Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rollen som ”ansvarlig søker”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rollen som ”ansvarlig søker”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rollen som ”ansvarlig søker”
Ketil krogstad, avdelingsdirektør DIBK , Prosjekt BBS Oslo kommune

2 ”Ein framtidsretta bygningspolitikk”
Byggesektoren i Norge Kompetanse og utvikling Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø – fra arkitektur til byggavfall – energibruk Mer effektive byggesaksprosesser Det offentlige som pådriver og forbilde

3 Forenkling og regelverksutvikling
Alt skal bli enklere Digital samhandling BYGG ENKELT var et spennende forsøk som viste – for alle som skulle være i tvil – at konstruktiv samhandling er mulig, gode diskusjoner mellom næring, kommune og myndighet, Utfordringen er nå å følge opp. Og her har vi ikke frie tøyler. Men en offensiv og konstruktiv innsats gir resultater og blir lagt merke til hos KRD.

4 , Sted, tema Stortingsmeldingen Flere saker skal ”fritas” fra søknadsplikt, registreringssaker, automatisert igangsettingstillatelse, redusere saksvolum Kommunene skal bare vurdere de ”samfunnsmessige” rammene, ikke tekniske krav Lik behandling, redusert kommunalt skjønn Samordning ”andre myndigheter”

5 Kommunale plikter og handlingsrom
, Sted, tema Kommunale plikter og handlingsrom Kommunale arealplaner Visuelle kvaliteter og vern Høyde og plassering Infrastruktur - vei/vann/avløp/skoler mv Byggegrunn Andre myndigheter

6 Ansvarlig søker: Tiltakshaver repr. overfor kommunen
, Sted, tema Ansvarlig søker: Tiltakshaver repr. overfor kommunen Sørge for nødvendige opplysninger til kommunen Samordne ansvarlige aktører, sørge for at alt er ansvarsbelagt Valg av tiltaksklasse

7 Ansvarlig søker: Delta forhåndskonferanse
, Sted, tema Ansvarlig søker: Delta forhåndskonferanse Nabovarsling og kommentar av merknader Orden på ansvar og ansvarsretter Ferdigattest/brukstillatelse Påse at ting blir gjort og utarbeidet

8 Dokumentasjonskravene SAK10 § 5
, Sted, tema Dokumentasjonskravene SAK10 § 5 Så langt det er nødvendig for at kommunen skal kunne ta stilling til tiltaket Ny presisert liste i SAK10 § 5-4 ( ) Så langt det er ”relevant for tiltaket og nødvendig for kommunens behandling” Egne bestemmelser om unntak fra nabovarsel og ansvar

9 Annerkjenne kommunens rolle
, Sted, tema Annerkjenne kommunens rolle Ikke bare raskt og rimelig En lovpålagt oppgave for kommunen Bidrag til at det bygges lovlig med riktig kvalitet Prosessregler, forvaltningsloven….. Hvor går grensen for hva kommunen skal befatte seg med?

10 Rollefordeling – før 1997 Byggherre (borger) Kommune (myndighet)
, Sted, tema Rollefordeling – før 1997 Ansvarshavende Byggherre (borger) Kommune (myndighet)

11 Rollefordeling – etter 1997
, Sted, tema Rollefordeling – etter 1997 Utførende/Prosjekterende Søker Kommune Byggherre

12 Realiteten? Byggherre Kommune Søker Utførende/Prosjekterende
, Sted, tema Realiteten? Søker Kommune Utførende/Prosjekterende Byggherre

13 Kommunikasjon – kjenner ingen grenser
, Sted, tema Kommunikasjon – kjenner ingen grenser Utførende/Prosjekterende Søker Administrasjon Politisk nivå Byggherre Kommune

14 Tredjepartsinteresser
, Sted, tema Tredjepartsinteresser Naboer Utførende/Prosjekterende Søker Administrasjon Politisk nivå Byggherre Kommune Andre myndigheter

15 Myndighetsrollen Byggeprosjekt Kommune (myndighet) Naboer
, Sted, tema Myndighetsrollen Naboer Utførende/Prosjekterende Administrasjon Politisk nivå Byggherre Byggeprosjekt Kommune (myndighet) Andre myndigheter

16 Nøkkelord Felles forståelse Gjensidig respekt Kompetanse/kunnskap
, Sted, tema Nøkkelord Felles forståelse Gjensidig respekt Kompetanse/kunnskap Evne og mot til å prioritere og sortere Vilje og evne til kommunikasjon

17 , Sted, tema


Laste ned ppt "Rollen som ”ansvarlig søker”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google