Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen NW 26.09.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen NW 26.09.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen NW

2

3 Fakultet for helsefag  530 tilsatte  5000 studenter  7 institutter  2 campus  9 bygninger NW

4 Dekan Dir S S Inst RT Inst RT Inst EO Inst EO Inst BF Inst BF Inst HEL Inst HEL Inst FYS Inst FYS Inst SP Inst SP Inst AV Inst AV Stab S S S S S S S S S S S S S S S S SS ØK SS ØK SS SA SS SA SS HR SS HR S S NW Pro dekan FoU Pro dekan FoU Pro dekan Studie Pro dekan Studie S S

5 Prodekan  Prodekan  FoU (50%)  Studie (50%)  Intern utlysning  Ledere for henholdsvis fakultært FoU-utvalg og Studieutvalg  Representere fakultetet henholdsvis i sentralt FoU- utvalg og Studieutvalg NW

6 Stab  Ledet av fakultetsdirektør (Tormod Furuseth, fung.)  FoU-administrasjon  1 seniorrådgiver (Elin Anthonisen)  2 rådgivere (Inger Johanne Flatland, ekstern utlysning)  Strategi/fakultetssekretær  1 styrearbeid/IDF/utredning (Ewelyn Jordal)  1 kvalitetssikring/strategi (Inger Langeggen)  1 kommunikasjon/webredaktør (Marit Christiansen)  1 seniorrådgiver (Lars Albertsen) NW

7 Seksjonssjefer  Human Resources (HR) (Anne Blikra)  Økonomi (Simen Nørstebø)  Studieadministrasjon og internasjonalisering (Claudia Talgo)  Fordelt på tre geografiske områder - hver sin ”gruppeleder” NW

8 Instituttene Antall ansatte/studenter og leder  Radiografi og tannteknikk – 20/231 (Agnes Vinorum)  Ergoterapi og ortopediingeniør – 26/332 (Mona Dahl)  Fysioterapi – 38/623 (Nina Bugge Rigault)  Atferdsvitenskap – 45/868* (Unni Henriksbø)  Bioingeniør og farmasi – 46/375 (Hans Christian Åsheim)  Helse, ernæring og ledelse – 85/1059* (Kari Almendingen)  Sykepleie – 135/1770* (Dag Karterud) * Med studielederområder NW

9 Utdanningsprogrammer  14 bachelorprogrammer  7 masterprogrammer  17 videreutdanninger  1 Ph.d.- program NW

10 FoU NW •Helse og empowerment •Mat, ernæring og samfunn •Læring i komplekse systemer •Helse, omsorg og velferd (HOV) •Storbyprogrammet • Eldre og helse • Legemidler og miljøfaktorer • Rehabilitering/habilitering • Reproduktiv helse hos menn • Barn, familie og hverdagsliv • Velferd og helse • Livskvalitet i et livsløpsperspektiv • Kommunikasjon og helseveiledning • Smerteforskning • Verdighet og etikk ForskningsprogrammerSatsingsområder

11 Instituttråd NW •7-9 medlemmer (inklusiv instituttleder) •UF-tilsatte (2 evt 3) •TA-tilsatt (1) •Studenter (2) •Eksternt medlem (1 evt 2) •Valg av ansatte og studenrepresentanter •Ekstern(e) oppnevnes av styret •Studieledere observatører på møter •Årlige seminarer

12 Utvalg ved HiOA NW FoU-virksomhet Studieutvalg Internasjonalt utvalg

13 Utvalg under FoU-virksomhet  Ved institusjon og fakultet  FoU-utvalg  Doktorgradsutvalg  Ved institusjon  Forskningsetisk utvalg  Publiseringsutvalg  Utvalg for kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap NW

14 FoU-utvalg NW • Prorektor FoU (1) - leder • Prodekaner for FoU (4) • Representant for senter og forskningsprogrammer (1) • Ekstern representant (1) • Stipendiat (2) • Studenter (1) • Sekretær: Avdelingsdirektør v/Avdeling for forskning og bibliotek eller den vedkommende bemyndiger • Prodekan for FoU (1) - leder • UF-tilsatte (2-3) • Stipendiat (1) • Student (1) • Eksterne representant (1) • Sektretær: Fakultetsdirektør eller den vedkommende bemyndiger Ved institusjonVed fakultet

15 Doktorgradsutvalg NW • Rektor eller en som bemyndiges (1) - leder • Dekaner/prodekaner for FoU og senterleder (4-5) • Representant fra hvert ph.d.- program (3-5) • Stipendiat (1) (Oppnevenes av stipendiatforum) • Ekstern representant fra annet ph.d.-miljø (1) • Sekretær: Avdelingsdirektør v/Avdeling for forskning og bibliotek eller den vedkommende bemyndiger • Prodekan FoU eller en person dekan bemyndiger (1) - leder • Faste medlemmer (3-5) • Stipendiat (1) • Ekstern representant (1) • Sekretær: Fakultetsdirektør eller den vedkommende bemyndiger Ved institusjonVed fakultet

16 Studieutvalg på institusjonsnivå  Prorektor for studier (1) - leder  Prodekaner for utdanning (4)  Teknisk- administrativ tilsatt (1)  Studenter (2)  Ekstern representant (1)  Sekretær: Avdelingsdirektør for Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger NW

17 Studieutvalg ved fakultet for helsefag  Prodekan for studier (1) – leder  UF-representanter for instituttene (7)  Teknisk-administrativt representant (1)  Studentrepresentanter (2)  Ekstern representant (1)  Sekretær: Seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger NW

18 Internasjonalt utvalg  Institusjonsnivå  Sammensetning  Prorektor for FoU og internasjonalisering (1) – leder  Prodekaner med ansvar for internasjonalisering (4)  UF-tilsatt med bred erfaring fra internasjonaliseringsarbeid (2)  Ekstern representant (1)  Student (1)  Sekretær: Leder for seksjon for internasjonalisering ved Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering eller den vedkommende bemyndiger. NW

19 Generelt for alle utvalgene  Være rådgivende overfor ledelsen  Styret delegerer beslutningsmyndighet i enkelte saker til Studie- og FoU-utvalgene  Evalueres etter to år  Ekstern representasjon  Høgskolestyret fastsetter sammensetning av utvalgene på begge nivåer  Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmene og supplere utvalgene på institusjonsnivå  Dekan oppnevner representanter på fakultetsnivå og supplerer utvalgene  Personlige varamedlemmer til alle medlemmer NW

20 Spørsmål? NW


Laste ned ppt "Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen NW 26.09.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google