Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreform 2011. Disposisjon 1.Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 −Hvorfor pensjonsreform nå? −Hovedendringer −Pensjonsreformen i praksis −Eksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreform 2011. Disposisjon 1.Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 −Hvorfor pensjonsreform nå? −Hovedendringer −Pensjonsreformen i praksis −Eksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreform 2011

2 Disposisjon 1.Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 −Hvorfor pensjonsreform nå? −Hovedendringer −Pensjonsreformen i praksis −Eksempler 2.Avtalefestet pensjon (AFP) −Hovedendringer −Eksempler 3.Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) −Hovedendringer

3 Prinsipp pensjonssystem før 01.01.2011 Folketrygden (NAV) Skanska Norge Konsernpensjonskasse Yrkesaktiv 67 år 60 % av lønn Livslang Alderspensjon:60% av PG Uførepensjon:60% av PG Ektefellepensjon:55% av AP Barnepensjon:50% av AP Opptjeningstid: min 40 år De 20 beste inntektsårene Opptjening max 8 G Livslang Opptjeningstid: min 30 år Opptjening max 12 G Livslang G = Nok 75.641 12 G = Nok 908.000 Max 12 G

4 Hvorfor ny pensjonsreform?

5 Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 2050: 1,8 2007: 2,6 Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Hvorfor pensjonsreform? I dag har et nyfødt barn en forventet levealder på 100 år

6 Hvorfor modernisert folketrygd ? −Færre år som yrkesaktiv – flere år som pensjonist 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 19672001 44 år 18 år26 år 35 år Forventet levealder Gjennomsnittlig pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet Andelen eldre over 65 år øker kraftig: 2010:22 % 2050:40 % Hvorfor pensjonsreform?

7 Pensjonsreformens mål −Et mer bærekraftig pensjonssystem −Levealderjustering −Regulering −Et mer fleksibelt pensjonssystem −Når ønsker du å ta ut pensjon? −Hvor stor pensjon ønsker du å ta ut? −Vil du kombinere arbeid og pensjon? −Et mer rettferdig pensjonssystem −Opptjeningsregler Et hovedmål er å få oss til å stå lenger i jobb Arbeids- og inkluderingsdepartementet har beskrevet pensjonsreformens mål som: Hvorfor pensjonsreform?

8 Hovedendringer fra 01.01.2011- Folketrygd −Alleårsregel for opptjening −Levealderjustering −Delingstall −Fleksibel pensjonering −Nøytralt uttak −Jobb og pensjon Hovedendringer Folketrygd

9 Hovedendringer (1) −Alleårsregel (ny opptjeningsmodell) −Alle yrkesaktive år skal telle like mye når pensjonen fastsettes −All opptjening inntil 75 år teller med (fra 13 år til 75 år) −Opptjening fra første krone og til inntekt opp til 7,1 G −Dette betyr at en av 6 lønnstakere ikke får opptjening på den øverste delen av inntekten sin 7,1 G = kr. 537.000 Hovedendringer Folketrygd

10 Hovedendringer (2) −Levealderjustering −Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder −Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået −Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år −Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år −Man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkortning −Pensjonen kan tas ut gradert (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Hovedendringer Folketrygd

11 Nye begreper (1) −Pensjonsbeholdning −Hvert år øker pensjonsbeholdningen din med 18,1% av lønnen. Pensjonsbeholdningen blir lønnsregulert med lønnsveksten (G) og utbetalt som pensjon i pensjonsalderen −Delingstall −Forventet levealder i levealdersjustering. Gjelder alderspensjon i ny folketrygd −Forholdstall −En gradvis innføring av forventet levetid i levealdersjustering. Begrep som gjelder alderspensjon som utbetales etter reglene i gammel folketrygd Hovedendringer Folketrygd

12 Nye begreper (2) −Fleksibel alderspensjon −Du kan ta ut pensjon mellom 62 og 75 år. Jo lenger du venter, desto høyere alderspensjon får du, men du får ikke med deg pengene i graven −Nøytral uttaksalder −Forventet nåverdi av din pensjon skal være uavhengig av uttaksalder −Pensjonsgrad −Du kan ta ut 20%, 40%, 60%, 80% eller 100% i pensjon −Pensjonsregulering −Pensjoner under opptjening reguleres med lønnsveksten (G-regulering) −Pensjoner under utbetaling reguleres med lønnsvekst minus 0,75% Hovedendringer Folketrygd

