Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av barnehage og SFO i Norge Kurs for tospråklige i barnehage og SFO HiB Høst 2006 Ida M. Knudsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av barnehage og SFO i Norge Kurs for tospråklige i barnehage og SFO HiB Høst 2006 Ida M. Knudsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av barnehage og SFO i Norge Kurs for tospråklige i barnehage og SFO HiB Høst 2006 Ida M. Knudsen

2 Tre offentlige tilbud til barn: BARNEHAGE-SFO-SKOLE 1.Forskjeller og likheter. 2. Noen utviklingslinjer for de tre tilbudene. 3.Observasjonsoppg.

3 Aktivitetstyper Begreper: Lek, læring, omsorg, aktivisering. Hva foregår hvor? Tradisjonelt: Læring i skole. Lek i barnehage. Omsorg og aktivisering i SFO.

4 Hva sier lov og forskrifter? Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler.

5 Grunnopplæring Kunnskapsløftet Læringsplakaten utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere, utholdenhet og nysgjerrighet, utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning, stimulere til personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for varierte arbeidsmåter.

6 Opplæringsloven om SFO: § 13-7, Skolefritidsordningen Kommunen skal ha tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1-4 årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7 årstrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barn omsorg og tilsyn.

7 Kommunal informasjon Håndbok for SFO Brosjyre: "Velkommen til barnehagen"

8 Oppgave torsdag 28 september i barnehagen /SFO Onsdag 28 september skal du ikke på kurs på høgskolen, men være i barnehagen /SFO. Siden du er tospråklig ansatt, vil du sikkert ha tanker om hvordan de tospråklige barna har det i din institusjon. Denne dagen skal du ta deg litt tid til å observere. Vi anbefaler deg å ha en loggbok hvor du gjør notater når du er ferdig med arbeidsdagen (evt. når du har en pause). SPØRSMÅL: Prøv denne dagen å legge spesielt merke til hvordan de tospråklige har det i lek og aktivitet i barnehagen /SFO. Hvem leker de med? Hva leker de? Hvordan har de det ved måltidene? Skjønner de alt de voksne sier? Annet? Hovedspørsmål: Sett fra barnas perspektiv; hva tror du at de tospråklige barna du har observert setter aller størst pris på i løpet av barnehage/SFO- dagen? Det kan være lurt å observere noen episoder (det kan være en lek med flere barn, spill, ute aktiviteter, måltider og lignende) og notere i loggboken slik at du kan referere til det når du skal ha samtale med veilederen din. NB: Etter at veileder har vært på møte på høgskolen (28.9), setter dere sammen opp tidspunkt for veiledning.

9 Vår egen nettside Vi vil bruke denne nettsiden når vi publiserer nyheter om kurset. http://home.hib.no/metronor/


Laste ned ppt "Utvikling av barnehage og SFO i Norge Kurs for tospråklige i barnehage og SFO HiB Høst 2006 Ida M. Knudsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google