Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rovviltforvaltning – Aust-Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rovviltforvaltning – Aust-Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rovviltforvaltning – Aust-Agder
Mykland Per Ketil Omholt Viltforvalter Fylkesmannen i Aust-Agder

2 Hva styrer rovviltpolitikken?
Storting og regjering legger føringer: St. meld. nr. 15 (2003 – 2004) Rovvilt i norsk natur. Naturmangfoldloven (overtatt for deler av viltloven) Viltloven Rovviltforskriften Dyrevernloven Rovdyrforliket 2011 + +

3 Regionale rovviltnemder:
Aust-Agder er i region 2 med Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Medlemmene av nemda er fylkespolitikere fra de representerte fylkene: Jørund A. Ruud (Ap, leder, Telemark) Knut A. Austad (Sp, Aust-Agder) Gunn Marit Helgesen (H, Telemark) Unni Hanson (Frp, Vestfold) Anne Sandum (Ap, Buskerud)

4 Generelt om fellingsregimer:
Kvotejakt: ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart (nml § 16 og viltloven §9). Kvote fastsettes av offentlig myndighet. Lisensfelling: en skademotivert felling, hvor et bestemt antall individer av en viltart kan felles med hjemmel i nml § 18. Skadefelling: skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv (kongeørn i spesielle tilfeller) for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på bufe (nml § 18) Nødverge: Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person og under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe (nml § 17). I tillegg kan gaupe og jerv avlives når det anses påkrevd for å fjerne en umiddelbar og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris (rvf. § 13a)

5 Hva gjør rovviltnemndene?
- årlig kvote for betinget skade-felling for gaupe, jerv, ulv og bjørn i regionen (hvis bestanden er over bestandsnivået for regionen) - årlig kvote for kvotejakt for gaupe og lisensjakt for jerv, ulv og bjørn i regionen Forvaltningsplan for rovdyr differensiert forvaltning detaljerte retningslinjer for bruk av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak

6 Differensiert forvaltning
Mål for vår region: 12 ynglinger av gaupe Ingen nasjonale mål for antall årlige ynglinger av jerv, bjørn og ulv. Må tolerere streifdyr av bjørn, ulv og jerv i kortere perioder.

7 Hva gjør Fylkesmannen? fatter vedtak om skadefellingstillatelse på bjørn, jerv, ulv og gaupe innenfor fastsatt kvote i perioden 1.6 – Fatter vedtak om skadefellingstillatelse på kongeørn. administrasjon av kvotejakt, lisensfelling og skadefelling behandler søknader og tildeler midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak behandler søknader og fatter vedtak om erstatning for tap av sau drept av rovvilt

8 Utfordringen er å balansere riktig:

9 Kadaver undersøkt av SNO i 2013

10

11 Ulv på Agder

12 Betydning for viltet:


Laste ned ppt "Rovviltforvaltning – Aust-Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google