Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samvirke innen offentlige tjenester Pleie- og omsorg FoU-prosjekt nr. 074024.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samvirke innen offentlige tjenester Pleie- og omsorg FoU-prosjekt nr. 074024."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samvirke innen offentlige tjenester Pleie- og omsorg FoU-prosjekt nr. 074024

2 Hva er omfanget av samvirkeforetak i offentlig sektor i Norge i dag? Hvor stort er omfanget innen velferdsproduksjon? Hvor stort er omfanget innen pleie- og omsorgssektoren? Med fokus på samvirker innen pleie- og omsorgssektoren: Hvilke erfaringer har man lokalt med samvirkeformen; Sett fra kommuner og samvirker? Betydning/effekter for lokalsamfunnet? Økonomiske konsekvenser for samvirke/brukere og kommuner? Relasjonene mellom kommune og samvirke med tanke på bl.a.: Styringsmuligheter. Ansvarsforhold ved evt. konkurser. Forutsigbarhet, ansvar, eiendomsforvaltning. Kvalitet og tilsyn. Arbeidsgiverperspektiv. EØS-regelverk om offentlig støtte (off. anskaffelser). Oppgaven

3 Velferdsproduksjon Barnehager Skoler Annen undervisning Fritidsklubb/aktivitetssenter Frivillighetssentral Samfunnshus 536 15 5 9 16 130 SUM711 Pleie- og omsorgssektor Eldresentre Arbeidsverksted Brukerstyrt personlig assistanse 3 1 SUM 5 Omfang

4 Samvirkeforetak, pleie- og omsorg 1 foretak for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), de funksjonshemmede er eier og ansetter sine assistenter (brukersamvirke). 2 eldresentre med boliger, brukerne er eiere (brukersamvirke). 1 eldresentre med dagtilbud, brukerne er eiere (brukersamvirke). 1 arbeidsverksted for kunstnere med og uten funksjonshemninger, ansatte er eiere (personalsamvirke). Erfaringer fra Sverige.

5 Erfaringer fra Norge Resultat fra intervju, vanskelig å få utdypende svar Fra samvirkene: –Bedre tilbud enn i kommunen. –Ansatte foretrekker arbeid i samvirke. –Brukerne er fornøyd, mulighet for påvirkning/bestemme. Raskere beslutninger. –For verkstedet: Ansatte er svært fornøyd (eiere). –Positivt for lokalsamfunnet, eldre og funksjonshemmede kan bo på hjemstedet lengre. Opprettholder arbeidsplasser på bygda. Noen foretak har ansatte. –Alle samvirkeforetakene har god økonomi, selv om dette ikke alltid har vært tilfelle. Fra kommunen: –Positiv til eldresentrene og spesielt til verkstedet, både og for BPA. –Ser gjerne at flere eldresentre blir etablert. –Lite eller ikke samarbeid med eldresentrene, godt samarbeid med verkstedet. –Engasjerer seg ikke i hvordan foretakene er organisert, men understreker at det tas ansvar, eierne er bevist sin rolle som eier. –Ikke entydig svar ang. betydning for økonomien i kommunen.

6 Erfaringer fra Sverige –Stort antall samvirkeforetak innen pleie- og omsorg, særlig innen eldreomsorg. –Flest personalsamvirker, men også noen brukersamvirker. –Vellykket både for kommune og samvirke/bruker. I et tilfelle var kommunen i utgangspunktet skeptisk, men nå positiv. –Personalet er stabilt, mer effektive og mer fleksible enn i kommunen. Det utbetales ofte bonus. –Personalet blir stimulert, ideér realiseres, det er annerledes når en eier foretaket. –Muligheten for fortsatt å kunne bo i bygda verdsettes høyt, treffer venner/familie, viktig for lokalmiljøet. –Erfaring fra arbeidskooperativer: Samvirkemodellen gir svært gode resultater for psykisk syke i forhold til sysselsettingstilbud i kommunen. Sykdomsforløpet bremses, bedre helse. –Samvirkemodellen bidrar til: Ansvar, mening og stolthet over arbeidet. –God økonomi. Eksempler på at både samvirke og kommune reduserer kostnadene. –Eksempler på at formelle krav i forhold til kommunen ikke følges opp tilfredsstillende.

7 Relasjoner kommune - samvirke Kommunale kjøp av omsorgstjenester skal settes ut til anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser, del II. For ideelle organisasjoner (noen brukerstyrte samvirker), samt anskaffelser under kr 500 000 kan enklere prosedyre følges. Styringsmulighetene er omtrent de samme uansett organisering, men skjer gjennom kontrakter mellom kommune og samvirkeforetak. Kvalitet og tilsyn skal opprettholdes. Her er det ingen forskjell avhengig av hvem som driver virksomheten. Helsetilsynet skal føre tilsyn med alt helsevesen/personell. Ansvarsforhold - konkurser. Begrenses til andelsinnskuddet for eierne. Avtaler med kommune er avgjørende. Forutsigbarhet. Langsiktige avtaler er viktig for begge parter. Ansvaret for tjenestene ligger hos kommunen, men overføres til samvirkeforetaket i følge kontrakt. Viktig med ryddige avtaler for å unngå konflikter. Eiendomsforvaltning. Ansvaret avhenger av hvem som eier bygning/lokale. Arbeidsgiverperspektiv. Lover og regler gir en viss beskyttelse uansett ansettelsesforhold. Ved en virksomhetsoverdragelse er ny arbeidsgiver bundet til gjeldende avtale og den ansatte har rett til å fortsette i arbeidet.


Laste ned ppt "Samvirke innen offentlige tjenester Pleie- og omsorg FoU-prosjekt nr. 074024."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google