Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

08.05. 2002Regnskap 1. kvartal 20021 Ved adm.dir. Are Skindlo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "08.05. 2002Regnskap 1. kvartal 20021 Ved adm.dir. Are Skindlo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap 1. kvartal Ved adm.dir. Are Skindlo

2 Regnskap 1. kvartal Dette er Steen & Strøm ASA ANTALL ANSATTE 154 KJØPESENTRE 16 egeneide kjøpesentre 14 kjøpesentre administreres UTVIKLING Metro/Maxi, Lørenskog Farmandstredet, Tønsberg + en rekke mindre prosjekter ANNET Oslo Havnelager Aksjer i Storebrand og Gresvig ANTALL ANSATTE 45 KJØPESENTRE 15 kjøpesentre administreres for Danica UTVIKLING Field’s, København Galleri Bruun’s, Århus ANNET Aksjer i Foras AS ANTALL ANSATTE 14 KJØPESENTRE 3 egeneide kjøpesentre 2 deleide kjøpesentre UTVIKLING Hyllinge, Helsingborg Partille, Göteborg Õverby, Trollhättan Skandinavias ledende kjøpesenterselskap - 51 kjøpesentre under eie og forvaltning - Flere store kjøpesenterprosjekter under utvikling

3 Regnskap 1. kvartal Strategi Steen & Strøm ASA har som mål å sikre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning på investert kapital. Det er derfor selskapets mål å oppnå best mulig utvikling i verdijustert egenkapital. Forretningsideen er å eie, utvikle og administrere ledende kjøpesentre lokalisert i attraktive handelsområder i Skandinavia.

4 Regnskap 1. kvartal Agenda 2. Regnskap 3. Virksomhetsområder 1. Strategi

5 Regnskap 1. kvartal Detaljhandelsomsetningen Husholdningene ser i år ut til å få en meget sterk vekst i sine disponible inntekter etter skatt. DnB Markets anslår at veksten i realdisponibel inntekt vil utgjøre 4,8 prosent i år, som følge av høy lønnsvekst, lav inflasjon samt skattelette. Det forventes at denne økningen vil gi seg utslag i fortsatt vekst i detaljhandelen.

6 Regnskap 1. kvartal Omsetning i S&S kjøpesentre Gjennomsnittlig omsetningsvekst på ca 4,5% pr. år. Omsetningsvekst i 1. kvartal 2002 på 3,6 % (sesongjustert 4,2%)

7 Regnskap 1. kvartal Kvartal 2002 i korte trekk Konsernets kjøpesenterportefølje utvikler seg fortsatt positivt, med god vekst både i omsetning og leieinntekter. Omsetningen for kjøpesentre eiet og administrert i Norge har økt med 3,6 % (sesongjustert 4,2%) Brutto leieinntekter har økt med 7,0% (sammenlignbart ca. 4,0%) Driftsresultatet på våre kjøpesentre i Norge er økt med 9,0% Utleiegraden er 97,5% (97,0% ) Driftskostnader eks. avskrivninger utgjorde 12,6% (14,3% ) Kjøp av Stavanger Storsenter Salg av Bryggerikvartalet

8 Regnskap 1. kvartal Resultatregnskap 1. Kvartal 2002

9 Regnskap 1. kvartal Resultat pr. virksomhetsområde De ulike virksomhetsområdene viser netto leie etter avskrivninger fra egne kjøpesentre i tillegg til netto honorarinntekter fra forvaltning og utviklingsvirksomhet. Fall i inntekter og resultat skyldes endret prinsipp for inntektsføring på egne prosjekter. Dette gir ingen konserneffekt, da interne fortjenester elimineres. Inntekter fra annen virksomhet og elimineringer består av morselskapets virksomhet, Oslo Havnelager, resultatet fra de egeneide driftsselskapene og elimineringer av internfortjeneste mellom virksomhetene i konsernet.

10 Regnskap 1. kvartal Balanse pr Bokført EK-andel utgjorde pr ,2% (31,7%)

11 Regnskap 1. kvartal Agenda 2. Regnskap 3. Virksomhetsområder 1. Strategi

12 Regnskap 1. kvartal Steen & Strøm Norge Kjøpesentre Driftsresultatene i ”Kjøpesentre” er fratrukket avskrivninger med h.h.v. NOK 21,2 mill. og NOK 21,0 mill. i 1. kvartal 2002 og 1. kvartal Brutto leieinntekter har økt med ca. 4,0 %. Driftskostnadene utgjorde 12,6% av leieinntektene (14,3%). Netto leieinntekter har økt med ca. 7,8 %. Utleiegraden er utgjorde 97,5 % (97,0%) Forvaltning og utvikling I 1kv utgjorde driftsinntektene NOK 11,2 mill. Beløpet fordeler seg med NOK 9,2 mill. på forvaltning og NOK 2,0 mill. på utvikling. Tilsvarende fordeler driftsresultatet på NOK 0,4 mill. seg med NOK -0,1 mill. og NOK 0,5 mill.

