Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 2. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 2. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 2. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av Makrosikt for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 9.07.2009

2 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 2: Forord Denne rapporten beskriver utviklingen i markedsleien og gjengs leie for leiligheter i Oslo. Alle leieboliger er forskjellige og vurderes derfor også ulikt i markedet. Markedsverdien av en leiebolig vurderes ut fra de egenskapene leiligheten har, de omgivelsene den ligger i og den kontrakten som tilbys av utleier. Det finnes derfor ikke én markedsleie for en leilighet, selv ikke for en ett roms leilighet på Frogner. Leieprisene varierer. Markedsleien for kategorier av leieobjekter må derfor beregnes statistisk for å kunne forklare hva som er de viktigste felles årsakene til forskjeller i leieprisene. Vi har valgt å benytte tilsvarende metode for beregning av markedsleie, som Eiendomsmeglerbransjen og Statistisk sentralbyrå benytter til beregning av boligpriser. Det faglige navnet er matematisk regresjon. Leiekontrakter er inngått på ulike tidspunkter til forskjellige priser. I et gitt område vil derfor leieprisene til markedsvilkår normalt variere for ellers like leiligheter avhengig av når kontraktene er inngått. Vi beregner gjengs leie ved å vekte leieprisene i et gitt område etter hvor stor andel av leiekontraktene som sannsynligvis er inngått til ulike tidspunkter. Vi håper Boligbyggs leieprisstatistikk blir et nyttig arbeidsredskap for Boligbygg og at den kan fungere som en god rettesnor for resten av markedet. Vi retter en stor takk til Finn.no som har levert data til analysen. Oslo 9. juli 2009, Hans Petter Skogstad (Makrosikt)

3 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 3: Innhold Forordside 2 Pris- og tilbudsutviklingenside 4-13 Vedleggside 14-16 Tabeller

4 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 4: Både Gjengs leie og markedsleie opp Gjengs leie økte med 1,3% fra 1. til 2. kvartal 2009. Det er laveste vekst siden 2. kvartal 2007. Gjengs leie er 10,3% høyere enn i 2. kvartal 2008. Markedsleien økte med 2,0% siste kvartal, og er 1,5% lavere enn for ett år siden. Gjengs leie måler leien som et veid gjennomsnitt av nye og eldre leieforhold. Gjengs leie er dermed et uttrykk for gjennomsnittet av leien leietakere betaler i nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

5 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 5: Markedsleien korrigert opp Leieprisene korrigerte opp med 2% fra 1. til 2. kvartal 2009, etter meget kraftig fall på 5,8% i forrige kvartal. De månedlige leieprisene ligger 1,5% lavere enn på samme tid i fjor Makrosikts spørreundersøkelse rettet mot utleiere viser at leiligheter som ble leid ut igjen i 2. kvartal hadde 4,3 prosent høyere leie enn samme leilighet i forrige leieforhold I gjennomsnitt koster det 9.915 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo. En nedgang på 150 kroner fra 2. kvartal 2008 Tilbudet av leiligheter i Oslo falt fra rekordhøye 6.300 til i underkant av 5.000 leiligheter fra 1. til 2. kvartal. Tilbudet ser ut til å normalisere seg etter tre kvartaler med kraftig økning Prisberegningene baserer seg på 4.969 leiligheter annonsert på Finn.no i 2. kvartal 2009 og 22.493 leiligheter annonsert siste fire kvartaler Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

6 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 6: Tilbudet falt i 2. kvartal Samlet tilbud av leiligheter falt etter fem kvartaler med sammenhengende sterk vekst. Det ble annonsert 4.969 leiligheter i 2. kvartal mot rekordhøye 6.304 i 1. kvartal. Tilbudet er likevel høyere (16%) enn i 2. kvartal 2008 Tilbudet av ett-roms leiligheter (ingen soverom) fortsetter nedgangen og utgjør nå 8,0 prosent av annonserte leiligheter mot 15,5 prosent på topp i 3. kvartal 2005 Andelen tre roms (to soverom) holder seg på rekordhøyt nivå (30 prosent). Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel. Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

7 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 7: Hybler korrigert mest opp Leieprisene økte med 1-4 prosent avhengig av størrelse i 2. kvartal 2009. Økningen var sterkest for hybler etter størst nedgang forrige kvartal Det siste året har månedsleien for hybler gått ned med 5 prosent og med inntil 2 prosent for ulike leilighetsstørrelser Sammenlignet med forrige topp i 2002, har leieprisene økt med 19 prosent nominelt og med 4 prosent mer enn den alminnelige prisstigningen (konsumprisveksten). Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

8 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 8: Tilbudet går ned over alt Det er små endringer i tilbudet mellom de ulike prissonene i Oslo fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Oppgangen i Sentrum Øst har stoppet opp på 35 prosent av markedet, mens det har vært en liten økning i Sentrum Vest til 37 prosent. Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

9 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 9: Oslo Sør og Groruddalen mest opp Leieprisene økte med 1 ½ -3% over hele byen siste kvartal. Økningen var sterkest i Oslo Sør og Groruddalen etter størst nedgang i forrige kvartal Det siste året har leieprisene vært uendret i Oslo Vest, og gått ned med 2-3% ellers i byen Leieprisene i Sentrum Vest er på 10.800 kroner i måneden i gjennomsnitt, Groruddalen og Oslo Sør ligger på 8.600 kroner Sammenlignet med forrige toppår 2002, har leieprisene økt mest i Sentrum Øst (22%) og minst i Groruddalen (16%) Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

10 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 10: Markedsleie fortsatt høyest Fall i markedsleiene 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 har ført til at gjengs leie nærmer seg markedsleie for alle boligstørrelser. Økte markedsleier i 2. kvartal har igjen økt avstanden Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår. Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene de siste fem årene, dvs i perioden 2. kvartal 2004 – 1. kvartal 2009. Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av gjennomsnittlig leietid for et utvalg (ca 200-400 i hvert kvartal) leiligheter annonsert til leie på Finn.no, som har vært leid ut tidligere. Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

11 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 11: Resultater fra spørreundersøkelsen: 4,3 prosent vekst i nye kontrakter Utleieundersøkelsen til Finn.no og MakroSikt viser at leieprisen fra forrige leieforhold til nåværende leieforhold økte med 4,3 prosent i 2. kvartal 2009. Da har vi målt endring i leiepris på de leilighetene som har vært leid ut tidligere De siste to kvartalene er veksten nede på samme nivå som i overgangen 2005-06. Kilde: Utleieundersøkelsen til MakroSikt og Finn.no

12 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 12: Kilde: Utleieundersøkelsen til MakroSikt og Finn.no Resultater fra spørreundersøkelsen: Faktiske leiepriser 0,4% lavere enn annonsert

13 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 Resultater fra spørreundersøkelsen: Flere utleiere venter økte leiepriser Kilde: Utleieundersøkelsen til MakroSikt og Finn.no 13:

14 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 14: Markedsleie pr måned i Oslos fem prissoner Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

15 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 15: Årlig markedsleie pr kvm i Oslos fem prissoner. Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no

16 Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 16: Gjengs leie pr kvm i Oslos fem prissoner Kilde: MakroSikt med data fra Finn.no


Laste ned ppt "Leieprisstatistikk for Oslo9.07.09 Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 2. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google