Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er lesing? Hva er lesing? Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing =Avkoding * Forståelse Lesing =Avkoding * Forståelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er lesing? Hva er lesing? Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing =Avkoding * Forståelse Lesing =Avkoding * Forståelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er lesing? Hva er lesing? Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing =Avkoding * Forståelse Lesing =Avkoding * Forståelse Stadiene i leseutviklingen Stadiene i leseutviklingen Automatisk avkoding Automatisk avkoding

2

3 gul brun rød svart blå grønn brun gul grønn blå brun gul blå grønn rød lilla sort blå grå sort blå grå sort gul brun rød svart blå brun gul grønn blå brun gul blå

4 Hva gjør vi når vi leser? Avkoder og omkoder Avkoder og omkoder Lager bilder Lager bilder Fyller med erfaring Fyller med erfaring Lager sammenhenger Lager sammenhenger Vi lager inferenser - fyller hullene så godt vi kan Vi lager inferenser - fyller hullene så godt vi kan Kontrollerer egen forståelse Kontrollerer egen forståelse Justerer ved nye opplysninger Justerer ved nye opplysninger

5 Lesing er delferdigheter Kunnskap om verden Kunnskap om verden Kunnskap se seg selv som leser Kunnskap se seg selv som leser Førforståelse av tekst Førforståelse av tekst Kunnskap om tekst Kunnskap om tekst Sjangerkunnskap Sjangerkunnskap Tekststruktur Tekststruktur Tekstbinding Tekstbinding Syntaks Syntaks Ordforråd Ordforråd Semantikk Semantikk Ortografi Ortografi Morfologi Morfologi Fonologi Fonologi Bokstavgjenkjenning Bokstavgjenkjenning Språklig bevissthet Språklig bevissthet

6 Ordforråd Stort ordforråd - God leseforståelse? Stort ordforråd - God leseforståelse? Lære barn flere ord – Gode lesere? Lære barn flere ord – Gode lesere?

7 Ordforråd Leseforståelse Lesemengde

8 Matteuseffekten Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har." Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."

9 Implikasjoner for undervisning Ord er en del av en kunnskapsstruktur som eleven må lære Ord er en del av en kunnskapsstruktur som eleven må lære Ordkunnskap + kunnskap om temaet Ordkunnskap + kunnskap om temaet Nye ord må knyttes sammen med ord en kan fra før og kunnskap en har Nye ord må knyttes sammen med ord en kan fra før og kunnskap en har Ved nye emner, må ordforrådet undervises eksplisitt. Ved nye emner, må ordforrådet undervises eksplisitt.

10 2 Undervise i begrepslæring og forståelsesstrategier samtidig med bruk av nye tekster Undervise i begrepslæring og forståelsesstrategier samtidig med bruk av nye tekster –Finne fram til ord som er viktige for forståelsen –Modellering viktig –Lære elevene å overvåke egen ordforståelse Knyttnevetekst Knyttnevetekst Merkepenn Merkepenn –Bruke mange anledninger til å snakke om ord

11 Lag mange muligheter til å lære nye ord- bruk skoletekstene Lære av kontekst Lære av kontekst Informasjon i ordet? Lære elevene til å undres Informasjon i ordet? Lære elevene til å undres Prefiks (misforstå, misvise, mistolke, mistillit, mistanke) Prefiks (misforstå, misvise, mistolke, mistillit, mistanke) Suffiks (tankeløs, verdiløs) Suffiks (tankeløs, verdiløs) Humidator Humidator

12 Forkunnskap Den viktigste enkeltfaktoren for forståelse Den viktigste enkeltfaktoren for forståelse Styrker evnen til å gjøre inferenser og trekke slutninger Styrker evnen til å gjøre inferenser og trekke slutninger Viktig for: Viktig for: –Hva en forstår –Hvordan en organiserer kunnskap –Hva en husker –Les i LESENØKKELEN artikkelen til Ivar Bråten

13 Førlesing Førlesing Metakognisjon Metakognisjon –Metakognitive ferdigheter –Metakognitive spørsmål Struktur – arbeidsminne Struktur – arbeidsminne Strategier Strategier –Før- under - etter lesing Bearbeide leseopplevelsen Bearbeide leseopplevelsen – tenke, snakke, lytte,skrive –reflektere Motivasjon Motivasjon


Laste ned ppt "Hva er lesing? Hva er lesing? Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing =Avkoding * Forståelse Lesing =Avkoding * Forståelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google