Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DE FAGPOLITISKE FORENINGENE, hva nå? Innlegg OU-seminaret 12. februar 2014 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DE FAGPOLITISKE FORENINGENE, hva nå? Innlegg OU-seminaret 12. februar 2014 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 DE FAGPOLITISKE FORENINGENE, hva nå? Innlegg OU-seminaret 12. februar 2014 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no

2 Ja, hva nå? Spørsmålet har vært aktuelt siden siden 2009 (rep.møtet) og 2001/2002 (arbeidsgruppe etter omorganisering av FF i 1999) Spørsmålet aktualisert gjennom selvevalueringsrapportene i 2011.

3 FFL: Selvevalueringen fra 2011 inneholder fremdeles aktuelle momenter, fra FFL’s side: FFL er et ekspertorgan i lærerutdanningsspørsmål FFL er en leverandør av relevant kompetanse slik at FF kan operere i debatten om landets mest framtredende profesjonsutdanning Mye arbeid gjøres, men lite synlig overfor medlemmene FFL sliter økonomisk, ikke grunnlag for leder i 50 %

4 Generelt for alle foreningene: Oppfatning av at det er behov for foreningen Ivaretar et faglig fellesskap Et felles faglig forum Å fremme profesjonen utad høyt prioritert Årsaken til at de er medlemmer av Forskerforbundet

5 Sak 59-12/54-11/93-11 i Hovedstyret om de Fagpolitiske foreningene Både sekretariatet og Hovedstyret anbefalte at ordningen med de fagpolitiske foreningene opprettholdes i sin nåværende form. «Foreningenes viktigste oppgave er å være ressurs- og kompetansebase for FF sentralt» Ingen endring i finansieringsformen Forventningene til de fagpolitiske foreningene som ressurs- og kompetansebase må kommuniseres klart

6 «Foreningenes viktigste oppgave er å være ressurs- og kompetansebase for FF sentralt» To eksempler: 1.Bjørn Berg ønsket et FF-medlem fra HHIT til å sitte i et et rådgivende utvalg til hovedstyret som skal gi innspill om videreutvikling/tydeliggjøring av forbundets politikk på finansieringsordningen for UH-sektoren. Dette i lys av at vi forventer at regjeringen vil gjøre endringer i finansieringsordningen. 2.Robert Kippe ble kontaktet av stortingsgruppene til Høyre og Frp som ønsket å få belyst Kompetanse og kvalitet i skolen (PPU) i et halvdagsseminar på Stortinget.

7 Hvem er vi? Akademisk forum ved Universitetet i Oslo ? Akademisk forum ved Universitetet i Oslo Arkivarforeningen FFTA - Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale FBF - Forskerforbundets bibliotekforening FFFH - Forskerforbundets forening for forskning i høgskolene FFT - Forskerforbundets forening for teknologiutdanning FFK - Forskerforbundets forening ved krigsskolene X FFL - Forskerforbundets forening for lærerutdanning FMK - Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern KEFF - Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet MAARK - Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer NMF - Norsk Meteorologforening X NMF - Norsk Meteorologforening

8 Kontingent Akademisk forum ved UiO: Gratis (150 medl.) Arkivarforeningen – 400 kr/år (165 medl.) FBF – 250 kr/år (400 medl.) FFFH – 360 kr/år (400 medl.) FFL – 1200 kr/år (350 medl.) FFT – 480 kr/år (150 medl.) FFTA – 250 kr/år (600 medl.) FMK – 400 kr/år (300 medl.) KEFF – 850 kr/år (320 medl.) MAARK – 250 kr/år (200 medl.)

9 Mandat fra FFL Landsmøte 2012 Landsmøtet bestemte at hele driften og oppbyggingen av FFL gjennomgås i kommende 3-årsperiode. Per dags dato er situasjonen uendret – ikke noe er skjedd FFL opplever en stille og sakte død……. I lys av mandatet fra Landsmøtet må snart noe skje, det har allerede gått to år av landsmøteperioden. Siktemålet må være at Landsmøtet 2015 kan votere over gitte alternativer

