Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen NW 26.09.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen NW 26.09.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen NW 26.09.2011

2

3 Fakultet for helsefag  530 tilsatte  5000 studenter  7 institutter  2 campus  9 bygninger NW 26.09.2011

4 Dekan Dir S S Inst RT Inst RT Inst EO Inst EO Inst BF Inst BF Inst HEL Inst HEL Inst FYS Inst FYS Inst SP Inst SP Inst AV Inst AV Stab S S S S S S S S S S S S S S S S SS ØK SS ØK SS SA SS SA SS HR SS HR S S NW 26.09.2011 Pro dekan FoU Pro dekan FoU Pro dekan Studie Pro dekan Studie S S

5 Prodekan  Prodekan  FoU (50%)  Studie (50%)  Intern utlysning  Ledere for henholdsvis fakultært FoU-utvalg og Studieutvalg  Representere fakultetet henholdsvis i sentralt FoU- utvalg og Studieutvalg NW 26.09.2011

6 Stab  Ledet av fakultetsdirektør (Tormod Furuseth, fung.)  FoU-administrasjon  1 seniorrådgiver (Elin Anthonisen)  2 rådgivere (Inger Johanne Flatland, ekstern utlysning)  Strategi/fakultetssekretær  1 styrearbeid/IDF/utredning (Ewelyn Jordal)  1 kvalitetssikring/strategi (Inger Langeggen)  1 kommunikasjon/webredaktør (Marit Christiansen)  1 seniorrådgiver (Lars Albertsen) NW 26.09.2011

7 Seksjonssjefer  Human Resources (HR) (Anne Blikra)  Økonomi (Simen Nørstebø)  Studieadministrasjon og internasjonalisering (Claudia Talgo)  Fordelt på tre geografiske områder - hver sin ”gruppeleder” NW 26.09.2011

8 Instituttene Antall ansatte/studenter og leder  Radiografi og tannteknikk – 20/231 (Agnes Vinorum)  Ergoterapi og ortopediingeniør – 26/332 (Mona Dahl)  Fysioterapi – 38/623 (Nina Bugge Rigault)  Atferdsvitenskap – 45/868* (Unni Henriksbø)  Bioingeniør og farmasi – 46/375 (Hans Christian Åsheim)  Helse, ernæring og ledelse – 85/1059* (Kari Almendingen)  Sykepleie – 135/1770* (Dag Karterud) * Med studielederområder NW 26.09.2011

9 Utdanningsprogrammer  14 bachelorprogrammer  7 masterprogrammer  17 videreutdanninger  1 Ph.d.- program NW 26.09.2011

10 FoU NW 26.09.2011 •Helse og empowerment •Mat, ernæring og samfunn •Læring i komplekse systemer •Helse, omsorg og velferd (HOV) •Storbyprogrammet • Eldre og helse • Legemidler og miljøfaktorer • Rehabilitering/habilitering • Reproduktiv helse hos menn • Barn, familie og hverdagsliv • Velferd og helse • Livskvalitet i et livsløpsperspektiv • Kommunikasjon og helseveiledning • Smerteforskning • Verdighet og etikk ForskningsprogrammerSatsingsområder

11 Instituttråd NW 26.09.2011 •7-9 medlemmer (inklusiv instituttleder) •UF-tilsatte (2 evt 3) •TA-tilsatt (1) •Studenter (2) •Eksternt medlem (1 evt 2) •Valg av ansatte og studenrepresentanter •Ekstern(e) oppnevnes av styret •Studieledere observatører på møter •Årlige seminarer

12 Utvalg ved HiOA NW 26.09.2011 FoU-virksomhet Studieutvalg Internasjonalt utvalg

13 Utvalg under FoU-virksomhet  Ved institusjon og fakultet  FoU-utvalg  Doktorgradsutvalg  Ved institusjon  Forskningsetisk utvalg  Publiseringsutvalg  Utvalg for kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap NW 26.09.2011

14 FoU-utvalg NW 26.09.2011 • Prorektor FoU (1) - leder • Prodekaner for FoU (4) • Representant for senter og forskningsprogrammer (1) • Ekstern representant (1) • Stipendiat (2) • Studenter (1) • Sekretær: Avdelingsdirektør v/Avdeling for forskning og bibliotek eller den vedkommende bemyndiger • Prodekan for FoU (1) - leder • UF-tilsatte (2-3) • Stipendiat (1) • Student (1) • Eksterne representant (1) • Sektretær: Fakultetsdirektør eller den vedkommende bemyndiger Ved institusjonVed fakultet

15 Doktorgradsutvalg NW 26.09.2011 • Rektor eller en som bemyndiges (1) - leder • Dekaner/prodekaner for FoU og senterleder (4-5) • Representant fra hvert ph.d.- program (3-5) • Stipendiat (1) (Oppnevenes av stipendiatforum) • Ekstern representant fra annet ph.d.-miljø (1) • Sekretær: Avdelingsdirektør v/Avdeling for forskning og bibliotek eller den vedkommende bemyndiger • Prodekan FoU eller en person dekan bemyndiger (1) - leder • Faste medlemmer (3-5) • Stipendiat (1) • Ekstern representant (1) • Sekretær: Fakultetsdirektør eller den vedkommende bemyndiger Ved institusjonVed fakultet

16 Studieutvalg på institusjonsnivå  Prorektor for studier (1) - leder  Prodekaner for utdanning (4)  Teknisk- administrativ tilsatt (1)  Studenter (2)  Ekstern representant (1)  Sekretær: Avdelingsdirektør for Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger NW 26.09.2011

17 Studieutvalg ved fakultet for helsefag  Prodekan for studier (1) – leder  UF-representanter for instituttene (7)  Teknisk-administrativt representant (1)  Studentrepresentanter (2)  Ekstern representant (1)  Sekretær: Seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger NW 26.09.2011

18 Internasjonalt utvalg  Institusjonsnivå  Sammensetning  Prorektor for FoU og internasjonalisering (1) – leder  Prodekaner med ansvar for internasjonalisering (4)  UF-tilsatt med bred erfaring fra internasjonaliseringsarbeid (2)  Ekstern representant (1)  Student (1)  Sekretær: Leder for seksjon for internasjonalisering ved Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger. NW 26.09.2011

19 Generelt for alle utvalgene  Være rådgivende overfor ledelsen  Styret delegerer beslutningsmyndighet i enkelte saker til Studie- og FoU-utvalgene  Evalueres etter to år  Ekstern representasjon  Høgskolestyret fastsetter sammensetning av utvalgene på begge nivåer  Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmene og supplere utvalgene på institusjonsnivå  Dekan oppnevner representanter på fakultetsnivå og supplerer utvalgene  Personlige varamedlemmer til alle medlemmer NW 26.09.2011

20 Spørsmål? NW 26.09.2011


Laste ned ppt "Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen NW 26.09.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google