Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordkapp og Vest-Finnmark Teorier og modeller om konkurransedyktighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordkapp og Vest-Finnmark Teorier og modeller om konkurransedyktighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordkapp og Vest-Finnmark Teorier og modeller om konkurransedyktighet

2 Noen teorier om konkurransedyktighet Utvikling av næringslivet en forutsetning Tiltaksstrategier Stedsutvikling Lokal ressursmobilisering Småbedriftsnettverk Klynge- og innovasjonssystemer Placehunting international Svenssons analyse av småkommuners framtid Intellektuell kapital

3 Plusskommunene Et konkurransekraftig næringsliv er det viktigste fundamentet for bosetting Næringslivets konkurransekraft har stor betydning for kommunenes konkurransekraft som bosted

4 Strategier for utvikling TiltaksstrategierLokale betingelser Omfordelingssstrategier 1.Akkvisisjon a.Omfordeling av arbeidsplasser b.Stedsutvikling 2. Vekstsenterstrategi 1.Samfunnsentreprenører Ledige/rimelige produksjonsfaktorer 2.Store innovative bedrifter Allsidig næringsliv Egenbaserte strategier: 3. Lokal ressursmobilisering 4. Småbedrifts- og nettverksstrategi 3.Etablerermiljø Samfunnsentreprenører 4.Et visst næringsmiljø av lokale småbedrifter

5 Stedsspesifike forhold Territorielle strategier Lokalsamfunnets historie og verdistruktur Reduserer sektorinteresser Absolutte konkurransefortrinn er kunnskap til mennesker, bedrifter og kommuner Lokal kunnskap og sosial forankring er det viktigste grunnlaget for kommuners og regioners konkurranseevne

6 Egenbasert utvikling Reaksjon på omfordelingsteorier Stol på egne krefter Mobilisér Ta i bruk lokale ressurser Skape framfor å skaffe Utløse kreativiteten i kommunene

7 Lokal ressursmobilisering Mobilisering av innbyggerne Mobilisering nedenfra Bevisstgjøring Utnytting av lokale ressurser Tiltak på tvers av sektorer (fiskarbonden) Lokal organisasjon Foreningslivets rolle

8 Småbedriftsnettverk Vekstpotensialet utløses av samhandlingen Bedrifter som mangler et miljø rundt seg Lokale nettverk kan styrke bedrifters konkurransedyktighet Forutsetter et visst næringsmiljø

9 Klynge- og innovasjonssystemer Porters næringsklynger Dynamisk samspill mellom bedrifter Samspill mellom bedrifter og andre aktører Ulike aktører arbeider med ulike temaer Triple helix Lite aktuell strategi for distriktene?

10 Placehunting International Harde attraksjonsfaktorerMyke attraksjonsfaktorer Stabilitet og tilllitNisjeutvikling ProduktivitetLivskvalitet Priser på tomter/lokalerKompetanse Lokalt nettverk av supporttjenesterKultur KommunikasjonerPersonale/arbeidskraft Det nye strategieske atlasetManagement StøttemuligheterFleksibilitet/dynamikk Profesjonalitet i kontaktene mot markedet Entreprenørskap Den usaklige sakligheten

11 Ronny Svensson Utplåning eller pånyttfödelse 3 kommunetyper Periferi: Pajala, Bräcke, Orsa Ensidige industristeder: Kalix, Söderhamn, Hultsfred Landsbygdskommuner: Årjäng, Ovanåker, Rättvik

12 Ronny Svenssons råd Lokale initiativ, lokale aktører og lokal handlekraft Utvikling av lokale strategier Satsing på entreprenører og nye småbedrifter Handlekraftig allianse mellom kommune og næringsliv Fokus på verden utenfor – nettverksbygging til nasjonale nivåer Lokale prosesser – omfattende mobilisering Voksenopplæring Sats på den ”sociala ekonomin” Arbeid ubyråkratisk

13 Rudérus Passe blanding av suksessfaktorer Omgivelsenes støtte og akseptering Klima Kommunens strategiske arbeid (planer, profil, kultur) Forretningsideen Ildsjelene

14 Hatlings analysemodell - Leksvik Nettverks innovasjonsevne Nettverks konkurrranseevne Stedsspesifike egenskaper Virksomheter og kjernekompetanse Nettverksressurser Det lokale og regionale miljøet er avgjørende

15 Putnam – Sosial kapital Lokalt foreningsliv Tillit som grunnlag for samarbeid Sammenbindende kitt Sosiale normer om tillit og gjensidighet Formelle og uformelle nettverk Vitalt foreningsliv, omfattende uformelle nettverk og høy grad av tillit mellom folk gir positive effekter på demokrati og økonomi

16 Lokal intellektuell kapital Består av mange perspektiver og elementer av betydning for kommuners konkurransekraft En positiv holdning og optimisme er en sterk drivkraft for god utvikling

17 Analyse- og forståelsesmodell Kommunens konkurransekraft Human- kapital Sosial kapital Kommunalt konsept Struktur- kapital Relasjons- kapital

18 Kommunalt konsept Naturgitte fortrinn Lokaliseringsmessige fortrinn Stedsutvikling Sentrumsutvikling Finansiell infrastruktur Lokal strategi Sosio-kulturelle forhold

19 Strukturkapital Ikke materielle verdier som eksisterer uavhengig av enkeltpersoner Unik posisjon Lokale prosesser

20 Humankapital Knyttes til enkeltpersoner Lederskap Organisasjoner Bedrifter Individer

21 Relasjonskapital Nettverk Merkevare Kunder

22 Sosial kapital Forvaltes av det frivillige organisasjonslivet Tillit og gjensidighet Medborgerlig engasjement Kollektiv trivsel Normer og nettverk Ta vare på de sosiale plattformer som tilbys


Laste ned ppt "Nordkapp og Vest-Finnmark Teorier og modeller om konkurransedyktighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google