Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING.  Friskriving  Kreativ skriving  Man skriver en litterær, oppdiktet tekst ut fra noe man er fan av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING.  Friskriving  Kreativ skriving  Man skriver en litterær, oppdiktet tekst ut fra noe man er fan av."— Utskrift av presentasjonen:

1 FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING

2  Friskriving  Kreativ skriving  Man skriver en litterær, oppdiktet tekst ut fra noe man er fan av

3  Skrive videre på personer eller scenarier.  Endre slutten eller fortsette på en historie  Skrive dikt inspirert av en bok, film, person etc.  Fiktiv biografi  Skrive videre på et dataspill  Film, tegneserier

4  Fanfiction internasjonalt Fanfiction internasjonalt  Fanfiction i Norge Fanfiction i Norge

5  gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre  stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet  stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

6  mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv  skrive tekster i ulike kreative sjangere  bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster  lage og vurdere egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst

7  Skolens elever får individuelt tilpasset opplæring  Skolens elever gis utfordringer og muligheter til økt kompetanse og personlig vekst

8  Elevene velger ut fra egne interesseområder, eget nivå og forutsetninger  Den enkeltes tekster kan videreutvikles ut fra kommentarer fra medelever og lærer.  For de som liker / klarer bedre å tegne eller fotografere For de som liker / klarer bedre å tegne eller fotografere

9  Elevene får trening i å vurdere eget og medelevers arbeid  Elevene selv kan plukke ut de tekstene de er mest fornøyd med og få dem vurdert av lærer. Elevmedvirkning

10  Lærere / elever og skolebibliotek  Lærer – lærer  Elever - elever  På tvers av klasser  Evt. På tvers av skoler

11  Vg1 Studiespesialiserende og idrettsfag: Engelsk  Vg2 Studiespesialiserende og idrettsfag: Norsk

12  Må tilpasses programområde, den enkelte klasse og den enkelte lærer.  Elevene er gjerne litt usikre i begynnelsen – de trenger ofte litt hjelp til å komme i gang.  Viktig at tilbakemeldingene er konstruktive, begrunne kommentarene.  Utfordring for læreren å rekke over alle tekstene.

13


Laste ned ppt "FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING.  Friskriving  Kreativ skriving  Man skriver en litterær, oppdiktet tekst ut fra noe man er fan av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google