Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon Interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon Interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon Interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907

2 Hoved- styret NKF byggesak Nettverk: 300 kommuner Kurs/kon- feranser NKF bygg og eiendom Nettverk: 300 kommuner Kurs/kon- feranser NKF plan og miljø Kurs/kon- feranser NKF vann og avløp NKF veg og trafikk Nettverk: 113 kommuner Kurs/kon- feranser Nettverk: 25 kommuner Visjon: Kunnskapsdeling for et bedre samfunn 2 NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907 Regionalavdelinger NKF BTV NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag

3 Tverrfaglige aktiviteter NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden  Kommunaltekniske fagdager – foreningens hovedarrangement: – Hvert 2. år – Konferanser, befaringer og årsmøte  Informasjon og kommunikasjon: – Tidsskriftet – kommunalteknikk.no – nkfnett.no  Messen Miljø & Teknikk: – Hvert 3. år (20. gang i 2013) – utstillere – 5000 besøkende – Kurs og konferanser – Befaringer

4 Hovedmål i strategiplan NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden KUNNSKAPSLEVERANDØR Vi bidrar til økt kunnskap innen alle kommunaltekniske områder 2.SAMFUNNSAKTØR Vi bidrar til at samfunnsutviklingen baseres på et kommunalteknisk helhetssyn 3.FORENINGEN Vi representerer den ledende og samlende forening på de kommunaltekniske områdene 4

5 Hovedstyret NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden Ole Johan Krog, styreleder Ann-May Berg, nestleder Audun Roalkvam, styremedlem Anne-Karén Birkeland, styremedlem Kari Myhre Hellem, styremedlem May-Britt Dahl, varamedlem Malvin Bjorøy, varamedlem

6 Hovedstyrets ansvar  Øverste myndighet mellom årsmøtene  Ansvaret for: – Foreningens løpende drift – Representasjon utad – Samarbeidet med andre organisasjoner – Årsmøtene i foreningen – Samordning av virksomheten NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

7 NKFs kjerneområder 1.Bygg og eiendom 2.Byggesak 3.Plan og miljø 4.Vann og avløp 5.Veg og uteområder NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

8 Bygg og eiendom  Ivaretas av fagforumet NKF bygg og eiendom  Forumet er Norges ledende innen kommunal bygg- og eiendomsforvaltning – Representerer 80 % av kommunal bygningsmasse – Utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift – Bistår kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

9 NKF bygg og eiendom – viktigste aktiviteter  Nettverks- og temagrupper med over 300 kommuner  Kurs og konferanser  Artikler i tidsskriftet og på nett  Videreutvikling og drift av IK-bygg  Utredninger, kartlegginger og høringsinnspill NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

10 Byggesak  Ivaretas av fagforumet NKF byggesak  Forumet er Norges ledende innen byggesak i kommunene – Representerer 70 % av landets kommuner – Utgjør et betydelig kompetansemiljø – Bistår kommunene i å profesjonalisere saksbehandlingen NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

11 NKF byggesak - viktigste aktiviteter  Nettverksgrupper med over 300 kommuner  Kurs og konferanser  Artikler i tidsskriftet og på nett  Temahefter  Utvikling og drift av PBL-styringsverktøy  Fast høringsinstans ved endring av regelverk  Representert i Blankettkomiteen og ByggSøk NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

12 Plan og miljø  Ivaretas av fagforumet NKF plan og miljø  Forumet representerer de som arbeider innenfor det planfaglige området – Bistår kommunene i å profesjonalisere planleggingen – Utgjør et betydelig kompetansemiljø – Bidrar til at miljøhensyn ivaretas i arealplanleggingen NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

13 NKF plan og miljø – viktigste aktiviteter  Kurs og konferanser (tett samarbeid med NKF byggesak)  Artikler i tidsskriftet og på nett  Temahefter  Dialog med myndigheter og fagmiljøer  Erfaringsutveksling gjennom Nordisk plansamarbeid NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

