Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for Oslostudentenes idrettsklubb 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for Oslostudentenes idrettsklubb 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan for Oslostudentenes idrettsklubb 2013

2 Satsningsområder fra langtidsplanen  Sportslig  Sosialt  Identitet  Administrasjon  Politisk

3 Sportslig  Oppfordre til og støtte opp om økt konkurranseaktivitet, med spesielt fokus på studentmesterskap (SM) – både deltagelse og arrangering OSI skal være synlige både som arrangør og som deltakere i SM og andre store studentidrettsarrangementer  Hjelpe gruppestyrene å opprettholde høy aktivitet, samt hjelpe gruppene å rekruttere nye medlemmer. Identitetsutvalget skal bidrar til å sikre kommunikasjon mellom gruppene, hovedstyret og NSI

4 Sosialt  Arrangere sosiale sammenkomster for klubben Julebord i november på studenterhytta Et større arrangement i løpet av vår eller tidlig høst, muligens i forbindelse med OSI-dagen i august  Promotere bruk av både Studenterhytta, familiehytta og KSI-hytta Bruke våre og studenthyttas hjemmesider for å tydeliggjøre for gruppene hva tilbudet innebærer  Delta på NSIs kurs og samlinger Stille med minst 4 deltakere på hver av NSIs samlinger i 2013

5 Identitet  Gjennomføre OSI-dag i august samt gruppedrevne stands på de største lærestedene - Gruppene kan søke om å på dugnad få stå på stands på de ulike lærestedene. Den aktuelle gruppen belønnes for innsatsen.  Trykke opp nye brosjyrer og lage foldere  Nettsiden Nettsiden skal brukes aktivt for å formidle relevant informasjon til nye og gamle medlemmer, gruppestyrene og våre samarbeidspartnere

6 Administrasjon  Legge til rette for gruppenes aktiviteter gjennom arbeid i økonomiutvalget og treningsplansutvalget  Følge opp gruppenes behov med hjelp fra OSIs ansatte  Særlig oppfølging av grupper med for lav studentandel Grupper med særlig lav studentandel skal få muligheten til å bøte på trekk i tilskudd ved å delta på rekrutteringsdugnader initiert av hovedstyret Administrasjonen og hovedstyret skal være behjelpelige og støtte opp under tiltakt som har som formål å øke studentrekrutteringen

7 Administrasjon forts...  Gjennomføre nye økonomiseminarer våren 2014  Det bør opprettes en ledergruppe bestående av leder, nestleder, et styremedlem og daglig leder for å avlaste arbeidsmengden til leder og daglig leder. Disse møtes jevnlig  Holde god kontakt med våre samarbeidspartnere Studentidretten Norges studentidresstforbund Oslo sportslager

8 Politisk  Arbeide ovenfor SiO og velferdstinget for å sikre fortsatt gode vilkår for OSI OSI er den største studentidrettsforeningen tilknyttet SiOs institusjoner Vårt tilbud er unikt ved at det kombinerer fysisk aktivitet med sosialt samvær Fortsette å opptre i takt med VT og Studentidrettens føringer ift studentandelen  Styrke OSIs posisjon i studentmiljøet. Særlig gjennom tiltakene under identitet og sosialt  Fortsette det nære og gode samarbeidet med NSI Bruke våre kontakter i NSIs styre, sekretariat og utvalg for å fremme OSIs interesser


Laste ned ppt "Handlingsplan for Oslostudentenes idrettsklubb 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google