Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identifisering og bruk av indikatorer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identifisering og bruk av indikatorer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Identifisering og bruk av indikatorer
Erik Dalen Direktør Synovate MMI

2 Indikatorer er fenomener eller forhold eller størrelser som viser hvordan tilstanden er på aktuelle områder Dokumentasjonssenteret kan bruke indikatorer innenfor sine saksområder for å…. Beskrive tilstanden og forholdene for grupper med ulike former for nedsatt funksjonsevne Påvise gap mellom rettigheter og lovlige krav og faktiske forhold Definere forbedringsområder og identifisere nye mål i arbeidet Finne argumenter for egne saker i samfunnsdebatten Påvise informasjonsbehov og behov for tiltak Måle effekter av informasjonstiltak og andre tiltak

3 Indikatorer kan måles i alle viktige målgrupper
For Dokumentasjonssenteret kan mange målgrupper være aktuelle: Befolkningen Næringslivsledere Rikspolitikere Lokalpolitikere Offentlig forvaltning Personer med nedsatt funksjonsevne

4 Indikatorer kan knyttes til ulike typer opplysninger:
Adferdsforhold for eksempel hvordan man opptrer i ulike situasjoner, hvor ofte ting oppleves Kunnskaper om for eksempel rettigheter og plikter Holdninger til viktige og relevante spørsmål. Holdninger styrer handlinger!

5 Eksempler på indikatorer.

6 Når søknader til en jobb vurderes vil det være fordeler og ulemper ved søkerne som spiller inn på hvem som blir innkalt til intervju. På et helt generelt grunnlag, hvor sannsynlig er det at du vil innkallesøkere til intervju som har følgende egenskaper?

7 Når søknader til en jobb vurderes vil det være fordeler og ulemper ved søkerne som spiller inn på hvem som blir innkalt til intervju. På et helt generelt grunnlag, hvor sannsynlig er det at du vil innkallesøkere til intervju som har følgende egenskaper?

8 ”Fysisk funksjonshemmede kvinner (for eksempel rullestolbrukere) er like godt egnet til å fylle morsrollen som andre kvinner”

9 ”Funksjonshemmede som vil drive idrett, bør tilpasse seg den vanlige idretten”

10 ”Idretten må finne seg i å endre sine tilbud slik at de også passer for funksjonshemmede”

11 Eksempel på indikatorer. Hvem har disse holdningene?

12 Norsk Monitor Synovate MMI

13 Hovedformål med undersøkelsen:
Skape forståelse for og innsikt i markeds- og opinionsprosesser på en slik måte at brukeren kan ... tilpasse seg prosessene påvirke prosessene

14 Definisjon av verdier:
Grunnleggende og dypt forankrede oppfatninger av hva som er rett og galt i livet. Altså våre overbevisninger om riktige mål og aktverdige midler for vårt levesett. På denne måten blir verdiene førende krefter på våre handlingsvalg og forklarer våre motiver for atferd.

15 Verdier og verdiprofiler
Verdibegrepene brukes når vi beskriver overbevisninger som vi mener avviker fra gjennomsnittet etter subjektive sammenligninger eller vurderinger Vi legger til grunn at de 25% av befolkningen som scorer høyest på hver verdi, ”har” verdien 25% er få nok til at avviket fra gjennomsnittet blir stort og mange nok til at vi kan gjøre gode statistiske analyser Samtlige verdier har en oppslutning på 25% i totalbefolkningen Vi kan identifisere hver enkelt av de 25% som har hver av de 50 verdiene vi måler i Norsk Monitor Vi kan beskrive hver deltaker i undersøkelsen med verdiprofil, dvs. de verdier som personen scorer så høyt på at vedkommende tilhører de 25% som scorer høyest

16 En fin høstdag på Ullevaal stadion ....
Jeg har verdiene: - hedonisme - status - forbruk - osv.

17 Et Norge i miniatyr.....

18

19

20 Subkulturer i Norsk Monitor
Moderne endringsorientert Forbruker kulturen 68’er kultur Materialistisk Idealistisk Tradisjonell industri-kultur Førindustriell bondekultur Tradisjonell stabilitetsorienter

21 Indikatorer i verdikartet

22 ”Fysisk funksjonshemmede kvinner (for eksempel rullestolbrukere) er like godt egnet til å fylle morsrollen som andre kvinner”

23 ”Funksjonshemmede som vil drive idrett, bør tilpasse seg den vanlige idretten”

24 ”Idretten må finne seg i å endre sine tilbud slik at de også passer for funksjonshemmede”

25 Our curiosity is all yours.
Thank you.


Laste ned ppt "Identifisering og bruk av indikatorer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google