Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

◦ å være analytisk ◦ å være kritisk ◦ å strukturere teksten logisk ◦ å utvikle en sentral problemstilling i en tekst ◦ å utvikle argumentasjon ◦ å underbygge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "◦ å være analytisk ◦ å være kritisk ◦ å strukturere teksten logisk ◦ å utvikle en sentral problemstilling i en tekst ◦ å utvikle argumentasjon ◦ å underbygge."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ◦ å være analytisk ◦ å være kritisk ◦ å strukturere teksten logisk ◦ å utvikle en sentral problemstilling i en tekst ◦ å utvikle argumentasjon ◦ å underbygge argument ◦ å binde sammen empiri og teori ◦ å dra en konklusjon ◦ å bruke korrekt terminologi ◦ å bruke primærtekster ◦ å bruke sitat ◦ å dokumentere kilder ◦ å tolke materiale ◦ å utrykke egne meninger og underbygge dem

3 TankeskrivingPresentasjons- skriving Formål ”Tenke med pennen” Få ideer Utforske, prøve Utvikle ideer Klargjøre vage tanker Forklare noe til deg selv Kommunisere Presentere Framstille Forklare noe til andre Karakteristiske trekk Kreativ tenkning Teksten orientert mot skriver Prosessen er viktigst Kritisk analytisk tenkning Mottakerbevisshet Teksten orienter mot leser Produktet er viktigst Mottaker Du selv, medstudenter i skrivegruppe Lærer som dialogpartner Utenforstående ”Offentligheten” Lærer som evaluator/sensor Språk Personlig språk Ikke vekt på det formelle Formelt språk Korrekt Sjanger (eks.) Tenketekst, notat, logg, Fagdagbok, førsteutkast Fagoppgave, rapport, artikkel, eksamensoppgave, osv. (Modell inspirert av Dysthe & Hoel, 2000)

4 1. Førskrivingsfasen: idéarbeidet •Skriving under lesing: notater, referat, kommentarer •Fri skrivning og skisser •Stikkord, tankekart og visualisering •Planer: grovdisposisjon og arbeidsplan 2. Skrivefasen: tankeframstilling (skriverbasert) •Første utkast •Første respons

5 3. Omskrivingsfasen: redigeringen (leserbasert) •Veiledning •Forbedring og utvikling 4. Ferdigstillingsfasen: korrigeringen •Mottakerlesning •Korrektur

6 Et skivepedagogisk miniverkstedet som gir dere (og meg) noen enkle og allment nyttige verktøy for skrivetrening, tekstutvikling og for startfasen av skrivearbeidet.

7 1. Friskriving 2. Hovedbudskap 3. Spørsmål 4. Alternative spørsmål 5. Diskuter og vurder 6. Velg 7. Forklar Hver av disse deløvelsene er i seg selv en liten vending, en liten skrivestrategi – og dermed er hele øvingssettet et slags sammenleggbart lommeverktøy.

8  Skriv fem setninger; 1 først én setning med hovedbudskapet du vil bruke 2,3,4Deretter nevner du 1-2-3 moment som underbygger det; hvert moment sin setning 5Avslutt med å lage én setning som sammenfatter  Og så kan du utvide hver av de fem setningene til et avsnitt  Og så har du en femavsnitts skisse, med begynnelse – midte – slutt

9 ◦ ”Det jeg først og fremst ville få sagt, var at…” ◦ Les igjennom det du har skrevet igjen, finn den biten du er mest fornøyd med. Prøv å finne ut hvorfor du er mest fornøyd med denne biten. ◦ Skrive fem setninger; først hovedbudskapet du vil bruke, deretter 1-2-3 moment som underbygger det. ◦ Avslutt med å lage en setning som sammenfatter. ◦ Utvid hver av de fem setningene til et avsnitt: så har du en femavsnitts skisse, med innledning – hoveddel – avslutning.

10 Alle fem begynner med Presentasjon og avsluttes med Sammenfatning 1. Argumenterende •For det 1., For det 2., For det 3. 2. Fortellende •Først, Så, Til slutt 3. Tematiserende •På den 1, På den 2., På den 3. 4. Drøftende •For, Imot, Drøft 5. Sammenlignende •Slik er det, Som om, Likt/Ulikt

11  Hørt denne før? ◦ På høgskolen skriver vi ikke norsk-stil…  Greit, men hva gjør vi da?  sjanger, genre, art, slag; type; især brukt om forskj., mer el. mindre typiske områder innen en kunstart, preget av en bestemt smak, stil el. teknikk. Innen litteraturen taler man f.eks. om epikk, lyrikk og dramatikk som de tre hovedsjangrer (www.caplex.no)

