Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nordlyskonferansen 20.-21.01.2004 Kultur som vekstfaktor Johan Petter Barlindhaug Leder av regjeringens Distriktskommisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nordlyskonferansen 20.-21.01.2004 Kultur som vekstfaktor Johan Petter Barlindhaug Leder av regjeringens Distriktskommisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nordlyskonferansen 20.-21.01.2004 Kultur som vekstfaktor Johan Petter Barlindhaug Leder av regjeringens Distriktskommisjon

2 2 Tema Spørsmål: oEr kultur en mulig vekstfaktor i utviklingen av fremtidens samfunn? Svar: oJa, og den er meget viktig Foredraget: •Målsettinger i DK’s arbeid •Vekstpotensiale og vekstkraft •Vekstfaktorer •Kultur som vekstkraft og identitetsbærer

3 3 Hvorfor en ny distrikts- og regionalpolitikk oDagens politikk karakteriseres av: •Sprik mellom mål og virkelighet •Mangel på helhetsperspektiv •Verdiskapningspotensiale som ikke utløses oDet er behov for å vurdere grunnleggende linjevalg

4 4 En distrikts- og regionpolitikk som: oEr helhetlig, forutsigbar og ærlig oUtvikler sterke, synlige og stolte lokalsamfunn og regioner basert på naturgitte- og stedegne fortrinn, kulturelle særtrekk og relevant kompetanse oVil fremme vekstkraft ved økt fokusering på de lokale og regionale kvaliteter oRegional vekstkraft = summen av lokal vekstkraft oHar økt fokus på enkeltmenneskers valgsituasjon, dvs. oArbeidstakere som vil skape noe og ”være synlig” oBedriftsledere som står foran vanskelige beslutninger Målsettinger

5 5 Behov for nye begrep oGjennom mange år har distriktspolitikken hatt som mål å ”hindre fraflytting”. Det gir assosiasjoner om •”Trusler” som skal motvirkes •Bevaringsverdige områder som må støttes oDistriktskommisjonen mener at politikken må ha som mål å utvikle samfunn som: •Er attraktive •Har utviklingskraft •Er stolte av det de skaper oDistriktskommisjonen har derfor valgt begrepet •En politikk som skaper tilflytting

6 6 Strategiske grep oØkt fokus på den ”store” regionalpolitikken •De brede politikkområder •Regional makt og beslutningskraft •Samordning av statlige oppgaver på regionalt nivå? oNytt innhold i den ”lille” regionalpoltikken •Helhet på lokalt nivå •Andre budsjettposter enn fra KRD

7 7 Manglende fokus på vekst oStore deler av Norge har et vekstpotensiale som verden misunner oss, men dette blir ikke omsatt til den ønskede vekst oVi er så opptatt av vekstpotensialet og de verdier som ligger der •at vi mister fokus på hvordan vekstkraft skapes? oDet må skilles mellom •Vekstpotensiale •Vekstkraft = drivkrefter for vekst

8 8 Vekstpotensiale og vekstkraft •Utviklingsorienterte, nytenkende og omstillingsvillige lokalmiljø •Nettverk av vekstskapere •Dynamiske og kreative kunnskapsmiljøer •Vekstfremmende rammebetingelser •Gode finansielle rammevilkår •God offentlig infrastruktur Vekstkraft = Resultater Potensiale

9 9 Klima for vekst Hvorfor kan steder med tilsynelatende samme forutsetninger vise seg å ha helt forskjellig utvikling? Stedet mangler det rette vekstklima! •Initiativrike personer er vekstskapere •Vekstskapere trives best i samfunn som: o Aksepterer og fremmer nytenkning o Ikke er så redd for å feile o Er positiv til nye mennesker o Har kreative møteplasser •Trives kulturarbeiderne trives nok også vekstskaperne

10 10 Kultur som eksportvare Det globale marked preges av en utstrakt arbeidsdeling. I et høykostnadsland som Norge må: •bedrifter vektlegge spisskompetanse og utviklingskraft •steder vektlegge attraktivitet •regioner vektlegge identitet og særtrekk I internasjonal handel vil regional identitet, menneskelige relasjoner og kultur med relevans kunne gi en betydelig merverdi

11 TVIBIT-FILOSOFI 1.Tør å gjøre det umulige mulig 2.Ikke være redd for å mislykkes 3.Tør å gjøre en forskjell/forandre verden 4.Glem aldri hvor du kommer fra 5.Husk å se og oppmuntre andre

12 12 Kultur som vekstkraft oHenter frem verdier og skaper identitet oGir positive opplevelser og skaper optimisme oEr nytenkende og skaper kreative arbeidsplasser oRepresenterer fagområder som kan gi bedrifter ny kunnskap oUtfordrer etablert næringsliv til nye samarbeids- former oSkaper attraktive lokalsamfunn som fremmer tilflytting


Laste ned ppt "1 Nordlyskonferansen 20.-21.01.2004 Kultur som vekstfaktor Johan Petter Barlindhaug Leder av regjeringens Distriktskommisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google