Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergsjø Høyfjellsleiligheter Ordinært sameiermøte (6) 1. april 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergsjø Høyfjellsleiligheter Ordinært sameiermøte (6) 1. april 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergsjø Høyfjellsleiligheter Ordinært sameiermøte (6) 1. april 2010

2 Saksliste 1.Velkommen, registrering 2.Valg av medunderskriver til protokollen 3.Årsoppgjør 2009 4.Budsjett 2010 5.Drift og vedlikehold av anlegget 6.Oppfølgingssaker 7.Valg av styre •Salgsutvikling og videre utbygging

3 Registrering Representerte leilighetsseksjoner ved fremmøte ved fullmakt Medunderskriver av protokollen:

4 Årsoppgjør 2009 •Styrets årsberetning •Resultatregnskap •Balanse •Revisjonsberetning

5 Budsjett 2010 •Inntektene øker fra TNOK 894 til 995 (11 %). •Driftskostnadene øker fra TNOK 805 til 1020 (27 %), herav forebyggende vedlikehold 101 (13 %). •Obs-poster er TV/internett, vaktmestertjenester, forsikring og løypekjøring. •Budsjettert egenkapital (TNOK 321) vurderes som forsvarlig i 2010.

6 Vaktmester og vedlikehold Mål: •Tilfredse brukere •Bevare anleggets verdi •Rasjonell og sikker drift Kommentarer: •Kostnadene øker •Alle kan bidra for å dempe veksten •Forebyggende vedlikehold forsøkes tatt over driften •Opptjent egenkapital er vedlikeholdsfond og fordeles på bygg etter vedtektene

7 Brannsikkerhet i anlegget Fokus på forebyggende brannvern •Hvordan unngå at brann oppstår •Gjøre seg kjent med rømningsveier og slokkemateriell Hvordan reagere på brannalarm •Betraktes som reell til det motsatte er bekreftet •Sjekke tavle, oppsøke leilighet, være forberedt på innsats Hva gjøres i en brannsituasjon •Varsling, brannvesen og beboere •Organisere egeninnsats

8 Orden i anlegget •Sunn fornuft i badeavdelingen - sikkerhet, hygiene og energibruk •Parkering som anvist - tunet holdes åpent •Snø i døråpninger og ganger fjernes - før den blir vann eller is, påse at dører går helt igjen •Pent på tunet - vis hensyn ved lufting av hund •Ingen lagring i oppgangene - bruk bodene, dørmatter inne i leilighetene •Ingen lagring på verandaene, vis hensyn ved rydding av snø •Søppelrommet er for ordinært husholdningsavfall – godt emballert, annet leveres til egnet mottak •Rent og ryddig ved smørestativene •Rapporter avvik som krever oppfølging

9 Oppfølgingssaker - 1 Tilbakeblikk på fjorårets protokoll Mobildekning i anlegget •Områder i bygg 3, 4 og 5 er uten dekning, herunder brannsentral. Badeavdelingen •Manglende overholdelse av gjeldende instruks! •Avtrekk fra garderober Kanaltilbud •Lite for barn (NRK)?

10 Oppfølgingssaker - 2 Gjesteparkering •Merkbar snikparkering! Regnskap og revisjon •Kostnadsnivå •E-faktura

11 Valg av nytt styre – valgkomitéens innstilling Avtroppende: •Trygve Conradi •Tone Gretteberg •Ole Hald •Anne Lise Lund •Carl Müller Påtroppende: •Trygve Conradi •Ole Hald •Venke Smith Kjølberg •Carl Müller •Torunn Aakra

12 Salgsutvikling Trinn 1 (bygg 1) •48 leiligheter, 47 solgt Trinn 2 (bygg 3 og 4) •22 leiligheter, 20 solgt Trinn 3 (bygg 5) • 12 leiligheter, 5 solgt Totalt •72 av 113 solgt (64 %)

13 Situasjonsplan


Laste ned ppt "Bergsjø Høyfjellsleiligheter Ordinært sameiermøte (6) 1. april 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google