12 Den vitenskapelige sjangeren – en definisjon  Dokumentasjon ◦ av en undersøkelse ◦ av et faglig relevant problem ◦ ved bruk av fagets teorier og metoder ◦ med formål om å overbevise  andre fagfolk  om riktigheten av undersøkelsens resultater og konklusjon ◦ i en framstilling som er akseptabel i det faglige diskursfellesskapet (diskurs, drøfting, diskusjon; logisk sammenhengende tankeutvikling. Kilde: www.caplex.no) (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, s. 17ff).www.caplex.no

13  Vitenskap, et annet ord for å skape viten  Og ja, deres skal skrive en vitenskapelig orientert oppgave (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

14 ◦ Undersøkende virksomhet som forbinder  faglige prinsipper (teori og metode) og  spesifiserte, konkretiserbare, kontekstualiserte fenomener og krever  presisjon i begreper  begrunnelse for oppgaveforfatterens ”handlinger” ut fra undersøkelsens formål  eksplisittisering av de viktigste forhåndsantakelser og framgangsmåter  dokumentasjon (Grenness, 2001; Rienecker & Stray Jørgensen, 2013)

15 1)Undersøkelsens oppgavespørsmål (problemformulering): Hva spør du om? 2) Undersøkelsens faglige formål, ev. bruk: Hvorfor spør du? 3) Undersøkelsens empiri, stoff, data, fenomen: Hva spør du på bakgrunn av? 4) Undersøkelsens redskaper – teori, begreper, faglige metoder: Hva spør du med? 5) Undersøkelsesmetoden/ framgangsmåten Hvordan spør du? (Rienecker & S. Jørgensen, 2013, s. 26ff)

16 2) Konklusjon (svaret på problemformuleringen) 3) Dokumentasjon av konklusjonen 4) Undersøkelsesmetoden 1) Faglig kontekst for oppgavens argumentasjon (eks. tema, prob.form) 5) Diskusjon og metodekritikk (Modell inspirert av Rienecker & S. Jørgensen, 2013, s. 242)

17  Hva er hovedpåstanden i oppgaven din, det vil si hva ender du opp med å konkludere med? ◦ ”Jeg hevder at…”  Hvor gjelder påstanden din? ◦ ”Jeg avgrenser den til…”  Hvilken dokumentasjon tok du med? ◦ ”Jeg har følgende…”  Hva binder sammen konklusjon og påstand? ◦ ”Det gjør følgende prinsipp…eller metode…”  Men hva med…? ◦ Det kan jeg imøtekomme …for det 1., 2. og 3…”  Men hva hvis? ◦ ”Poenget mitt er gyldig så lenge…”  Finnes det overhodet ingen problemer her? ◦ ”Jeg må innrømme at…” (Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, kap 11, s 245)

18  En tilnærming: Skriv konklusjonen – still så spørsmålet som konklusjonen svarer på  Skriv i 10 minutter (uten å stoppe!) om det du synes er det mest ”brennende temaet/spørsmålet”. Ev. om hva du i det minste har lyst til å si i løpet av oppgaven, eller om hva du har observert om det du vil undersøke.  Deretter: ”Det jeg først og fremst ville få sagt, var at…”  Så: Hvis du skulle levere om 24 timer – hva tror du at du ville konkludere med? Hva er poenget ditt, har du forklaringer på observasjonene dine, er det mulige sammenhenger mellom observasjonene dine, osv.?  Til slutt: Skriv så spørsmålet som konklusjonen er et svar på  Problemformuleringen

19  Deretter: Fyll ut hele oppgavens pentagon: ◦ Observasjon: Hva har du sett i praksis/litteraturen? ◦ Undring: Hva slags faglig relevant problem er observasjonen din uttrykk for (hvordan kan det ha seg at X?) ◦ Faglig formål med å få undersøkt problemet – i hvilke faglige kontekster vil en ”løsning” på problemet kunne brukes? ◦ Egentlig problemformulering – hvordan kan du forklare, tolke, argumentere for, foreslå, tilrettelegge, sette opp, vurdere, osv. xxx-stoff med yyy-systematikk (teorier og metoder)? ◦ Materiale som skal undersøkes ◦ Begreper, teorier og metoder som eventuelt kan brukes ◦ ”Veien om hva” mot svaret på problemformuleringens spørsmål, mao: Hvordan har du tenkt å gjennomføre undersøkelsen (framgangsmåte) og forklare resultatene ved hjelp av forklaringsmodeller, teorier og faglige metoder? ◦ (Se pentagon i Rienecker & Stray Jørgensen, 2013, s. 26ff).


Laste ned ppt "◦ å være analytisk ◦ å være kritisk ◦ å strukturere teksten logisk ◦ å utvikle en sentral problemstilling i en tekst ◦ å utvikle argumentasjon ◦ å underbygge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google