Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESPIRASJONSSYSTEMET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESPIRASJONSSYSTEMET"— Utskrift av presentasjonen:

1 RESPIRASJONSSYSTEMET
Funksjon: • Tilføre blodet O2 • Fjerne CO2 fra blodet • Regulere blodets pH (korttids- regulering)

2 Luftveiene I Omfatter: Luftveiene Lungene(pulmones)
Nesen (nesehulen - cavum nasi) Bihulene (sinusene) Nesesvelget (nasofarynx) Strupen (larynx) med strupelokket (epiglottis) Luftrøret (trachea) Hovedbronkier Bronkier Bronkioler Terminale bronkioler Respiratoriske bronkioler med alveoler

3 Luftveiene II Nesehulen (cavum nasi): Varmer Fukter Innåndings- Filtrerer luften Kvalitetskontrollerer

4 Luftveiene III Trachea:
Innvendig slimhinne (mucosa) med respiratorsk epithel (har flimmerhår - cilier). Bruskringer i hesteskoform, åpning bakover bundet sammen av en liten muskel.

5 Makroanatomi I Thorax (brysthulen) inneholder lungene og mediastinum.
Mediastinum inneholder hjertet (cor) og brisselen (thymus) Høyre lunge deles i 3 lungelapper og 10 segmenter. Venstre lunge deles i 2 lungelapper og 10 segmenter. Lungene er omgitt av en dobbeltbladet hinne - pleura. Det indre bladet (pleura viceralis) kler lungenes overflate, det ytre lagt (pleura parietalis) kler innsiden av brystveggen og oversiden av mellomgolvet (diafragma)

6 Makroanatomi II Lungeporten (hilus): Hovedbronkus A. Pulmonalis
A. Bronkialis V. Pulmonalis Nerver (symp. + parasymp.) Lymfekar

7 Makroanatomi III

8 Ventilasjon I Inspirasjonen er AKTIV.
Ribbebensmusklene (mm. intercostales) kontrahere og løfter ribbebena (brystpusting). Mellomgulvet (diafragma) kontraheres og trekkes nedover (magepusting). Volumet i thorax øker og luft suges inn pga. undertrykk. Ekspirasjonen er PASSIV.

9 Ventilasjon II Alveolene er omgitt av kapillærer fra lungearterien. Ved gasskifte vandrer O2 alveoleluft til blodet i kapillærene og CO2 vandrer fra kapillærblodet til alveoleluften. Blod - luft barrieren består av ENDOTHEL + Basalmembran + EPITHEL Surfactant (ulike fosfolipider) kler epithelet og nedsetter overflatespenningen.

10 Ventilasjon III Respirasjonsvolumer: Tidevolum (0,5 l)
+ Ekspiratorisk reserve- volum (2 l) + Inspiratorisk reserve- volum (2,5 l) = Vitalkapasitet (5 l) + Residualvolum (1 l) = Totalvolum (6 l) Dødvolum /dead space) 150 ml

11 Ventilasjon IV Respirasjonsfrekvens: 12 - 16 per min (voksne)
per min (spebarn) Lungeventilasjon: Hvile  0,5 l x 14 = 7 l/min Arbeid  3.0 l x 25 = 75 l/min Ventilasjonsarbeidet krever energi. Energibehovet avhenger av : • Motstand i luftveiene (økt ved obstruktive lungelidelser) • Compliance = Volumendring/Trykkendring dvs. Ettergivelighet (økt ved restrektive lungelidelser) • Tidevolum • Frekvens

12 Gasslover I Daltons lov:
Trykket i en samling av gasser er likt summen av partialtrykkene. Henrys lov: En samling gasser fordeler seg i et løsningsmiddel (væskefase) proporsjonalt med partialtrykkene. Diffusjonsprinsippet: Partikler (molekyler) i væske / gass vandrer fra et sted med høy konsentrasjon til et sted med lavere konsentrasjon.

13 Gasslover II Fick´s lov om diffusjon sier noe om forutsetningene for effektiv transport: • Kort avstand • Stort areal • Høy temperatur • Fuktige flater • Tid • Små molekyler • Molekylenes løselighet

14 Gassutveksling

15 Gasstransport i blodet - OKSYGEN
Oksygen transporteres i blod: • Fysisk løst 5 ml/l • Bundet til hemoglobin 195 ml/l

16 Gasstransport - KARBONDIOKSYD
Karbondioksyd transporteres i blodet: • Fysisk løst i plasma ( %) • Bundet til proteindelen av hemoglobinet ( %) • Omdannet til HCO3- (bikarbonat) ( %) CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3-

17 Respirasjonsregulering
Respirasjonssenteret ligger i medulla oblongata (den forlengede marg). Respirasjonen stimuleres av: • Kjemoreceptorer i CNS som reagerer på økende PCO2 og fallende pH. • Legemer i veggen av arteria carotis og aortabuen senser fallende PO2 og sender nervesignaler til respirasjonssenteret • Smerteimpulser og stimulering av proprioreceptorer stimulerer respirasjonen.


Laste ned ppt "RESPIRASJONSSYSTEMET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google