Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA (AEVA) 25. September 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA (AEVA) 25. September 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA (AEVA) 25. September 2007

2 2 Dagsorden 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3.Styrets årsberetning. 4.Regnskap og budsjett. 5.Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling. 6.Fastsetting av arbeidsplan for kommende år, redegjørelse om prosjektet. 7.Valg av styre, inkludert styreleder (annet hvert år). 8.Valg av revisor. 9.Andre innkomne saker.

3 3 STYRETS ÅRSBERETNING Forslag til vedtak: Den for styret fremlagte årsberetning for 2006 med en oppsummering frem til sommeren 2007 godkjennes.

4 4 Dagsorden 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3.Styrets årsberetning. 4.Regnskap og budsjett. 5.Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling. 6.Fastsetting av arbeidsplan for kommende år, redegjørelse om prosjektet. 7.Valg av styre, inkludert styreleder (annet hvert år). 8.Valg av revisor. 9.Andre innkomne saker.

5 5 STYRETS FORSLAG TIL REGNSKAP Forslag til vedtak: Det av styret fremlagte årsregnskap for 2006, godkjennes.

6 6 Budsjett Arendal og Engseth Vannlag for driftsåret 2007. Inntekter: 90 stk andelseiere kr 800.- eks momskr 72 000,00 Renter inntektkr 70 000,00 Div. Inntekterkr 3 030,00 Sum inntekter kr 145 030,00 Utgifter: Regnskapsfører/revisorkr 28 000,00 Advokatkostnaderkr 38 000,00 Møtekostnaderkr 7 000,00 Reisekostnaderkr 15 000,00 Porto ved utsendelserkr 7 000,00 Div. kostnaderkr 35 000,00 kr 130 000,00 Sum inntekterkr 145 030,00 Sum utgifterkr 130 000,00 Budsjettert resultatkr 15 030,00 Alle summer er eks MVA.

7 7 Investeringsbudsjett for 2007 Budsjettet forutsetter fullt fradrag for MVA Investeringsbehov: Hovedledningkr 500 000,00 Kompensasjon grunneierkr 810 000,00 Sumkr 1 310 000,00 Kapitalbehov: Innbetalt andelskapital 31.12.06kr 993 000,00 Innbetalt andelskapital 2007kr 4 050 000,00 Innbetalt kompensasjon grunneierkr 810 000,00 Innbetalt egenkapitalkr 5 853 000,00 Alle utbetalinger gjøres etter selskapets likviditet.

8 8 Budsjett Arendal og Engseth Vannlag for driftsåret 2008. Inntekter: 90 stk andelseiere kr 600,- eks momskr 54 000,00 Rente inntekterkr 70 000,00 Div. Inntekterkr 5 000,00 Sum inntekterkr 129 000,00 Utgifter: Regnskapsfører/revisorkr 28 000,00 Advokatkostnaderkr 10 000,00 Møtekostnaderkr 7 000,00 Reisekostnaderkr 10 000,00 Porto ved utsendelserkr 7 000,00 Div. kostnaderkr 50 000,00 kr 112 000,00 Sum inntekterkr 129 000,00 Sum utgifterkr 112 000,00 Budsjettert resultatkr 17 000,00 Alle summer er eks. MVA.

9 9 Investeringsbudsjett for 2008 Budsjettet forutsetter fullt fradrag for MVA Investeringsbehov: Hovedledningkr 4500 000,00 Stikkledningerkr 4 500 000,00 Sumkr 9 000 000,00 Kapitalbehov: Andelskapital 31.12.07kr 4543 000,00 Innbetaling stikkledningerkr 4 500 000,00 Innbetalt egenkapitalkr 9 043 000,00 Alle utbetalinger gjøres etter selskapets likviditet. Alle summer er uten MVA.

10 10 Dagsorden 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3.Styrets årsberetning. 4.Regnskap og budsjett. 5.Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling. 6.Fastsetting av arbeidsplan for kommende år, redegjørelse om prosjektet. 7.Valg av styre, inkludert styreleder (annet hvert år). 8.Valg av revisor. 9.Andre innkomne saker.

