Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering Del 1 Hverdagsrehabilitering – hva er det ? Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering Del 1 Hverdagsrehabilitering – hva er det ? Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering Del 1 Hverdagsrehabilitering – hva er det ? Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei

2 Hvorfor hverdagsrehabilitering?  Viktig virkemiddel for å nå målsetninger i samhandlingsreformen  Gode erfaringer fra andre kommuner, samt Danmark og Sverige  Felles satsningsområde for kommunene i Østre Agder og Grimstad  Viktig å øke kompetansen på området blant de ansatte i pleie og omsorgsektoren  Gi økt kvalitet på tjenester til brukere 2

3 Temaer i opplæringen 1. Hva er hverdagsrehabilitering 2. Brukerrolle og hjelpers rolle 3. Brukermedvirkning 4. Hverdagsrehabilitering i praksis 3

4 Definisjon  Hverdagsrehabilitering kjennetegnes ved at det er en innsats som ytes i innbyggerens eget hjem eller nærmiljø. Hensikten er at innbyggeren skal utvikle, gjenvinne, beholde eller forebygge reduksjon i sitt funksjonsnivå.  Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset, målrettet og systematisk lagt opp med trening til mestring av hverdagsaktiviteter i egne omgivelser. 4

5 5 Hva er hverdagsrehabilitering? Hverdagsrehabilitering er:  Tverrfaglig: f.eks fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere  Tidsavgrenset: Intensiv i starten  Brukerstyrt. Tar utgangspunkt i hva den enkelte bruker syns er viktig. Bruker må være motivert.  Hjemmebasert. Brukeren bor hjemme

6 Hva er hverdagsrehabilitering? Hverdagsrehabilitering kan være:  Rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem  Forebygging mens brukeren bor i eget hjem  Rehabilitering for å kunne mestre hverdagslivets utfordringer  Rehabilitering for at brukeren kan bo lengre hjemme  Rehabilitering for at brukeren kan delta i sosialt liv  Rehabilitering for at brukeren kan oppleve verdighet  Rehabilitering for å forebygge fall i funksjon 6

7 7 Forskrift om habilitering og rehabilitering  Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.  Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes  ut fra et brukerperspektiv  samordnet, tverrfaglig og planmessig  i eller nærmest mulig brukerens vante miljø  i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

8 8 Målgruppe  Voksne/eldre  Brukere som søker om pleie- og omsorgstjenester for første gang  Brukere med midlertidig funksjonstap  Brukere som har økt behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet  Brukere som har meldt behov for tekniske hjelpemidler; midlertidig eller varig

9 9 Målgruppe  Fysisk  Psykisk  Sosialt  Eller sammensatt…  Alle nye brukere???

10 10 Personalgruppa  Forståelse  Lojalitet  Tid  Prioritering  Holdninger

11 11 Deltakelse  Brukermedvirkning  Hvem er det som skal hverdagsrehabiliteres?  Til hva?  Og hvor?  Får vi med oss brukeren i det vi planlegger og det vi gjør?

12 12 OBS! OBS!! OBS!!!  Interesser  Hindringer  Individuelle forskjeller

13 Case 1  Per Hansen, 87 år, bor alene i leilighet  Artrose begge knær  Redd for å falle  Inaktiv  Spiser lite  Går med rullator  Datter kontakter kommunen med ønske om hjelp fra hj.spl til stell og matlaging 13

14 Tenk på:  Hva vil være ”typiske tiltak” på en slik kontakt?  Hvordan tenker dere at denne brukeren vil være om 1 år?  Hvis dere skulle sette inn intensiv hverdagsrehabilitering i 3 uker; hvilke tiltak ville dere tenke var viktigst, og hvorfor? 14

15 Eksempel på tiltak Case 1  Brukers mål:  Kunne dusje uten å være redd for å falle  Orke å stå og lage mat  Kunne være med i bridge-klubben igjen  Tiltak:  Styrketrening  Balansetrening  Gå tur til eldresenteret  Motivasjonsarbeid og trygging av situasjon  Hjelpemiddelformidling, eks arbeidsstol, dusjkrakk  15

16 Praktisk trening  Reis deg fra stolen  Sett deg ned på stolen  Hvordan hjelper du brukere med vansker for å reise/sette seg?  Legg deg ned i senga  Reis deg opp fra senga  Hvordan hjelper du brukere inn og ut av seng?  Ta en tallerk ut av et skap  Hva krever denne oppgaven av deg? 16


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering Del 1 Hverdagsrehabilitering – hva er det ? Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google