Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Klima- og miljødepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klima, miljø, utmarksforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Klima- og miljødepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klima, miljø, utmarksforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Klima- og miljødepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klima, miljø, utmarksforvaltning - et viktig samspill Lars Andreas Lunde USS landsmøte, Trondheim 24.april 2014

2 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside med bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 2 Foto: Marianne Gjørv Våre barn skal arve kloden Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014

3 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 3 Foto : Norsk polarinstitutt Klima, miljø, utmarksforvaltning Må redusere klimautslipp i alle sektorer 24. april 2014

4 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning HUSK: krediter fotografom det brukes bilde Foto: Eivind Marienborg 4Klima, miljø, utmarksforvaltning NOU 2013: 10 – Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester 24. april 2014

5 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: 1 utfallende bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klima, miljø, utmarksforvaltning5 Levende lokaldemokrati – lokal forvaltning Foto: Eivind Faldet 24. april 2014

6 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 6 Foto: Marianne Gjørv Foto: Bente Rønning Klima, miljø, utmarksforvaltning Foto:SNO Foto: Bjørn Klauer Styrket forvaltning av verneområdene Tydeligere rollefordeling God lokal forankring, også blant grunneiere Foto: Asbjørn Børset 24. april 2014

7 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 24. april 20147 Viewpoint Snøhetta Tilrettelegging for bruk i verneområdene Kommunene skal få større mulighet til å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet - også innenfor vernede områder Foto: diephotdesigner.de Foto: Tormod Amundsen Foto: Heidi Ydse Klima, miljø, utmarksforvaltning

8 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Nasjonalparker som merkevare En strategi for å bygge opp nasjonalparkene som merkevarer skal utvikles i 2014 Besøksstrategier for fire piloter: Jotunheimen, Rondane, Varangerhalvøya og Hallingskarvet 24. april 20148 F oto: Heidi Ydse Foto: Asbjørn Hagen nasjonalpark Øvre Dividal Nasjonalpark Fuglekikking Varanger Foto: Tormod Amundsen Foto: Ingunn Iversen Klima, miljø, utmarksforvaltning

9 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 9 Foto: Tom Hellik Hofton Frivillig skogvern styrkes Positiv til lokale initiativ til andre nye verneforslag forutsatt: -Lokalpolitisk enighet og forankring -Oppfylling av naturmangfoldlovens faglige krav Fortsatt behov for nytt vern Klima, miljø, utmarksforvaltning Foto: Tom Hellik Hofton Foto: Øystein Paulsen 24. april 2014

10 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 10 Foto: Marianne Gjørv Forsøket er innenfor rammen av forsøksloven Forutsetter god demokratisk prosess i lovarbeidet Motorferdsel i utmark – forsøksordning med snøscooterløyper USS landsmøtet 2014

11 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Største konfliktområde: Rovvilt Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og søke å redusere konfliktnivået. 11 Klima- og miljødepartementet Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014

12 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside med bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Todelt målsetting – rovvilt og beitedyr 12 Foto: Marianne Gjørv Foto: Lars Gangås Den todelte målsettingen og prinsippet om geografisk differensiert forvaltning ligger til grunn for rovviltforvaltningen Klima- og miljødepartementet Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014

13 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter En tydelig rovviltpolitikk Har styrket rovviltnemndenes rolle ved færre overprøvinger Høy beredskap for å sikre at uttak av rovdyr gjennomføres, for å redusere konfliktnivået Nær dialog med rovviltnemndene Anker ikke Krokann-dommen Saksbehandlingsfrister Nytt bestandsmål for ulv 24. april 2014Klima, miljø, utmarksforvaltning 13

14 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside med bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 14 Møte med nemnds- lederne i desember 2013 Eget brev fra nemndslederne Representantforslag 23 S (2013-2014) Seminar med nemndene 2. juni Foto: Lars Gangå s Klima- og miljødepartementet Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014 Henvendelse fra Stortinget og brev fra rovviltnemndene

15 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside med bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde 15 Foto: Erling Maartmann Avklaringer med Sverige og sak for Stortinget om bestandsmål for ulv Klima- og miljødepartementet Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014

16 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside med bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Forvaltningsområdet for ynglende ulv Foto: Øyvind Andreassen (k) Evaluering av ulvesonen 53 høringsuttalelser 16 Klima- og miljødepartementet Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014

17 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder 17 Foto: Marianne Gjørv Klima- og miljødepartementet Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014

18 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Krokann-dommen Dommen ble ikke anket Krokann, og ni andre, får sine saker vurdert på nytt av forvaltningen Dommen innebærer en tydelig plikt for forvaltningen til å vurdere og begrunne andre tapsårsaker enn rovdyr ved saksbehandlingen, når slike forhold har betydning for utfallet. Dommen betyr ikke at alt tap ut over det såkalte normaltapet skal erstattes som rovdyrtap i områder med rovdyr 18 Klima- og miljødepartementet Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014

19 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Erstatningsordningen 19 Klima- og miljødepartementet Et utvalg leverte en rapport i 2011, med forslag om justeringer i dagens ordning Forslag til endring i forskrift sendt på høring oktober 2013, med frist i januar 2014 Vil avklare saken før beitesesongen starter Klima, miljø, utmarksforvaltning24. april 2014

20 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klima, miljø, utmarksforvaltning20 Foto: Øivind Dannevig Kommunene er viktige medspillere 24. april 2014


Laste ned ppt "Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Klima- og miljødepartementet HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Klima, miljø, utmarksforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google