Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) 2009-2018.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) 2009-2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) 2009-2018

2 VAM – det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge  VAM skal gi ny kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet om velferdssamfunnets grunnlag, virkemåter og prosesser  Forskning som er empirisk forankret, teoretisk reflektert og metodisk solid  Forskning som utvikler nye perspektiver, både når det gjelder tverr- og flerfaglig samarbeid, teoretiske rammeverk og empiriske metoder  Forskning som er internasjonalt orientert og komparativ  Forskning som bidrar til langsiktig kompetanse- og kunnskapsoppbygging for politikkutvikling og forvaltning

3 Handlingsrettet og stort program  Programmet skal gi et grunnlag for en kunnskapsbasert politikkutvikling  Planen skisserer nye, integrerte perspektiver for forskningen på områder som tidligere var organisert i tre forskjellige programmer  Planen viser at temaområdene har viktige grenseflater som med fordel kan studeres i sammenheng  Programmet skal bidra til formidling og utvikling av brukerkompetanse for bruk av samfunnsforskning

4 Programplanens perspektiver Tverrgående og overordnede spørsmål av stor betydning for velferdspolitikken i Norge, og se norske forhold i en internasjonal sammenheng. Handlingsrettet kunnskap av høy kvalitet om velferdssamfunnets økonomiske, sosiale og normative bærekraft, med inklusjon og eksklusjon som sentrale perspektiver. Prosjektene forventes å gi beskrivelser og analyse av tilstand, utviklingstrekk og mekanismer som bidrar til å kaste lys over samfunnsutvikling og policyalternativ innen de tematiske områdene

5 Rammebetingelser Økonomisk ramme 2009-2018: 960 mill kroner Programstyret 7+2 Et rådgivende utvalg skal gi faglig og strategisk rådgivning

6 Tilstandsbeskrivelse; utviklingstrekk og mekanismer i forhold til temaer om:  Rikdommens paradoks, om velstandsutviklingen  Verdiskaping og arbeidsliv  Inter- og transnasjonale dimensjoner  Helse og funksjonsevne  Aldring  Familie og oppvekst

7 Hva skjer framover? Porteføljeanalyse for å bestemme kursen videre fram mot 2014 Hvilke temaområder er godt dekket? Hvilke virkemidler skal tas i bruk? Hva er samfunnsutfordringene? Formidling av forskningsaktiviteter og resultater til brukere

8 Relevante programmer i Forskningsrådet  Folkehelse  Utdanning 2020  PRAKUT  IT-Funk  Forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet  Helse- og omsorgstjenesteforskning


Laste ned ppt "Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) 2009-2018."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google