Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i KAPAKS grensesnitt fra 9.nov 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i KAPAKS grensesnitt fra 9.nov 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i KAPAKS grensesnitt fra 9.nov 2009
Visning av delt tilgang for ISDN, ADSL Basis/Premium og OA Innføring av linje etter ADSL

2 Synliggjøring av delte tilganger
For de produktene som kan levere produkter på delte tilganger (ISDN, ADSL BASIS/PREMIUM, OA) gjeninnføres nå løsningen med å vise begge de tilhørende linjeføringene ved aksess delt tilgang. Digital Ethernet, SHDSL og OAFT er produkter som krever aksess full tilgang, og berøres derfor ikke av denne endringen. For å synliggjøre hvilke to linjeføringer som hører sammen innføres feltet FYSLINID/Fysisk Linjeid (fremkommer under linjeinformasjonen nederst). Dette er en identifikator som unikt identifiserer de to linjene som hører sammen. Det vil si at den telefonilinja og den ADSL linja som hører sammen vil ha identisk Fysisk Linjeid. Ved aksess delt tilgang, vil de to tilhørende linjene sorteres slik at de er plassert umiddelbart etter hverandre i resultatet

3 I eksisterende løsning slås de to linjeføringene sammen, og vises som en linje i resultatet ved aksess delt tilgang: 1 stk aktiv linje! Det ”høyeste” produkter er det som fremgår på linjeføringen i dag Analog port = PSTN Kunde henger på ATMF port i dag Telefonnummer og sambandsnr som deler tilgang Aksess delt tilgang

4 Det er telefoni på linja
Ny løsning vil gi to linjer i resultatet: Telefonilinja ser slik ut 2 stk aktive linjer Det er telefoni på linja Analog port Telefonnummer skal være identisk med ADSL linja på neste foil Delt tilgang

5 Type port på kundens eksisterende linje
ADSL linja ser slik ut: 2 stk aktive linjer ADSL på linja Type port på kundens eksisterende linje Sambandsnummeret skal være identisk med telefonilinja på forrige foil Delt tilgang

6 ILE – Linje etter funksjonalitet
I forbindelse med ILE prosjektet kommer innføringen av Linje Etter for ADSL. Dette består i at man skal gjenbruke både eksisterende linje i aksessnettet samt eksisterende port på utstyret, så sant denne kombinasjonen tilfresstiller det produktet kunden ønsker seg. Tidligere er det bare på telefoni det har vært Linje Etter, og i Kapaks har dette vært presentert ved linjetilstand LE (Linje Etter). For å skille på de ulike typene Linje Etter, innføres det nå følgende linjetilstander: LE-PSTN: Linja har tidligere hatt produktet analog telefoni (PSTN) LE-ISDN: Linja har tidligere hatt produktet digital telefoni (ISDN) LE-ADSL-EP: Linja har tidligere hatt produktet adsl. Betegnelsen EP står for eksisterende port. Denne linja representerer den hastigheten som er mulig ved gjenbruk av eksisterende port. Ved å gjenbruke denne som helhet, så kreves det ikke at en må ha montør ut for å gjøre arbeid på linja, og en får en kort leveransetid. LE-ADSL-EP: Linja har tidligere hatt produktet adsl. Betegnelsen NP står for ny port. Denne linja representerer den hastigheten som er mulig ved å foreta et portbytte. Dette betyr at det må en montør ut å gjøre arbeid på linja, og en får lengre leveransetid enn ved å benytte eksisterende port. NB!! Det er den eksakt samme linja som presenteres i LE-ADSL-EP og LE-ADSL-NP. Forskjellen består i at den ene viser deg oppnåelig hastighet på eksisterende port, mens den andre viser mulig oppnåelig hastighet ved å bytte port. I en del tilfeller vil det bare returneres LE-ADSL-EP, dette indikerer at oppnåelig hastighet er lik på eksisterende og ny port. Det fremkommer merknad om dette i svaret på LE-ADSL-EP: Høyeste mulige produktklasse på linje etter ADSL er i dette tilfellet identisk for eksisterende og ny port. I noen tilfeller vil det bare returneres LE-ADSL-NP; det er fordi det ikke finnes en eksisterende beslaglagt port som tilhører linja. Årsaken til det kan være flere: den gamle porten kan være på så gammelt utstyr at man ikke ønsker å gjenbruke den. Den gamle porten kan være på utstyr som det foreligger planer for migrering på, og lignende. Da må man uansett ha ut montør.

