Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anna-Lena Østern, NTNU 15.4. 2013 Hamarseminaret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anna-Lena Østern, NTNU 15.4. 2013 Hamarseminaret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anna-Lena Østern, NTNU 15.4. 2013 Hamarseminaret

2 Hvordan utvikle kompetanse i forskningsformidling?

3 Det er nødvendig ha noe å formidle, og det er nødvendig å trene

4 * Å skille at det kreative og det kritiske * Å stimulere kreativitet * Å utvikle produktive skriveritualer

5 * Min idé artikuleras och gir mening

6 * Ideene flommer * Nye forbindelser oppdages * Jeg ser konsekvenser * Jeg trekker konklusjoner

7 * Jeg prøver å gjøre ideene kommuniserbare til lesere/lyttere

8 * Jeg tar et steg tilbake og ser mine ideer utenfra. * Jeg skriver fulle setninger. * Jeg skriver ut det leseren trenger å vite for å forstå konklusjonen.

9

10 * Hvordan skaper du en omgivelse for deg- hvor kreativitet kan trives?

11 * Planere inn tid; gjør avtale med deg selv. * Planere rom * Utvikle skriveritualer: regularitet og forutsigbarhet

12 * Friskriving («freestyle approach») * Fokusert skriving («focused approach»)

13 * Hvilke er dine skriveritualer? * Hvilke er dine tid- og rom-arrangementer for skriving?

14 * For å kunne kommunisere din kunnskap til andre * Hvem taler du til? * Hva vil du si? * Hvordan vil du si det?

15 * Ny innsikt * Bygger på eksisterende kunnskap og er brukbar for fremtidig forskning * Må være tilgjengelig for andre forskere * Må være vurdert av fagfeller

16 Kunnskapsdimensjon Verdidimensjon VennligFiendtlig Ekspert Publikum

17

18

19 Fagtekst skrevet i populærvitenskapelig sjanger 4=2+2

20

21

22 * Vem, * hva, * når, * hvor, * hvordan, * hvorfor * Tema (topic) er ikke nok * Problemformuleringen avgrenser

23 Essensen i akademisk skriving er å finne et forskningsspørsmål/en problemformulering og et svar på spørsmålet – sammen utgjør disse to forfatterens kjerneargument

24 * Deskriptive * Analytiske * Prediktive * Problemløsende * Teoretiske spørsmål

25 * Formuler din problemstilling på en måte som passer de fem ulike typene av spørsmål

26 * Finn kjerneargumentet- hvor vil du hen?

27 * Abstract * Introduksjon * Metode * Resultat * Og * Diskusjon

28 * Forklar hvordan ditt forskningsspørsmål er relevant i en akademisk diskurs * Hvilken diskurs * Hvilket kunnskapshull * Hvordan din forskning fyller (en del) av hullet

29

30 * Mest betydningsfulle resultat

31 * Hva betyr dette svaret for den forskningsdrøftingen generelt

32

33

34

35


Laste ned ppt "Anna-Lena Østern, NTNU 15.4. 2013 Hamarseminaret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google