Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Synsproblematikk og ADL-hjelpemidler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Synsproblematikk og ADL-hjelpemidler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Synsproblematikk og ADL-hjelpemidler
GRUNNKURS SYN Synsproblematikk og ADL-hjelpemidler

2 SYNSAVDELINGEN VED HMS Oslo
En optiker Tre synspedagoger barn arbeidsplass lese-TV

3 Kriterier for å få synshjelpemidler
Visus er dårligere enn 0,33 på beste øyet etter korreksjon. Innskrenking av synsfelt. Det skal også taes hensyn til andre ting som for eksempel dårlig mørkesyn.

4 Hvordan henvise til synsavdelingen
”Inngangsbilletten” er de øyemedisinske opplysningen. Henvisningen må være skriftlig Alle kan henvise Alle svaksynte må gjennom en optisk undersøkelse først, enten på HMS eller hos våre samarbeidsoptikere.

5 Synssansen Gir oss rask og presis informasjon om omgivelsen rundt oss
80% av våre sanseinntrykk taes inn gjennom synet. Synet er en aktiviserende sans

6 Mulige konsekvenser av synstap
Begrensninger i omfang og variasjoner av erfaringer Begrensning i beveglsesevnen Begrensning i samspill med miljøet

7 Visus -skarpsyn Visus er evnen til å se detaljer.
Visus oppgis som en desimal eller som en brøk for eksempel 0,33 (6/18). For å bli definert som synshemmet man oppfylle et av to krav. Enten må du ha en visus 0,33 eller dårligere med beste brillekorreksjon på beste øyet. Eller du kan ha innskrenket synsfelt på begge øynene, visus kan da være normal.

8 WHOs definisjoner av synshemminger
Kategori 1: Svaksynthet Visus fra 0,33 (6/18) og ned til og med 0,1 (6/60) Kategori 2: Sterkt svaksynt Visus mindre enn 0,186/60) og med til 0,05(3/60) Kategori 3:Blindhet Visus mindre enn 0,05(3/60) og ned til 0,016(1/60) Kategori 4:Blindhet Visus mindre enn 0,016(1/60), men lyssans Kategori 5:Total blindhet Ikke lyssans (amaurose)

9 Forekomst av synshemming
Vi antar at 1-2% av befolkningen er blinde eller svaksynte. De fleste synshemmede finnes i aldersgruppen over 70 år. 40% av alle over 70 år får øyesykdommen makuladegenerasjon. Blant barn under 10 år er 0,1 synshemmede. Utviklingshemmede har ofte nedsatt syn.

10 De viktigste årsakene til synshemming
Grå stær(katarakt) Grønn stær Makuladegenerasjon (tap av skarp syn) Diabetes retinopati (netthinneforandringer p.g.a diabetes) Retinitis pigmentosa Hjerneslag.

11 Krise Å miste synet eller deler av synsfunksjonen kan for mange fortone seg som et sjokk. Opplevelsen av en krise forsterkes hvis synsprognosen er usikker eller progredierende. En synshemmet rammes ikke bare av et synstap, men også av holdninger en møter i samfunnet. Et synstap er ofte en varig tilstand hvor nye mestringsstrategier må læres. Opplæringssituasjonen kan oppleves som ekstra belastnig der man må lære ferdigheter som en mestret tidligere.

12 Hvorfor er det viktig å lære ADL-ferdigheter?
Mestring Identitet Løsrivelse Selvstendighet Å klare seg selv vil bedre livskvaliteten for mange. Å være selvstendig er også å kunne organisere slik at andre gjør aktiviteten for deg.

13 Faktorer som påvirker funksjonsnivået:
Minske omgivelsenes krav: Plassering og merking av gjenstander Tilpasse tekniske hjelpemidler Taktile kjennemerker Øke personens muligheter: Planleggingsevne Hukommelse Evne til systematikk og orden Ferdigheter.

14 Hjelpemidler til barn Tandemsykkel Taktile spill Taktil globus
Programvare utviklet spesielt med tanke på synshemmede barn. Ball med lyd Punktskrift maskin Det lille rommet Leker som er utviklet for å stimulere sansene

15 ADL Hjelpemidler Klokker Kortisdur Hjelpemidler til matlaging
Talende vakt Tremometre Kalkulatorer Telefon med store tall Kassettspillere Diktafon

16 Mobilitetshjelpemidler
Hvit stokk Førerhund Lykter Taktile kart Lydfyr Diktafoner/ kassettspillere for å lese inn ruter

17 Datahjelpemidler Programvare med forstørrelse og/eller lyd
Lese-tv koblet til datamaskin Stor skjerm Terminalarm Leselist Punktskriver

18 Elektronoptiske hjelpemidler
Lese tv. Man skal være utredet optisk av en svaksyntoptiker før man får lese-tv.

19 Andre man kan henvende seg til
Norges blindeforbund Aetat SYA Huseby kompetansesenter Synspedagogtjenesten i Oslo kommune, sykehusundervisningen Svaksyntsoptikere Åsen voksen opplæring


Laste ned ppt "Synsproblematikk og ADL-hjelpemidler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google