7 LE-ADSL-EP For LE-ADSL-EP så tilkommer det også noen nye felter for å gi en bedre beskrivelse av hvilket utstyr/port aktuelle linjeføring er knyttet til: Nodeid (broadbandNodeId) Hvilken dslam eksisterende port er knyttet til Portnr (broadbandPortNumber) Hvilken posisjon på utstyret eksisterende port har I tillegg har vi et eksisterende felt Bredbånd Porttype (broadbandPortType) Hvilken type port som er beslaglagt ATMF, ATMFP, ATMFI (maxhast 7232kbps)* ATM2A (maxhast 14432kbps)* ATM2 (maxhast 19200kbps)* * Merk at det kan være andre attributter enn porttype, eksempelvis linjelengde, tåddiameter, størrelse på trunk, begrensning på enkelte eldre utstyr, målinger på kundens linje etc som gjør at portens oppnåelige maxhast ikke kan leveres…

8 Hva returneres ved linje etter? Eksempler:
Ved oppsagt telefoni på aksess full tilgang vil følgende returneres: LE-PSTN (evt LE-ISDN) Ny linje (hvis ledighet) Ved oppsagt ADSL på aksess full tilgang vil følgende returneres: LE-ADSL-EP LE-ADSL-NP (hvis avvik fra LE-ADSL-EP) Ved oppsagt telefoni på aksess delt tilgang vil følgende returneres: Aktiv linje med adsl Ved oppsagt ADSL på aksess delt tilgang vil følgende returneres : Aktiv linje med telefoni Ved oppsagt ADSL og telefoni på aksess delt tilgang vil følgende returneres :

9 Følgende foiler illustrerer svaret der det har vært delt tilgang med ISDN og ADSL, og begge produktene er sagt opp: Oppnåelig hastighet på eksisterende port Det har vært ADSL på denne linja * Av historiske årsaker, så skjer gjerne det at når det ene produktet på en delt tilgang sies opp, så settes det gjenstående aktive produktet til AF (full tilgang), mens det oppsagte produktet forblir AD. Dette fra et Kapaks ståsted litt uheldig, siden en delt tilgang da kan synes som en full tilgang. Men man får benytte Fysisk linjeid som et kriterie for å avgjøre hvorvidt dette faktisk er/har vært en delt tilgang De feltene som beskriver det eksisterende utstyret; hvilken dslam, port og porttype Sambandsnummeret Fysisk linjeid er utfyllt altså er dette en delt tilgang *

10 Det har vært ADSL på linja
I dette tilfellet får vi LE-ADSL-NP, fordi bytte til ny port gir mulighet for høyere hastighet enn på eksisterende port Det har vært ADSL på linja De tre feltene nodeid, portnr og porttype mangler her, fordi de var attributter knyttet til den eksisterende porten Egenskapene her er de samme for det er som nevnt, den identiske linjeføringen som LE-ADSL-EP vi har her

11 Står for Digital port = ISDN *
* Porttype: A Står for analog port = PSTN Står for Digital port = ISDN * Her ser vi at dette tlfnr har samme Fysisk linjeid som sambandsnr på de to foregående foiler, og at den derfor helt riktig har fått betegnelsen AD (delt tilgang)


Laste ned ppt "Endringer i KAPAKS grensesnitt fra 9.nov 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google