13 Regnskap 1. kvartal Omsetningsutvikling – eide og forvaltede sentre i Norge Sesongjustert utgjør økningen 4,2% sammenlignet med fjoråret.

14 Regnskap 1. kvartal Kjøpesentre – brutto leie Tall i NOK mill.

15 Regnskap 1. kvartal Steen & Strøm Danmark Forvaltning og utvikling I 1kv utgjorde driftsinntektene NOK 11,2 mill. Beløpet fordeler seg med NOK 6,6 mill. på forvaltning og NOK 5,5 mill. på utvikling. Tilsvarende fordeler driftsresultatet på NOK 0,2 mill. seg med NOK 0,2 mill. og NOK 0,0 mill. SST Danmark forvalter 16 kjøpesentre, hvorav 15 tilhører forsikringsselskapet Danica. Galleri Bruun’s Prosjektet er igangsatt og forventes ferdigstilt i oktober Pr var det investert NOK 414 mill. i prosjektet. Field’s Prosjektet er igangsatt og forventes ferdigstillt i april Pr hadde vi investert NOK 210 mill. i prosjektet.

16 Regnskap 1. kvartal Steen & Strøm Sverige Kjøpesentre Under kjøpesentre i Sverige er medtatt Torp (100%), Mantorp (100%) og Vestre Torp (100%). Resultatandeler relaterer seg til våre eierandeler i Marieberg (50%) og A6 (10%). Avskrivningene på kjøpesentrene utgjorde NOK 1,7 mill. i 1kv og NOK 0,5 mill. i 1. kv Forvaltning og utvikling I 2001 utgjorde driftsinntektene NOK 3,3 mill. Beløpet fordeler seg med NOK 1,7 mill. på forvaltning og NOK 1,6 mill. på utvikling. Tilsvarende fordeler driftsresultatet seg på NOK -2,8 mill. seg med NOK -1,4 mill. og NOK -1,4 mill. Kjøpesenterprosjektet Hyllinge går etter planen, med byggestart medio 2002 og åpning ultimo 2003.

17 Regnskap 1. kvartal Inntekter fra annen virksomhet og elimineringer Dette virksomhetsområdet består av morselskapets virksomhet, Oslo Havnelager, resultatet fra de egeneide driftsselskapene og elimineringer av internfortjeneste mellom virksomhetene i konsernet Driftsresultatet fra annen virksomhet og elimineringer består av følgende resultatelementer i 1.kvartal 2002 : Morselskapet NOK 0,8 mill. (2,5 mill.) Oslo Havnelager før avskr. NOK 10,8 mill. (9,0 mill.) Avskrivninger NOK -6,9 mill.(-6,3 mill.) Elimineringer NOK 1,3 mill. (-8,5 mill.) Øvrige selskaper NOK 10,2 mill. (0,8 mill.) Sum NOK 16,2 mill. (-2,5 mill.)

18 Regnskap 1. kvartal Prosjektoversikt UTVIKLINGS- SST’S SST’S INVEST. STARTFERDIG- PROSJEKT ANDEL INVEST. PR ÅRSTILLELSE Norge Metro/Maxi 100% Farmandstredet 100% Danmark Field’s 50% Galleri Bruun’s 100% Sverige Partille 100% Øverby 100% Hyllinge 100% Beløp i NOK mill.

19 Regnskap 1. kvartal Finansielle forhold Steen & Strøm har 17,5 mill. aksjer i Storebrand ASA (6,3%). Steen & Strøm har 2,4 mill. aksjer i Gresvig ASA (31,4%). I tillegg har vi deltatt i ansvarlig konvertibelt obligasjonlån stort NOK 120 mill. i Gresvig ASA hvorav vi tegnet oss for 4,5 mill. obligasjoner for til sammen NOK 45 mill. Lånet har en løpetid på 2 år, og kan på ulike tidspunkter konverteres til aksjer til kurs NOK 10,0 pr. aksje. Netto rentebærende gjeld utgjorde pr NOK mill. Ca. 30% av låneporteføljen er knyttet opp med langsiktige fastrenteavtaler. Konsernets fri likviditet utgjorde pr NOK 315,1 mill.

20 Regnskap 1. kvartal Oppsummering 1. kvartal 2002 Sammenlignbare netto leieinntekter økte med ca. 4,2 % fra 1 kv til 1 kv Justert for prisstigningen utgjør realveksten ca. 2,5 %. På kjøpesenterporteføljen utgjorde egenkapitalavkastningen ca. 24,0 % p.a.


Laste ned ppt "08.05. 2002Regnskap 1. kvartal 20021 Ved adm.dir. Are Skindlo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google