Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESPIRASJONSSYSTEMET Funksjon: Tilføre blodet O 2 Fjerne CO 2 fra blodet Regulere blodets pH (korttids- regulering)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESPIRASJONSSYSTEMET Funksjon: Tilføre blodet O 2 Fjerne CO 2 fra blodet Regulere blodets pH (korttids- regulering)"— Utskrift av presentasjonen:

1 RESPIRASJONSSYSTEMET Funksjon: Tilføre blodet O 2 Fjerne CO 2 fra blodet Regulere blodets pH (korttids- regulering)

2 Luftveiene I Omfatter:Luftveiene Lungene(pulmones) Nesen (nesehulen - cavum nasi) Bihulene (sinusene) Nesesvelget (nasofarynx) Strupen (larynx) med strupelokket (epiglottis) Luftrøret (trachea) Hovedbronkier Bronkier Bronkioler Terminale bronkioler Respiratoriske bronkioler med alveoler

3 Luftveiene II Nesehulen (cavum nasi): Varmer Fukter Innåndings- Filtrerer luften Kvalitetskontrollerer

4 Luftveiene III Trachea: Innvendig slimhinne (mucosa) med respiratorsk epithel (har flimmerhår - cilier). Bruskringer i hesteskoform, åpning bakover bundet sammen av en liten muskel.

5 Makroanatomi I Thorax (brysthulen) inneholder lungene og mediastinum. Mediastinum inneholder hjertet (cor) og brisselen (thymus) Høyre lunge deles i 3 lungelapper og 10 segmenter. Venstre lunge deles i 2 lungelapper og 10 segmenter. Lungene er omgitt av en dobbeltbladet hinne - pleura. Det indre bladet (pleura viceralis) kler lungenes overflate, det ytre lagt (pleura parietalis) kler innsiden av brystveggen og oversiden av mellomgolvet (diafragma)

6 Makroanatomi II Lungeporten (hilus):Hovedbronkus A. Pulmonalis A. Bronkialis V. Pulmonalis Nerver (symp. + parasymp.) Lymfekar

7 Makroanatomi III

8 Ventilasjon I Inspirasjonen er AKTIV. Ribbebensmusklene (mm. intercostales) kontrahere og løfter ribbebena (brystpusting). Mellomgulvet (diafragma) kontraheres og trekkes nedover (magepusting). Volumet i thorax øker og luft suges inn pga. undertrykk. Ekspirasjonen er PASSIV.

9 Ventilasjon II Alveolene er omgitt av kapillærer fra lungearterien. Ved gasskifte vandrer O 2 alveoleluft til blodet i kapillærene og CO 2 vandrer fra kapillærblodet til alveoleluften. Blod - luft barrieren består av ENDOTHEL + Basalmembran + EPITHEL Surfactant (ulike fosfolipider) kler epithelet og nedsetter overflatespenningen.

10 Ventilasjon III Respirasjonsvolumer: Tidevolum (0,5 l) + Ekspiratorisk reserve- volum (2 l) +Inspiratorisk reserve- volum (2,5 l) =Vitalkapasitet (5 l) +Residualvolum (1 l) = Totalvolum (6 l) Dødvolum /dead space) 150 ml

11 Ventilasjon IV Respirasjonsfrekvens:12 - 16 per min (voksne) 30 - 40 per min (spebarn) Lungeventilasjon:Hvile  0,5 l x 14 = 7 l/min Arbeid  3.0 l x 25 = 75 l/min Ventilasjonsarbeidet krever energi. Energibehovet avhenger av : Motstand i luftveiene (økt ved obstruktive lungelidelser) Compliance = Volumendring/Trykkendring dvs. Ettergivelighet (økt ved restrektive lungelidelser) Tidevolum Frekvens

12 Gasslover I Daltons lov: Trykket i en samling av gasser er likt summen av partialtrykkene. Henrys lov: En samling gasser fordeler seg i et løsningsmiddel (væskefase) proporsjonalt med partialtrykkene. Diffusjonsprinsippet: Partikler (molekyler) i væske / gass vandrer fra et sted med høy konsentrasjon til et sted med lavere konsentrasjon.

13 Gasslover II Fick´s lov om diffusjon sier noe om forutsetningene for effektiv transport: Kort avstand Stort areal Høy temperatur Fuktige flater Tid Små molekyler Molekylenes løselighet

14 Gassutveksling

15 Gasstransport i blodet - OKSYGEN Oksygen transporteres i blod: Fysisk løst 5 ml/l Bundet til hemoglobin 195 ml/l

16 Gasstransport - KARBONDIOKSYD Karbondioksyd transporteres i blodet: Fysisk løst i plasma (7 - 10 %) Bundet til proteindelen av hemoglobinet (10 - 20 %) Omdannet til HCO 3 - (bikarbonat) (60 -90 %) CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3  H + + HCO 3 -

17 Respirasjonsregulering Respirasjonssenteret ligger i medulla oblongata (den forlengede marg). Respirasjonen stimuleres av: Kjemoreceptorer i CNS som reagerer på økende P CO 2 og fallende pH. Legemer i veggen av arteria carotis og aortabuen senser fallende P O 2 og sender nervesignaler til respirasjonssenteret Smerteimpulser og stimulering av proprioreceptorer stimulerer respirasjonen.


Laste ned ppt "RESPIRASJONSSYSTEMET Funksjon: Tilføre blodet O 2 Fjerne CO 2 fra blodet Regulere blodets pH (korttids- regulering)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google