13 Hva vil gjelde og for hvem? Fødselsår1943- 1953 1954- 1962 f.o.m. 1963 Dagens opptjeningsmodellXDelvis Ny opptjeningsmodellDelvisX Fleksibel pensjon fra 62-75 årXXX LevealderjusteringXXX Fri kombinasjon av arbeid og pensjon XXX Ny regulering av løpende pensjon XXX DelingstallDelvisX ForholdstallXDelvis Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Hovedendringer Folketrygd

14 Ot.prp.111 Tabell 5.2 Anslag på forholdstall for årskullene 1944-1962 1944194519461947194819491950195119521953 621,3161,3201,3251,3301,3351,341 631,2531,2581,2621,2671,2721,2771,283 641,1901,1951,1991,2041,2081,2141,2201,225 651,1271,1321,1361,1411,1451,1511,1561,1621,168 661.0641,0681,0731,0781,0831,0881,0931,0991,1051,110 671.0051,0101,0151,0201,0251,0301,0361,0421,0481,053 680,9470,9520,9570,9630,9680,9730,9790,9850,9910,997 690,8890,8950,9010,9060,9110,9170,9230,9280,9350,941 700,8330,8380,8440,8500,8550,8610,8670,8730,8790,885 Hovedendringer Folketrygd

15 Folketrygden Senere uttak vil øke pensjonen 139 080 178 057 212 961 62 år67 år70 år 183 466 1,320 = 139 080 183 466 1,030 = 178 057 183 466 0,861 = 212 961 Forholdstall Gjelder opptjening etter dagens regelverk 62 år67 år70 år 1949-årskullet 78 %100 %120 % Hovedendringer Folketrygd

16 Ny modell for alderspensjon fra Folketrygden Pensjons- beholdning Delingstall (antatt gjenstående leveår) Årlig pensjon ”Avkastning” på pensjonsbeholdning (gjennomsnittlig lønnsvekst) 18,1 % av årlig inntekt Maks beregningsgrunnlag 7,1 G (kr. 537.000x18,1%=kr.97.000) Årlig pensjon: Pensjonsbeholdning : Delingstall Konklusjon: Den årlig pensjonen øker jo lenger en venter med å ta ut pensjon *Inntekt *Førstegangstjeneste *Mottak av dagpenger *Omsorgsarbeid Hovedendringer Folketrygd

17 Pensjonsbeholdning og årlig pensjon Pensjonsbeholdning ved 67 år:3 166 000 kr Delingstell for fødselsår 1963 ved 67 år:17,02 Årlig pensjon (3 166 000 kr / 17,02 =):186 000 kr Hovedendringer Folketrygd

18 Konsekvens av fleksibel pensjonsalder Eksempel 1963-kullet AlderPensjons- beholdning DelingstallÅrlig pensjon 2010 kr I % av pensjon ved 67 622 770 207,-20,57134 672,-72 % 632 849 356,-19,86143 472,-77 % 642 928 504,-19,15152 925,-82 % 653 007 653,-18,44163 105,-88 % 663 086 802,-17,13180 199,-97 % 673 165 951,-17,02186 014,-100 % 683 245 099,-16,33198 720,-107 % 693 324 248,-15,63212 684,-114 % 703 403 397,-14,94227 804,-122 % 713 482 546,-14,26244 218,-131 % 723 561 694,-13,59262 082,-141 % 733 640 843,-12,92281 799,-151 % 743 719 992,-12,27303 178,-163 % 753 799 141,-11,62326 948,-176 % Lønn 6G fra ansettelse 27 år, lønnsvekst = G-vekst Delingstallene er foreløpige prognoser Hovedendringer Folketrygd

