Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rollen som ”ansvarlig søker” KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 01.03.2013, Prosjekt BBS Oslo kommune 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rollen som ”ansvarlig søker” KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 01.03.2013, Prosjekt BBS Oslo kommune 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rollen som ”ansvarlig søker” KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 01.03.2013, Prosjekt BBS Oslo kommune 1

2 ”Ein framtidsretta bygningspolitikk” ​Byggesektoren i Norge ​Kompetanse og utvikling ​Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø – fra arkitektur til byggavfall – energibruk ​Mer effektive byggesaksprosesser ​Det offentlige som pådriver og forbilde

3 Forenkling og regelverksutvikling Alt skal bli enklere Digital samhandling

4 Stortingsmeldingen 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 4 Flere saker skal ”fritas” fra søknadsplikt, registreringssaker, automatisert igangsettingstillatelse, redusere saksvolum Kommunene skal bare vurdere de ”samfunnsmessige” rammene, ikke tekniske krav Lik behandling, redusert kommunalt skjønn Samordning ”andre myndigheter”

5 Kommunale plikter og handlingsrom 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 5 Kommunale arealplaner Visuelle kvaliteter og vern Høyde og plassering Infrastruktur - vei/vann/avløp/skoler mv Byggegrunn Andre myndigheter

6 Ansvarlig søker: 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 6 Tiltakshaver repr. overfor kommunen Sørge for nødvendige opplysninger til kommunen Samordne ansvarlige aktører, sørge for at alt er ansvarsbelagt Valg av tiltaksklasse

7 Ansvarlig søker: 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 7 Delta forhåndskonferanse Nabovarsling og kommentar av merknader Orden på ansvar og ansvarsretter Ferdigattest/brukstillatelse Påse at ting blir gjort og utarbeidet

8 Dokumentasjonskravene SAK10 § 5 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 8 Så langt det er nødvendig for at kommunen skal kunne ta stilling til tiltaket Ny presisert liste i SAK10 § 5-4 (1.7.2010) Så langt det er ”relevant for tiltaket og nødvendig for kommunens behandling” Egne bestemmelser om unntak fra nabovarsel og ansvar

9 Annerkjenne kommunens rolle 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 9 Ikke bare raskt og rimelig En lovpålagt oppgave for kommunen Bidrag til at det bygges lovlig med riktig kvalitet Prosessregler, forvaltningsloven….. Hvor går grensen for hva kommunen skal befatte seg med?

10 Rollefordeling – før 1997 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 10 Byggherre (borger) Kommune (myndighet) Ansvarshavende

11 Rollefordeling – etter 1997 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 11 Byggherre Kommune Utførende/Prosjekterende Søker

12 Realiteten? 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 12 Byggherre Kommune Utførende/Prosjekterende Søker

13 Kommunikasjon – kjenner ingen grenser 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 13 Byggherre Kommune Utførende/Prosjekterende Søker Politisk nivåAdministrasjon

14 Tredjepartsinteresser 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 14 Byggherre Kommune Utførende/Prosjekterende Søker Politisk nivåAdministrasjon Andre myndigheter Naboer

15 Myndighetsrollen 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 15 Byggherre Kommune (myndighet) Utførende/Prosjekterende Byggeprosjekt Politisk nivåAdministrasjon Andre myndigheter Naboer

16 Nøkkelord 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 16 Felles forståelse Gjensidig respekt Kompetanse/kunnskap Evne og mot til å prioritere og sortere Vilje og evne til kommunikasjon

17 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 17


Laste ned ppt "Rollen som ”ansvarlig søker” KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 01.03.2013, Prosjekt BBS Oslo kommune 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google