11 11 ARBEIDSPLAN FOR 2007/2008 -Kontrakt undertegnet med firmaet Ødegaard. -Anmeldelse til Sarpsborg kommune ca. 15. okt. Betinger underskrevne rørlegger anmeldelser av alle hytte/boligeiere. -Befaring av hovedledningtrace med grunneier og entreprenør, Stig/Tor ansvarlig, månedsskifte sept./okt. -Befaring av stikkledningstraceen med hytte/boligeiere og entreprenør, Stig/Tor ansvarlig okt-nov. -Siste avklaring vedr. stikkledning, ca. 1. des. 2007. -Innbetaling av stikkledningskostnader jan. 2008. -Byggestart ca. 1.feb. 2008. -Ferdigstilling ca. 15. mndr. etterpå. Våren 2009. -Klart for bruk ca. påske 2009.

12 12 Dagsorden 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3.Styrets årsberetning. 4.Regnskap og budsjett. 5.Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling. 6.Fastsetting av arbeidsplan for kommende år, redegjørelse om prosjektet. 7.Valg av styre, inkludert styreleder (annet hvert år). 8.Valg av revisor. 9.Andre innkomne saker.

13 13 Valg av styre valgkomiteens forslag Lloyd Lilleng, leder, gjenvalg 2 år Stig Eriksen” 2 år Erling Strand” 2 år Tor Ch. Pedersen ” 2 år Terje Noreng ” 2 år Terje Sivesind ” 2 år Ole Petter Hovdum ” 2 år

14 14 Valg av valgkomite Jon Olaf Halvorsen, leder gjenvalg 2 år Jøran Jensen ” 2 år Jan Pedersen ” 2 år

15 15 Dagsorden 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3.Styrets årsberetning. 4.Regnskap og budsjett. 5.Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling. 6.Fastsetting av arbeidsplan for kommende år, redegjørelse om prosjektet. 7.Valg av styre, inkludert styreleder (annet hvert år). 8.Valg av revisor. 9.Andre innkomne saker.

16 16 Valg av revisor Forslag til vedtak: Som revisor velges Inter Revisjon, Sarpsborg AS, v/Vidar Aurang for 2007 og 2008.

17 17 Dagsorden 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3.Styrets årsberetning. 4.Regnskap og budsjett. 5.Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling. 6.Fastsetting av arbeidsplan for kommende år, redegjørelse om prosjektet. 7.Valg av styre, inkludert styreleder (annet hvert år). 8.Valg av revisor. 9.Andre innkomne saker.

18 18 Andre innkomne saker 1.MVA. 2.Vedtektsendring.

19 19 SKATTEDIREKTORATET – BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSE MVA 1.Hovedledningsnettet som samler og fordeler vann og avløp til hele anlegget (investeringsgruppe 1). 2.Stikkledninger som samler og fordeler vann og avløp til to eller flere bruksenheter (investeringsgruppe 2). 3.Stikkledning som samler og fordeler vann og avløp til kun en brukerenhet (investeringsgruppe 3).

20 20 AVGJØRELSE : 1.Investeringsgruppe 1 gir fullt fradrag for mva og abonnentene belastes ikke med mva. 2.Investeringsgruppe 2 gir fullt fradrag for mva – abonnentene belastes ikke for mva. 3.Investeringsgruppe 3 gir fullt fradrag for mva – abonnentene må belastes med mva. Forslag til vedtak: Avgjørelsen fra Skattedirektoratet tas til orientering.

21 21 Vedtektsendring § 9 TEKNISKE LØSNINGER 2. Avsnitt lyder: Drift og vedlikehold av alle stikkledninger, både felles stikkledning (stikkledning til 3 eller flere medlemmer) og enkelt stikkledning frem til hyttevegg inkludert evt. kum med pumpe bekostes av selskapet. I tillegg dekkes driftskostnader til evt. varmekabel på felles stikkledning (dvs. stikkledning til 3 eller flere medlemmer). Strømkostnader til egen pumpe og varmekabel på egen stikkledning dekkes av det enkelte medlem.

22 22 Nytt forslag: Parentesene endres som følger: (stikkledning til 2 eller flere medlemmer). Forslag til vedtak fra styret: Vedtektene endres således: Parentesene i § 9 skal lyde (stikkledning til 2 eller flere medlemmer)


Laste ned ppt "Årsmøte i Arendal og Engseth Vann og Avløpslag BA (AEVA) 25. September 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google