Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Suksesskriterier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Suksesskriterier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Suksesskriterier

2 Hva er suksess? ”fremgang, det å gjøre lykke, vinne publikums bifall”…. ”Hell” Hvordan måler man suksess ? Enten-eller, eller grad av suksess? Hvor lenge varer denne tilstanden? Hvem er inkludert i suksessen?

3 ”Jeg kjenner ikke hemmeligheten bak en suksess, men jeg kjenner hemmeligheten bak en fiasko. Det er trangen til å gjøre alle til lags…” (Bill Cosby)

4 Hva kan jeg si noe fornuftig om???
Ha framgang - Nå et mål – Vinne Trenerrollen i en prestasjonsgruppe – slik jeg opplever det i dag… Kjennetegn på prestasjonsgruppa i perioder vi har opplevd god framgang Forskjellen på utøvere som når sine mål, og de som nesten når sine mål…

5 Hva er du? Hva skal du gjøre? Hvordan skal du gjøre det?
Treneren Hva er du? Hva skal du gjøre? Hvordan skal du gjøre det?

6 Erkjennelser på veien…
Å finne den riktige løsningen er ikke å ha et ferdig svar, men å være en pådriver i en kontinuerlig prosess mot den beste løsningen.

7 Trenerfilosofi

8 Suksesskriterie 1

9 Treneren 1. Skipper 2. Treningsoptimalisator
3. Kompetansesenter og kunnskapsforvalter 4. Katalysator 5. Pådriver

10 Et knippe utfordringer…
Du må være systematisk for å styre entusiasmen i riktig retning Du må ha mye pågangsmot for å være grundig nok Du må ha mye faglig og personlig trygghet for å være dristig nok Det må være veldig moro å gjøre en veldig god jobb, skal jobben bli god nok…

11 Prestasjonsgruppa ”Vi”

12 Trenerne trenger gode utøvere som…
Bilder er tatt bort

13 …er villige til å gjøre det som kreves for å stå på toppen,- som trenger…

14 …et støtteapparat som er villige til å gjøre det som kreves for at de skal ha sjansen…

15 En velfungerende prestasjonsgruppe
Alle kjenner sin rolle, sine oppgaver og hva som forventes av en Alle er komfortable med sin rolle og plass i gruppa Alle får brukt det de er virkelig gode på i jobben, og har muligheter til å videreutvikle seg Forpliktelse og gjensidig tillit Alle gjør sin jobb så godt de kan hver eneste dag… Alle er villige til å ta konsekvensene av målsetningene Alle er interessert i å bli bedre på den jobben de skal gjøre enn det de er i dag…

16 Suksesskriterie 2 Fokus rettet mot jobben og gjennomføring

17 Fra boken: ”Kunsten å leve” (Jan Vincent Johannesen / Jakob Weidemann)
”Hvis du vil bli en vinner så kan du bli en vinner, innenfor de rammer og muligheter du har, og ikke innenfor de gjerder omgivelsene har satt opp rundt deg. Men da må du virkelig ville bli en vinner, ikke bare ha lyst til det. Og først og fremst må du vinne over deg selv…” Fra boken: ”Kunsten å leve” (Jan Vincent Johannesen / Jakob Weidemann)

18 Suksesskriterie 3 Det er når det går bra at det virkelig må jobbes hardt – ingen suksess gjenskaper seg selv…

19 Hva må til ?

20 Vilje til å bli best …du skal til toppen…

21 Vilje til å gjøre det som må til…

22 Hver dag fra mai til april… uansett..

23 To økter om dagen…

24 Søke 100% kvalitet… en kontinuerlig søken etter forbedring..

25 …det er i grunn snakk om prioriteringer…

26 …noen klarer å gjøre det…

27 Fra boken: ”Kunsten å leve” (Jan Vincent Johannesen / Jakob Weidemann)
Det er bare mennesker som arbeider for en oppgave som kan bli vinnere. De som arbeider for penger, er og blir lønnstakere. Uansett hvor mye de tjener. Fra boken: ”Kunsten å leve” (Jan Vincent Johannesen / Jakob Weidemann)

28 Suksesskriterie 4 Det er viktigere å virkelig prøve å oppnå noe og mislykkes, enn å oppnå noe uten å virkelig ha prøvd.


Laste ned ppt "Suksesskriterier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google