Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligbyggs gjengs leie-rapport – 4. kvartal 2007 Denne rapporten inneholder statistikk over det gjennomsnittlige, etablerte leienivået i Oslo per 4. kvartal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligbyggs gjengs leie-rapport – 4. kvartal 2007 Denne rapporten inneholder statistikk over det gjennomsnittlige, etablerte leienivået i Oslo per 4. kvartal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligbyggs gjengs leie-rapport – 4. kvartal 2007 Denne rapporten inneholder statistikk over det gjennomsnittlige, etablerte leienivået i Oslo per 4. kvartal 2007. Prisopplysningene herfra anvendes som utgangspunkt ved konkret beregning av gjengs leie for den enkelte bolig. Gjengs leie kan kort defineres som ”…et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår…”, jf. NOU 1993:4 s. 134. Husleieloven § 4-3 sier at leien, på nærmere bestemte vilkår, kan justeres til gjengs leie når et leieforhold har vart i tre år. Boligbygg fastsetter også gjengs leie ved kontraktsinngåelse, så fremt gjengs leie ligger lavere enn markedsleie. Boligbygg har en rammeavtale med MakroSikt om levering av gjengs leie-statistikk for Oslo (MakroSikt er et heleid datterselskap av Opinion).

2 Gjengs leie følger etter utviklingen i markedsleien – og øker Gjengs leie følger utviklingen i markedsleien og økte med 2,5 % fra 3. til 4. kvartal 2007. Videre økte gjengs leie med 6 % fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007. Veksten i gjengs leie ligger etter markedsleien, fordi gjengs leie måler leien i et veid gjennomsnitt av nye og eldre leieforhold.

3 Metoden for beregning av gjengs leie

4 Metoden for beregning av gjengs leie, forts.: Hvis det ble inngått like mange leiekontrakter hvert kvartal, og alle kontraktsforhold varte i fire år, ville et gjennomsnitt av de siste fire års leier gi gjengs leie. Slik er det ikke. En typisk leieforhold varer i ett år, men leieforholdene sprer seg over alt fra én måned til flere år. Det er også forskjell på boligtyper. Hybler og små leiligheter har normalt kortere kontrakter enn større leiligheter. MakroSikt har beregnet en sannsynlighets- fordeling for Boligbygg, basert på lengden på de kontraktene som forrige leietaker hadde i en spørreundersøkelse. Det er denne fordelingen MakroSikt har brukt som vekter i beregningen av gjengs leie. Det medfører at leieprisene de siste to årene får klart høyest vekt, mens leieprisene i 2002 (som var høye) får en lav vekt. Det er beregnet ulike vekter for hybler, ett roms og opp til 5-roms eller større.

5 Gjengs leie-estimater per kvadratmeter per år i fem prissoner


Laste ned ppt "Boligbyggs gjengs leie-rapport – 4. kvartal 2007 Denne rapporten inneholder statistikk over det gjennomsnittlige, etablerte leienivået i Oslo per 4. kvartal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google