Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er lesing? Lesing som grunnleggende ferdighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er lesing? Lesing som grunnleggende ferdighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er lesing? Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing =Avkoding * Forståelse Stadiene i leseutviklingen Automatisk avkoding

2

3 gul brun rød svart blå grønn brun gul grønn blå brun gul blå grønn rød lilla sort blå grå sort blå grå sort gul brun rød svart blå brun gul grønn blå brun gul blå

4 Hva gjør vi når vi leser? Avkoder og omkoder Lager bilder
Fyller med erfaring Lager sammenhenger Vi lager inferenser - fyller hullene så godt vi kan Kontrollerer egen forståelse Justerer ved nye opplysninger

5 Lesing er delferdigheter
Kunnskap om verden Kunnskap se seg selv som leser Førforståelse av tekst Kunnskap om tekst Sjangerkunnskap Tekststruktur Tekstbinding Syntaks Ordforråd Semantikk Ortografi Morfologi Fonologi Bokstavgjenkjenning Språklig bevissthet

6 Ordforråd Stort ordforråd - God leseforståelse?
Lære barn flere ord – Gode lesere?

7

8 Matteuseffekten Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."

9 Implikasjoner for undervisning
Ord er en del av en kunnskapsstruktur som eleven må lære Ordkunnskap + kunnskap om temaet Nye ord må knyttes sammen med ord en kan fra før og kunnskap en har Ved nye emner, må ordforrådet undervises eksplisitt.

10 2 Undervise i begrepslæring og forståelsesstrategier samtidig med bruk av nye tekster Finne fram til ord som er viktige for forståelsen Modellering viktig Lære elevene å overvåke egen ordforståelse Knyttnevetekst Merkepenn Bruke mange anledninger til å snakke om ord

11 Lag mange muligheter til å lære nye ord- bruk skoletekstene
Lære av kontekst Informasjon i ordet? Lære elevene til å undres Prefiks (misforstå, misvise, mistolke, mistillit, mistanke) Suffiks (tankeløs, verdiløs) Humidator

12 Forkunnskap Den viktigste enkeltfaktoren for forståelse
Styrker evnen til å gjøre inferenser og trekke slutninger Viktig for: Hva en forstår Hvordan en organiserer kunnskap Hva en husker Les i LESENØKKELEN artikkelen til Ivar Bråten

13 Struktur – arbeidsminne Strategier Bearbeide leseopplevelsen
Førlesing Metakognisjon Metakognitive ferdigheter Metakognitive spørsmål Struktur – arbeidsminne Strategier Før- under - etter lesing Bearbeide leseopplevelsen tenke, snakke, lytte ,skrive reflektere Motivasjon


Laste ned ppt "Hva er lesing? Lesing som grunnleggende ferdighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google