Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon
Interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

2 Visjon: Kunnskapsdeling for et bedre samfunn
Hoved- styret NKF byggesak Nettverk: 300 kommuner Kurs/kon-feranser NKF bygg og eiendom NKF plan og miljø NKF vann og avløp NKF veg og trafikk Nettverk: 113 kommuner Nettverk: 25 kommuner Kunnskapsdeling! Ja vel, men hvorfor? Jo, fordi vi vil ha et bedre samfunn. I disse ordene ligger ambisjonen om å være noe mer enn en kunnskapsleverandør. Vi skal fortsatt lære opp byggesaksbehandlere i den nye plan- og bygningsloven, vi skal fortsatt ha seminar for ansatte på vegområdet, men også, i større grad enn i dag, forsøke å påvirke de grunnleggende samfunnsstrukturene – selve årsakene til alt som ikke fungerer optimalt. Regionalavdelinger NKF BTV NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

3 Tverrfaglige aktiviteter
Kommunaltekniske fagdager – foreningens hovedarrangement: Hvert 2. år Konferanser, befaringer og årsmøte Informasjon og kommunikasjon: Tidsskriftet kommunalteknikk.no nkfnett.no Messen Miljø & Teknikk: Hvert 3. år (20. gang i 2013) utstillere 5000 besøkende Kurs og konferanser Befaringer NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

4 Hovedmål i strategiplan 2012-2015
KUNNSKAPSLEVERANDØR Vi bidrar til økt kunnskap innen alle kommunaltekniske områder SAMFUNNSAKTØR Vi bidrar til at samfunnsutviklingen baseres på et kommunalteknisk helhetssyn FORENINGEN Vi representerer den ledende og samlende forening på de kommunaltekniske områdene NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

5 Hovedstyret 2012-14 Ole Johan Krog, styreleder Ann-May Berg, nestleder
Audun Roalkvam, styremedlem Anne-Karén Birkeland, styremedlem Kari Myhre Hellem, styremedlem May-Britt Dahl, varamedlem Malvin Bjorøy, varamedlem NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

6 Hovedstyrets ansvar Øverste myndighet mellom årsmøtene Ansvaret for:
Foreningens løpende drift Representasjon utad Samarbeidet med andre organisasjoner Årsmøtene i foreningen Samordning av virksomheten NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

7 NKFs kjerneområder Bygg og eiendom Byggesak Plan og miljø
Vann og avløp Veg og uteområder NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

8 Bygg og eiendom Ivaretas av fagforumet NKF bygg og eiendom
Forumet er Norges ledende innen kommunal bygg- og eiendomsforvaltning Representerer 80 % av kommunal bygningsmasse Utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift Bistår kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

9 NKF bygg og eiendom – viktigste aktiviteter
Nettverks- og temagrupper med over 300 kommuner Kurs og konferanser Artikler i tidsskriftet og på nett Videreutvikling og drift av IK-bygg Utredninger, kartlegginger og høringsinnspill NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

10 Byggesak Ivaretas av fagforumet NKF byggesak
Forumet er Norges ledende innen byggesak i kommunene Representerer 70 % av landets kommuner Utgjør et betydelig kompetansemiljø Bistår kommunene i å profesjonalisere saksbehandlingen NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

11 NKF byggesak - viktigste aktiviteter
Nettverksgrupper med over 300 kommuner Kurs og konferanser Artikler i tidsskriftet og på nett Temahefter Utvikling og drift av PBL-styringsverktøy Fast høringsinstans ved endring av regelverk Representert i Blankettkomiteen og ByggSøk NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

12 Plan og miljø Ivaretas av fagforumet NKF plan og miljø
Forumet representerer de som arbeider innenfor det planfaglige området Bistår kommunene i å profesjonalisere planleggingen Utgjør et betydelig kompetansemiljø Bidrar til at miljøhensyn ivaretas i arealplanleggingen NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

