Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farlig avfalls konferansen 2010. Farlig avfall fra husholdningene – en kommunal innsamlers bekjennelser Avd.ing. John S. Kleivset Avfall Sør AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farlig avfalls konferansen 2010. Farlig avfall fra husholdningene – en kommunal innsamlers bekjennelser Avd.ing. John S. Kleivset Avfall Sør AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Farlig avfalls konferansen 2010

2 Farlig avfall fra husholdningene – en kommunal innsamlers bekjennelser Avd.ing. John S. Kleivset Avfall Sør AS

3 Avfall Sør – interkommunalt avfallsselskap for Kristiansandsregionen I drift fra 1996 (RKR) – alle kommunale renovasjonsoppgaver samlet i Avfall Sør fra 2009 Konsernmodell med konkurranseutsatt virksomhet i datterselskaper og tilknyttede selskaper Driver deponi, komposteringsanlegg, gjenvinningsstasjoner og returpunkter – samt innsamling (innleid) Avfallsplan 2008 – 2012 – ”Ressurser i omløp” – politisk styringsdokument Harmonisering av husholdningsavfallsforskrift, renovasjonsløsninger og renovasjonsgebyrer i de fire eierkommunene fra 2010 Overgang fra deponering til forbrenning av restavfall våren2010. Avfall Sør er største eier (49,9 %) av Returkraft og har tildelt enerett til behandling av restavfall fra husholdningene til dette selskapet Videre utvikling av avfallsløsninger: Elektronisk registrering av vekt og tømming – Smart Sortert generasjon 2 i alle eierkommunene Utbygging/opprusting av de 4 gjenvinningsstasjonene Utvikling av ombruksløsninger på gjenvinningsstasjonene Videreutvikling av returpunktene – estetikk, tilgjengelighet og effektivitet Returordning for plastemballasje – innsamling fra husholdningene? Returordning for farlig avfall – tilbake til rød kasse? Nye oppsamlingsløsninger med nedgravde løsninger Videreutvikling av hytterenovasjonsordningene – estetikk, servicenivå og gjenvinningsgrad Årlig statusrapport til politisk behandling i kommunene om gjennomføringen av avfallsplanen

4 4 Avfall Sørs anlegg - beliggenhet

5 Sammensetning husholdningsavfall Avfall Sør 2009, tonn/år

6 Hva er egentlig farlig avfall : Farlig avfall er definert som: ”avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr” lånt fra Veolia sin brosjyre om farlig avfall.

7 1994 Miljøstasjoner som stod utplassert ved bensinstasjoner. 1995Rød kasse ble utdelt til alle husstander 1999Miljøstsjonene ble avviklet 2003Små elektro ble samlet inn samme farlig avfall I rød kasse 2007Slutt på henteordning av rødkasse 2008Ny gjenvinningsstasjon ble åpnet vest for Kristiansand Farlig avfall milepæler.

8 Miljøstasjoner 1994 - 2000 To stk. Miljøstasjoner som stod utplassert ved bensinstajoner. Ble i begynnelsen “ drevet “ av ansatte ved stasjonen ved at alle mottak ble registrert. Bensinstasjonsforeningen ville ikke drive miljøstasjonene på gunn av uavklart ansvarsforhold. Miljøstasjonene var da uten oppsikt en periode. Til slutt ble stasjonene fjernet etter ønske fra Bensinstasjonsforeningen ?

9 Rød Kasse 1995 - 2008 I 1995 ble Kristiansand en del av Kildesorteringsprosjektet og innsamling av farlig avfall hos husholdningene ble et satsningsområde. Det ble avholdt anbudkonkuranse og mange rare kasser ble tilbudt. Valget falt til slutt på en Rød plastkasse med innstruksjoner på lokket. 50000 tusen kasser ble kjøpt og delt ut til alle husstander i Kristiansand kommune. De røde kassene ble en umiddelbar suksess og mengdene med innsamlet farlig avfall ble fordoblet fra det ene året til det andre. I 2003 kunne abonnentene også levere små elektro i rød kasse. I 2007 ble henteordning med rød kasse avsluttet

10 Innsamling av rød kasse

11 Farlig avfall i Kristiansandsregionen (tonn innsamlet per år)

12 Farlig avfallsmengder 1994-2009

13 Oppsummering etter 16 år Miljøstasjoner på bensinstasjoner farlig – måtte avvikle Rød kasse har hjulpet til å sette fokus på farlig avfall Informasjon må følges opp kontinuerlig Opphør i fast informasjon – umiddelbar reduksjon av mengdene Vi vurderer nå å gjeninnføre rød kasse i alle kommunene

14


Laste ned ppt "Farlig avfalls konferansen 2010. Farlig avfall fra husholdningene – en kommunal innsamlers bekjennelser Avd.ing. John S. Kleivset Avfall Sør AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google