19 Hvor mye får du i pensjon? Ny alderspensjon fra folketrygden fordelt på uttaksalder, lønn og fødselsår *) F Ø D S E L S Å R Lønn1948195119561961 400 000155 262153 116146 891133 539 500 000178 620174 356169 819166 924 600 000196 416189 246178 976172 752 700 000206 649199 319185 847172 752 800 000216 882209 392192 717172 752 Uttaksalder 62 F Ø D S E L S Å R Lønn1948195119561961 400 000209 740205 611200 576190 169 500 000242 160234 920232 761237 711 600 000266861255 467245 452246 010 700 000281 065269 366254 880246 010 800 000295 269283 265264 308246 010 Uttaksalder 67 F Ø D S E L S Å R Lønn1948195119561961 400 000251 442245 414243 316239 912 500 000290 309280 397282 826299 890 600 000319 922304 921298 119310 359 700 000336 949321 511309 310310 359 800 000353 976338 101320 502310 359 Uttaksalder 70 ●Forutsetninger i modellen:  Opptjening fra 25 år, lønnen angir gjennomsnittet man har hatt i arbeidslivet ●Tjenestepensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg *) Beregnet ved hjelp av FNHs prognosemodell for ny alderspensjon fra Folketrygden Eksempler

20 Eksempel: Levealderjustering for 1943-1953 Årskull67 år iNødvendig pensjonsalder 1943201067 år 1944201167 år 1 måned 1945201267 år 2 måneder 1946201367 år 4 måneder 1947201467 år 5 måneder 1948201567 år 6 måneder 1949201667 år 7 måneder 1950201767 år 8 måneder 1951201867 år 9 måneder 1952201967 år 10 måneder 1953202068 år Eksempler

21 Levealderjustering født etter 1963 Årskull67 år iNødvendig pensjonsalder 1963203069 år 1 måned 1964203169 år 2 måneder 1965203269 år 3 måneder 1966203369 år 4 måneder 1967203469 år 5 måneder 1968203569 år 6 måneder 1969203669 år 7 måneder 1970203769 år 8 måneder 1971203869 år 9 måneder 1972203969 år 10 måneder 1973204069 år 11 måneder 1974204170 år 1975204270 år 1 måned 1976204370 år 2 måneder 1977204470 år 3 måneder 1978204570 år 4 måneder 1979204670 år 5 måneder 1980204770 år 6 måneder 1981204870 år 7 måneder 1982204970 år 8 måneder 1983205070 år 9 måneder Eksempler

22 Pensjonsreformen på 1-2-3 1.Du tjener opp pensjon årlig med 18,1 % av inntekten (opp til 7,1G = pt ca 537.000 kr) 2.Du bygger deg opp en pensjonsbeholdning som løpende indeksreguleres 3.Du finner din årlige pensjon ved å dele beholdningen på gjenstående leveår i årskullet ditt når man går av – ved hjelp av delingstall Eksempel: Pensjonsbeholdning ved 67 år:kr. 2.975.000 Delingstall ved 67 år:17,0 Årlig pensjon: kr. 2.975.000/17,0 =kr. 175.000 Oppsummering

23 Avtalefestet pensjon (AFP) Privat sektor

24 Alderspensjon fra folketrygden 62 år Avtalefestet førtidspensjon - AFP Dagens AFP-ordning Ny AFP AFP er en tidligpensjonsordning AFP betales ut mellom 62 og 67 år Folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år Arbeidsinntekt max kr. 15.000 pr. år AFP er en tilleggspensjonsordning Livsvarig utbetaling Høyere utbetaling fra 62-67 år Kan fritt kombineres med pensjon fra folketrygden og arbeid Alle som fyller kravene får AFP Lønn 62 år 67 år 72 år livslang 67 år 72 år livslang AFP Alderspensjon fra folketrygden Tjenestepensjon AFP Tjenestepensjon Illustrasjon Tjenestepensjon? Hovedendringer AFP

25 Fakta om ny AFP −Opptjening av pensjonsrettighet −0,314% av inntekt opptil 7,1G −Livsvarig pensjonstillegg −Høyere fra 62-67 år, gitt tilstrekkelig opptjening −Øker ved senere uttak −Kan fritt kombineres med alderspensjon fra folketrygden Hvem får ny AFP? −Født før 1948: Dagens AFP −Også hvis de velger å ta ut AFP etter 2010 −Født 1948 eller senere: Ny AFP −Må være ansatt i bedrift som er med i AFP-ordningen −Den ansatte må ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene Ytelse fra arbeidsgiver Ytelse fra staten AFP Kompensasjonstillegg for årskullene ’48-’62, finansiert av staten ++= Hovedendringer AFP

