Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status – og noen utviklingstrekk Med fokus på Nore og Uvdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status – og noen utviklingstrekk Med fokus på Nore og Uvdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status – og noen utviklingstrekk Med fokus på Nore og Uvdal

2 Kalde fakta  Størrelse: 2.508  Herav: 229 km2 ferskvann  1.951 km2 over 900 moh.  18 km2 jordbruksareal  Antall innbyggere: 2.755 pr. 1.1.2003  Avstander fra kommunesentrum Rødberg til sentrale Østlandsbyer: Kongsberg 95 km Drammen 130 km Oslo 165 km

3 Innbyggertallet synker dramatisk Antall innbyggere pr. 1.11980 1990 1995 2003Siden 1999 Siden 1980 Flesberg255425522533252323-31 Rollag1454 14791480-1126 Nore og Uvdal2891290328572703-105-188 Totalt for Numedal6899 6909 6869 6706-93-193

4 Kvinneandel stabil, men….. Langt større andel over 67 år enn resten av landet

5 Felles bo og arbeidsmarked  Pendling til Rollag Nes Flesberg/Kongsberg Sentrale byer Men stadig færre arbeidsplasser i dag-pendleravstand!

6 Viktige endringer - syssesatte 2002 Sysselsatte 16-74 år, etter bosted, arbeidssted og inn- og utpendling. Sysselsatte personer 16-74 år med bosted i kommunen Sysselsatte personer 16-74 år som pendler inn i kommunen Sysselsatte personer 16-74 år som pendler ut av kommunen Sysselsatte personer 16-74 år med arbeidssted i kommunen 0633 Nore og Uvdal menn71159201569 kvinner6076392578 Sumtall13181222931147 Endring 2000-2002 menn-13-4-11-6 kvinner-4117-18-6 Sumtall-5413-29-12 Endring i %-3,9 %11,9 %-9,0 %-1,0 % :)Personene flytter raskt ut hvis det ikke er relevant arbeid…..

7 Nore og Uvdal støtter seg på naboer Hele 19,6% av arbeidstakerne bosatt i Nore og Uvdal kommune pendler ut av kommunen. Dette innebærer at Nore og Uvdal støtter seg på arbeidsplasser i andre kommuner.

8 Off.sektor I Buskerud skiller imidlertid Nore og Uvdal kommune seg ut fra øvrige kommuner med en vestlig større andel innen offentlig sektor. Hele 52,5% var sysselsatt innen offentlig sektor i 2001.

9 Endring – arbeidstakere og næring Arbeidstakere i Nore og Uvdal kommune, næring og tid 199519992000 Endring i anta ll 1995 - 2000 Endring i % 1995- 2000 0633 Nore og Uvdal Industri og bergverksdrift (10,12-37)6685882233 % Kraft- og vannforsyning (40)6544 -21-32 % Bygge- og anleggsvirksomhet (45)6085882847 % Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet (50-55)119123105-14-12 % Transport, lager, post og telekommunikasjon (60-64)563331-25-45 % Finansiell tjenesteyting og forsikring (65-67)171311-6-35 % Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift (70-74)13333825192 % Off. adm. og forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m. (75- 99)399422411123 % Sumtall795838816213 %

10 Næringstetthet – private arbeidsplasser i forhold til innbyggertall KommuneNæringstetthet 2001 Flesberg14,1 Kongsberg42,9 Nore og Uvdal16,4 Rollag25,4 Flesberg og Nore og Uvdal på jumboplass i Numedal…..og langt lavere enn resten av Østlandsområdet (20%-38%)

11 Etableringsfrekvens Nyetableringer i % av antall allerede etablerte bedrifter i den enkelte kommune. Kommune 19961997199819992000 Gjennom snitt Antall org.n r. Flesberg 7,04,47,95,85,66,2429,0 Kongsberg 6,88,311,77,69,68,82095,0 Nore og Uvdal 4,34,54,04,97,25,0552,0 Rollag 4,43,26,04,86,45,0250,0 Østlandet 6,737,6711,769,9411,569,5139973 Igjen - langt under snittet…..

12 Halvparten av virksomhetene går med underskudd i Nore og Uvdal - gjennomsnittet på østlandet er 31%

13 Man tjener langt mindre i N&U  N&U – innbyggere tjener dårligst blant alle kommunene i Østlandssamarbeidet  Forholdet er like dårllig – menn og kvinner  Inntektsnivået innlemmer også de mange enkeltmannsvirksomhetene  Inntektsutviklingen er klart dårligere Forholdet forsterker seg…..

14 Landbruk – stabilt men i endring  Stort og betydningsfullt landbruk  Spesielt stor utmarksressurs  Stort husdyrhold Betydning for reiselivsnæring Stabil arbeidskraft for næring/off. Men endringen med dreining mot færre og større virksomheter vil gi effekter…

15 Arbeid, ledighet og utdanning  Lav – og redusert ledighet  Lav andel høyere utdanning Men, relativt høy andel med videregående Lav inntekt – stor andel med negativt resultat = Skjult arbeidsledighet?


Laste ned ppt "Status – og noen utviklingstrekk Med fokus på Nore og Uvdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google