Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesledermøte 14 februar 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesledermøte 14 februar 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesledermøte 14 februar 2014
Konklusjoner og innspill fra møtet

2 Gruppe 1 – barn&unge/arbeid og velferd
Hvordan få flere aktive fylkeslag/medlemmer Barnevernsfolk er vanskelig å få rekruttert da de har så mye andre tilbud Ifm revisjon av HP må vi kanskje diskutere om vi skal spisse det vi har fokus på. Vi har litt tro på at facebook Ha mer fokus på leiing / ledelse Barn/unge er mye mer enn barnevern. Bør kanskje bry oss mer om unge ift forebygging. Kanskje rette oss mer ift oppvekst. Det å komme inn tidligere.. Eks vis Felles lovverk hadde vært en ønskedrøm En utfordring er samhandling ift barnevern. Mye pga lovverket, mv

3 Gruppe 2 - samhandling Nhv-nytt, bør se hvor mye det koster, heller ha noe pr mail ut til alle medlemmene, ut fra de satsingsområdene vi har Høringsuttalelser, delt oppfatning vedr dette, bør man ikke bruke tid til det eller? Vi er inne i mange samarbeidsprosjekter, er vi da inne som nhv eller som fagperson i kommunen. Hva skal vi egentlig gjøre Veldig ambisiøst HP, det er veldig mye. Hvem skal klare å følge det opp I Hordaland har man brukt mye tid på nettverksbygging, ikke så mye det fagspesifikke. Viktigere å møte folk, uforpliktende samtaler mv. Bladet blir lett lite dagsaktuelt, vi bør ha en kanal for å ta opp dagsaktuelle ting som en kan dele og få inspirasjon fra. Viktig at det er noe som er fylkesrelatert og noe som er nasjonalt anliggende. Organiseringen gir oss mange muligheter

4 Gruppe 3 – helseinnovasjon og velferdsteknologi (det går av seg selv… vi må omforme vår pådriverrolle) Kunnskap, fellesskap og glede og et nettverk som teller bør flagges mye høyere opp. Dette stemmer ift hva vi er og hva vi ønsker å oppnå. Men kanskje vi bør velge ledelse som en fellesnevner for alt det vi gjør. Det vi har som hovedfokus. Kople ledelse opp mot de utfordringer som er innenfor fagutfordringene (les satsingsområdene) Gå bort fra fylkeslag til regioner

5 Hvilke satsingsområder skal vi se på ledelse innen;
Ledelse ift Læringsorganisasjoner Ledelse ift Frivillighet Ledelse ift Brukermedvirkning Ledesle ift Det politiske samspill Ledelse ift Etikk Ledelse som fag Ledelse ift samhandling

6 Fra fylkeslag til regioner
Hvorfor, fylkeslag er for sårbart. Et større kontaktnett i region Lage forutsigbarhet ift konferanser, slik at vi klarer å holde min en konferanse pr år / hver region Hvordan; se på kartet fra NSB, slik at det er mulig å komme til et sentralt sted. Eks; Vestfold og Buskerud Hvem; Starte med å se på de som sliter, hva skal til for å få det opp å stå. Kanskje ha et mål om å få 10 regioner på plass, så går vi videre med nye 10 regioner

7 Landsmøtekonferanse og fagdager i Ålesund 1. og 2. juni 2015
Styret har invitert fylkeslagene til å arrangere fagdager og landsmøtekonferase i 2015. Vinneren ble fylkeslaget i Møre og Romsdal – og turen går til Ålesund

8 Blad eller elektrisk Diskusjon omkring dette.
Enighet på fylkesledermøtet om at en godt fungerende webside vil være bedre enn et blad Styret må se på hvordan vi kan etablere en slik side Se gjerne på våre søskenorganisasjoner i finnland og sverige, hvordan de har gjort det. Nb! frist for innspill til neste nummer settes til 1 april, om det blir siste blad nummer vil bli sak til årsmøtet.


Laste ned ppt "Fylkesledermøte 14 februar 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google