14 Vann og avløp  Ivaretas av adm i samarbeidet med hovedstyret  Samarbeidsavtale med Norsk Vann  Satsningsområde framover NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

15 Vann og avløp – viktiste aktiviteter  Artikler i tidsskriftet og på nett  Kurs og konferanser i samarbeid med Norsk Vann  Nettverksgrupper – under oppbygging (foreløpig 25 kommuner med)  Messen Miljø & Teknikk domineres av ustillere innen VA NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

16 Veg og uteområder  Ivaretas av fagforumet NKF veg og trafikk  Forumet er Norges ledende innen kommunale veger og tilhørende infrastruktur – Utgjør et betydelig kompetansemiljø innen kommunal vegforvaltning – Bistår kommunene i å profesjonalisere vegforvaltningen NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

17 NKF veg og trafikk – viktigste aktiviteter  Nettverksgrupper med om lag 113 kommuner  Kurs og konferanser  Artikler i tidsskriftet og på nett  Utvikling og drift av vegjusdatabase  Utredninger og høringsinnspill NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

18 Regionalavdelinger  Arbeider på tvers av de kommunaltekniske fagområdene.  Foreningen har fire avdelinger: – NKF Buskerud-Telemark-Vestfold – NKF Rogaland – NKF Hordaland – NKF Trøndelag  Viktigste aktiviteter – Generell nettverksbygging – Kurs og konferanser NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

19 Tidsskriftet  10 utgaver i året  Alle kommunaltekniske fagområder  lesere NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

20 Kommunalteknikk.no  Fokus på kjerneområdene  Alt om foreningen  Nyheter fra NKF og andre  Presentasjon av kurs og konferanser  Tidsskriftet i pdf-versjon  Nyhetsbrev hver uke NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

21 Diskusjonsforumet nkfnett.no  Fagområder – Bygg og eiendom – Byggesak – Plan og miljø – Vann og avløp – Veg og uteområder  Åpent for medlemmer  2400 brukere  Åpnet i 2006 NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

22 Messen Miljø & Teknikk  Eies av NKF og KS  Tre dager hvert 3. år – neste gang april 2016  Dekker alle kommunaltekniske områder – i prinsippet, men flest utstillere innen: – Vann og avløp – Veg og uteområder – FDV for bygg og eiendom  Arrangementer i tillegg til utstilling: – Kurs/konferanser og befaringer – Tre hovedkonkurranser  Norges beste uterom  Norges beste drikkevann  Norges beste kommune i vedlikehold av skoler  Nøkkeltall for messen i 2013 – Den 20. messen – 179 utstillere – i hovedsak fra Norge og noen fra Skandinavia og Tyskland – m2 – Mer enn 5 tusen besøkende NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

23 Internasjonalt engasjement  Nordisk samarbeid – Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité (NKS) – Sverige: Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen - KT – Danmark: Kommunalteknisk Chefforening - KTC – Finland: Suomen Kuntatekniikan Yhdistys - SKTY – Island: Samtök tæknimanna sveitarfe'laga - SATS – Estland: Eesti Kommunaalmajanduse Ühing (EKÜ)  Internasjonalt – International Federation of Municipal Engineering - IFME – Nordisk plansamarbeid (opprettet i 2013, og ivaretas av NKF plan og miljø) – Consortium of European Building Control – CEBC (ivaretas av NKF byggesak) NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden

24 Administrasjonen  Daglig drift  Sekretariatsbistand til fagfora og regionalavd  Adm av nettverksgrupper  Kurs- og konferanseadm  Redaksjon for tidsskrift og nett  Adr: Borggata 1, 0650 Oslo  Tlf:  E-post:  Nettsted: NKF - interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden Fra venstre: Aslaug Koksvik – rådgiver, Kjersti Larsstuen – rådgiver, Torbjørn Vinje – direktør, Astrid Øygard – rådgiver, Elisabeth Leikanger - rådgiver


Laste ned ppt "Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – en kort presentasjon Interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google