leder for seksjon for internasjonalisering ved Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger. NW

19 Generelt for alle utvalgene
Være rådgivende overfor ledelsen Styret delegerer beslutningsmyndighet i enkelte saker til Studie- og FoU-utvalgene Evalueres etter to år Ekstern representasjon Høgskolestyret fastsetter sammensetning av utvalgene på begge nivåer Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmene og supplere utvalgene på institusjonsnivå Dekan oppnevner representanter på fakultetsnivå og supplerer utvalgene Personlige varamedlemmer til alle medlemmer NW

20 Spørsmål? NW


Laste ned ppt "Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google