13 NKF plan og miljø – viktigste aktiviteter
Kurs og konferanser (tett samarbeid med NKF byggesak) Artikler i tidsskriftet og på nett Temahefter Dialog med myndigheter og fagmiljøer Erfaringsutveksling gjennom Nordisk plansamarbeid NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

14 Vann og avløp Ivaretas av adm i samarbeidet med hovedstyret
Samarbeidsavtale med Norsk Vann Satsningsområde framover NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

15 Vann og avløp – viktiste aktiviteter
Artikler i tidsskriftet og på nett Kurs og konferanser i samarbeid med Norsk Vann Nettverksgrupper – under oppbygging (foreløpig 25 kommuner med) Messen Miljø & Teknikk domineres av ustillere innen VA NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

16 Veg og uteområder Ivaretas av fagforumet NKF veg og trafikk
Forumet er Norges ledende innen kommunale veger og tilhørende infrastruktur Utgjør et betydelig kompetansemiljø innen kommunal vegforvaltning Bistår kommunene i å profesjonalisere vegforvaltningen NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

17 NKF veg og trafikk – viktigste aktiviteter
Nettverksgrupper med om lag 113 kommuner Kurs og konferanser Artikler i tidsskriftet og på nett Utvikling og drift av vegjusdatabase Utredninger og høringsinnspill NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

18 Regionalavdelinger Arbeider på tvers av de kommunaltekniske fagområdene. Foreningen har fire avdelinger: NKF Buskerud-Telemark-Vestfold NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag Viktigste aktiviteter Generell nettverksbygging Kurs og konferanser NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

19 Tidsskriftet 10 utgaver i året Alle kommunaltekniske fagområder
lesere NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

20 Kommunalteknikk.no Fokus på kjerneområdene Alt om foreningen
Nyheter fra NKF og andre Presentasjon av kurs og konferanser Tidsskriftet i pdf-versjon Nyhetsbrev hver uke NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

21 Diskusjonsforumet nkfnett.no
Fagområder Bygg og eiendom Byggesak Plan og miljø Vann og avløp Veg og uteområder Åpent for medlemmer 2400 brukere Åpnet i 2006 NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

22 Messen Miljø & Teknikk Eies av NKF og KS
Tre dager hvert 3. år – neste gang april 2016 Dekker alle kommunaltekniske områder – i prinsippet, men flest utstillere innen: Vann og avløp Veg og uteområder FDV for bygg og eiendom Arrangementer i tillegg til utstilling: Kurs/konferanser og befaringer Tre hovedkonkurranser Norges beste uterom Norges beste drikkevann Norges beste kommune i vedlikehold av skoler Nøkkeltall for messen i 2013 Den 20. messen 179 utstillere – i hovedsak fra Norge og noen fra Skandinavia og Tyskland 6 300 m2 Mer enn 5 tusen besøkende NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

23 Internasjonalt engasjement
Nordisk samarbeid – Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité (NKS) Sverige: Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen - KT Danmark: Kommunalteknisk Chefforening - KTC Finland: Suomen Kuntatekniikan Yhdistys - SKTY Island: Samtök tæknimanna sveitarfe'laga - SATS Estland: Eesti Kommunaalmajanduse Ühing (EKÜ) Internasjonalt International Federation of Municipal Engineering - IFME Nordisk plansamarbeid (opprettet i 2013, og ivaretas av NKF plan og miljø) Consortium of European Building Control – CEBC (ivaretas av NKF byggesak) NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

24 Administrasjonen Daglig drift
Sekretariatsbistand til fagfora og regionalavd Adm av nettverksgrupper Kurs- og konferanseadm Redaksjon for tidsskrift og nett Adr: Borggata 1, Oslo Tlf: E-post: Nettsted: Fra venstre: Aslaug Koksvik – rådgiver, Kjersti Larsstuen – rådgiver, Torbjørn Vinje – direktør, Astrid Øygard – rådgiver, Elisabeth Leikanger - rådgiver NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907


Laste ned ppt "Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google