10 Medlemsutvikling FFL Kommet til et kritisk punkt

11 Tiltak gjort for å bremse utmeldinger Email til FFL-medlemmer og publisering av FFL-kontakt på FFL’s hjemmeside desember 2012 Skriv til FF-medlemmer ved lærerutdanningsinstitusjoner som ikke er FFL-medlemmer desember 2012 Resultat: 5 nyinnmeldinger, men enda flere utmeldinger (16) per mai 2013

12 Perspektiv som FFL-medlem Et FFL-medlem får ikke mer ut av medlemskapet enn hva FF-medlemmer får. Parallell: Medlemskap i Amnesty, Norsk luftambulanse,.. Kontingenten oppfattes som en tilleggsavgift Konferanser arrangert av FFL: Uaktuelt å skille mellom FF- medlemmer og FFL-medlemmer Medlemmene har forventninger om at FFL skal være på banen, ha innflytelse.

13 I gamle dager….. het organisasjonen Norsk Lærerhøgskolelag (NLHL) Alle lærerutdannere medlem der Sterkt fagpolitisk engasjement Et eget tidsskrift: Praksis (nedlagt ved innlemmelse av FF) Landsseksjoner i alle fag, årlige samlinger Stor innflytelse - rådgivende for Lærerutdanningsrådet - oppnevnte repr. i rammeplanutvalg NLHL identitetsskapende.

14 Gudmund Hernes la ned de faglige råd, Lærerutdanningsrådet (1997) og Grunnskolerådet (1992). Og med det ble fagforeningenes arena begrenset. Udir og NOKUT har en helt annen agenda, styring og kontroll. Eldre medlemmer savner at fagforeningen tar ansvar for videreutvikling av profesjonen – f.eks. utviklingen av grunnskolematematikken. Mulig nå?

15 Hva nå? Mulige tiltak: Teknisk, økonomisk og faglig inngrep?

16 Teknisk inngrep Kutte ut giroen, og trekke fra lønn igjen. Giroen oppfattes som en tilleggsavgift Tvilsomt om det blir gevinst, det har gått for lang tid. Dette fører likevel til vansker med nyrekruttering i lys av argumentasjonen fra forrige lysark.

17 Økonomisk inngrep Tilby NPT igjen? FFL knekker sammen økonomisk Faglig inngrep Etablere landsseksjonene igjen? Kolossal oppgave, men i overensstemmelse med FFL’s opprinnelige funksjon

18 Summa summarum Utviklingen har gått så langt at den lar seg ikke stoppe. FFL kan fortsette som før – inntil sparepengene er brukt opp, men det er verken en ønskelig eller inspirerende retning. Skal FFL nedlegge seg selv i 2015? Mulige konsekvenser: FF blir en organisasjon for lønns- og arbeidsvilkår Vanskeligere å rekruttere til FF i forhold til UF? FF’s ståsted i skolepolitiske spørsmål? FF’s kompetanse til å uttale seg i slike spørsmål? Vanskelig å etablere ny forening etter en nedleggelse

19 Mulige scenarier Tiden er moden til at FF selv må flagge ut hvilke fagpolitiske organisasjoner de trenger Utarbeide et forslag til omstrukturering av de fagpolitiske foreningene Vurdere å opprette nye fagpolitiske foreninger, f.eks. for helse og sosial, økonomi, maritime fag,de nye universitetene, de gamle universitetene osv. Finansiere driften gjennom kontingentøkning. FF nå: kr 415 UF: kr 646, dvs. 56 % høyere enn FF. Handlingsrom

20 Tanke: 20 fagpolitiske foreninger eller lokallag: Halv stilling med lønn 300’:300 000 kr Arbeidsgiveravgift 14,1 % 42 300 kr Feriepenger 10,2 % 30 600 kr Sum: 372 900 kr 20 x 372 900 kr/19 000 = 393 kr per år = 33,00 kr per mnd.

21 20 fagpolitiske foreninger eller lokallag: 33% stilling med lønn 200’:200 000 kr Arbeidsgiveravgift 14,1 % 28 200 kr Feriepenger 10,2 % 20 400 kr Sum: 248 600 kr 20 x 248 600 kr/19 000 = 262 kr per år = 22 kr per mnd. Driften kan suppleres med redefinering av prosjektmidler.

22 Takk for meg. Knut Ole


Laste ned ppt "DE FAGPOLITISKE FORENINGENE, hva nå? Innlegg OU-seminaret 12. februar 2014 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google