Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.denkulturelleskolesekken.no Marianne Larsen ABM-utvikling Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken St.meld nr. 8 Kulturell skulesekk for framtida.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.denkulturelleskolesekken.no Marianne Larsen ABM-utvikling Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken St.meld nr. 8 Kulturell skulesekk for framtida."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.denkulturelleskolesekken.no Marianne Larsen ABM-utvikling Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken St.meld nr. 8 Kulturell skulesekk for framtida Lillestrøm 28. januar 2008 info@denkulturelleskolesekken.no

2 www.denkulturelleskolesekken.no info@denkulturelleskolesekken.no innhold i meldinga Tydeliggjøring av hva DKS er Presisering av mål og prinsipper Presisering av ulike aktørers ansvar Organiseringsendringer Særskilte satsingsområder i utviklinga av DKS

3 www.denkulturelleskolesekken.no Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing der kultur- og opplæringss-ektoren samarbeider om å medverke til at elevar i skulen får oppleve,kan gjere seg kjende med og utvikle forståing for profesjonelle kunst- og kultur- uttrykk av alle slag (s. 22)

4 www.denkulturelleskolesekken.no Måla for Den kulturelle skolesekken skal vere: å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål. mål

5 www.denkulturelleskolesekken.no Prinsipp Varig ordning For alle elevar Realisere mål i læreplanverket Høg kvalitet Kulturelt mangfald Breidde Regularitet Samarbeid kultur–skule Rollefordeling kultur–skule Lokal forankring og eigarskap

6 www.denkulturelleskolesekken.no info@denkulturelleskolesekken.no Sekretariatet flyttes til KKD Referansegruppen legges ned Nettverk formaliseres og får en tydeligere rolle (fylkesnettverk og riksforum) Mulighet for direkte tildeling til kommuner organisering

7 www.denkulturelleskolesekken.no info@denkulturelleskolesekken.no roller og ansvar Opplæringssektoren … skal leggje til rette for kunstopplevingar i skulen, setje av tid til føre- og etterarbeid og tilpasse tema og fag. Kultursektoren … skal leggje til rette for eit godt og profesjonelt innhald i Den kulturelle skulesekken.

8 www.denkulturelleskolesekken.no info@denkulturelleskolesekken.no roller og ansvar Fylkeskommunen - forvalter midler - tilbyr innhold - samarbeide med kommunene Kommunen - tilby innhold - koordinere og samarbeide med skolene - forankre satsingen i skolen - kulturkontakter?

9 www.denkulturelleskolesekken.no info@denkulturelleskolesekken.no roller og ansvar Skolen - praktisk tilrettelegging - for- og etterarbeid - elevarrangering Kulturskolen Gjennom pedagogisk rettleiing og arbeid kan kulturskulane medverke til at DKS vert forankra i skulen og nytta aktivt i undervisninga. (s.53)

10 www.denkulturelleskolesekken.no info@denkulturelleskolesekken.no roller og ansvar Nasjonale kompetansemiljø Kvalitet og nettverk Musikk - Rikskonsertene Scenekunst - Norsk Scenekunstbruk Visuell kunst - Nasjonalmuseet Kulturarv - Abm-utvikling Film - ? Litteratur - ?

11 www.denkulturelleskolesekken.no info@denkulturelleskolesekken.no satsingsområder - Utvidelse til videregående - Kompetanseutvikling - Forskning og evaluering - Nettverk og møteplasser

12 www.denkulturelleskolesekken.no info@denkulturelleskolesekken.no


Laste ned ppt "Www.denkulturelleskolesekken.no Marianne Larsen ABM-utvikling Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken St.meld nr. 8 Kulturell skulesekk for framtida."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google