26 Ny AFP - privat sektor AFP beholdning Delingstall Pensjon ”Avkastning” AFP beholdning 0,314 % av akk pensjonsgivende inntekt Maks beregningsgrunnlag 7,1 G (”ferdig innbetalt” ved 62 år) Årlig AFP-pensjon: AFP-beholdning : Delingstall Konklusjon: Den årlig AFP- pensjonen øker jo lenger en venter med å ta ut pensjon Hovedendringer AFP

27 Forutsetning for å få AFP (1) −Må være yrkesaktiv på uttakstidspunkt og arbeide i bedrift med rett til AFP. Du kan søke fra du fyller 62 år, men du må søke innen du går av med pensjon eller slutter. −Medlemskap i AFP-ordningen −Må være ansatt i en bedrift med rett til AFP i 7 av de 9 siste år før fylte 62 år −Bedriften man er ansatt i må ha vært tilknyttet AFP-ordningen i samme antall år −Overgangsregler for aldersgruppen 1944 til 1954 −Må søke om AP fra Folketrygden (minst 20%) samtidig med uttak fra AFP −Kan senere redusere / stopp AP fra Folketrygd Hovedendringer AFP

28 Forutsetning for å få AFP (2) −Ikke mulig med gradering av AFP −Krav om at AFP + AP fra Folketrygden ved 67 år minst tilsvarer garantipensjonen (2 G) for å få rett til AFP før 67 år −Tjener løpende opp AFP, men ingen rettighet. Avgjørende hvor du jobber på uttakstidspunktet Hovedendringer AFP

29 Eksempel Eksempel på beregning av pensjon fra NAV for en 62-åring i 2011: Alderspensjon (beregnet etter ”gammel” Folketrygd) AFP påslag ( beregnes etter 0,314 % av akkumulert inntekt) Kr. 19.200 (AFP-tillegg fram til 67 år) Kr. 10.000 ( kompensasjon for en som er født i 1949) Sum = pensjon I tillegg kommer vanlig lønn dersom vedkommende ønsker å jobbe videre Eventuelt også tjenestepensjon fra Skanska Eksempler AFP

30 Eksempel på alderspensjon for ulike årskull, lønn 400 000 kroner 1949195919691979 Pensjoneringsalder6267626762676267 Folketrygddelen AFP 37 % 10 % 49 % 14 % 35 % 9 % 48 % 12 % 33 % 7 % 47 % 10 % 31 % 7 % 44 % 10 % Sum47 %64 %43 %61 %40 %57 %38 %53 % Gammel folketrygd51 % I tillegg kommer 19 200 kroner før fylte 67 i ny AFP Eksempler AFP

31 Tjenestepensjon Skanska Norge Konsernpensjonskasse

32 Forslag til endringer i Lov om Foretakspensjon Tjenestepensjoner −Tjenestepensjonene tilpasses til pensjonsreformen −Fleksibel pensjonsalder 62 – 75 år −Pensjon og arbeid side om side −Ytelsene omregnes til alderen på uttakstidspunket basert på premiereserven på dette tidspunktet −Endringene trer i kraft 01.01.2011 −Overgangsordning: Senest med virkning fra 01.06.2011

33 Tidlig tjenestepensjon: Konsekvenser Tjenestepensjoner −Redusert årlig pensjon ved tidlig pensjon −Årlig utbetaling ved 62 år blir ca 35-45% lavere enn ved 67 år −Årsak: −Lengre periode å fordele den samlede pensjonen over −Manglende opptjening i 5 år (fra 62 år til 67 år)

34 Uttak av alderspensjon Oppsatt pensjon på 100.000 kroner ved 67 år og innmeldt i alder 35 år – hvilke konsekvenser får 100 % uttak før 67 år og ingen videre opptjening?

35 Hvor finnes god informasjon: Internett er det beste alternativ, og gjør det mulig på en enkel måte å beregne total pensjon/AFP Start med www.minpensjon.no Her finnes linker til −www.norskpensjon.no – finn pensjon fra Skanska/tidligere private arbeidsgivere.www.norskpensjon.no Gå deretter til −www.nav.no ogwww.nav.no −www.deterdinpensjon.nowww.deterdinpensjon.no


Laste ned ppt "Pensjonsreform 2011. Disposisjon 1.Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 −Hvorfor pensjonsreform nå? −Hovedendringer −Pensjonsreformen i praksis −Eksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google